Hopp til innhold

Hedmark + Oppland = Nei takk

I dag sa fylkestingene i Hedmark og Oppland nei til å slå seg sammen. Flertallet med Ap, Sp og SV, ser ingen grunner for sammenslåing. – Bremseklosskameratene, kaller motstanderne dem.

Hedmark fylkesting stemmer

Her stemmer politikerne i Hedmark over forslaget om å slå seg sammen med Oppland.

Foto: Arne Trolldalen

Både fylkestinget i Oppland og i Hedmark behandlet regionreformen i dag. De skulle ta stilling til om de ønsker å slå seg sammen til en region eller forbli hvert sitt fylke.

På begge sider av fylkesgrensa ble svaret nei. Flertallet i både Hedmark og Oppland vil forbli egne fylker.

23 mot 10 stemmer

I Hedmark ble komiteens innstilling om å si nei til sammenslåing vedtatt med 23 mot 10 stemmer. Høyre, Venstre og Frp fremmet forslag om å si ja, men det ble nedstemt.

Vedtaket var ikke overraskende. Fylkesrådet i Hedmark har tidligere sagt nei.

25 mot 12 stemmer

Ivar Odnes og Even Aleksander Hagen

Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) og fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) sier nei til sammenslåing.

Foto: Ole Martin Sponberg

I Oppland fylkesting ble også innstillingen om å si nei vedtatt, der med 25 mot 12 stemmer.

Under møtet i dag la fylkesvaraordfører Ivar Odnes fram et fellesforslag fra Ap, Sp, SV og KrF om at Oppland skal bestå som eget fylke. Og dette var et flertallsforslag.

Har mistet troen

Reidar Åsgård i Hedmark Arbeiderparti er lei kretskampene og egentlig for en større og sterkere region, men han stemte likevel nei.

– Det er ikke varslet oppgaver av betydning i det hele tatt. Og jeg har mistet troen på at de kommer. Jeg tror heller at myndighetene vil bruke store regioner som brekkstang for å fjerne regionnivået helt, og deretter få gjennomslag for større kommuner, sier Åsgård.

Kaller dem bremsklosskameratene

Partiene som ønsket sammenslåing, både i Hedmark og Oppland, er skuffet over Arbeiderpartiet og mener de har latt seg presse av Senterpartiet.

Eivind Brenna, Oppland Vestre

Eivind Brenna i Oppland Venstre er for sammenslåing.

Foto: Ole Martin Sponberg

– Det som gikk galt var at Arbeiderpartet hørte for mye på Senterpartiet. Sp vil ikke ha noen av disse reformene. Ap er et parti som burde villet denne reformen, sier Eivind Brenna.

Mirjam Engelsjord i Hedmark Venstre kaller Sp og Ap for «bremseklosskameratene».

– Nå må de se at vi har en sterkere nasjonal stemme hvis vi står sammen, sier Engelsjord.

– Det er helt åpenbart at Senterpartiet har presset Senterpartiet til å gå i mot regionreformen. Jeg syns det kanskje er litt svakt av Arbeiderpartiet at de ikke har vurdert å kaste Senterpartiet ut av båten, sier Rune Øygarden i Hedmark høyre.

Useriøst, mener SV

SVs Anne Lise Fredlund sa under debatten i Oppland at hele prosessen er useriøs, med dårlig politisk og faglig håndverk fra regjeringen og stortinget side.

– Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag. Vi blir bedt om å ta beslutninger før storting og regjering har noe faktisk å melde, sier Fredlund.

Kan bli tvangssammeslåing

Ulla Higdem er 1.-amanuensis ved Høgskolen i Lillehammer og har jobbet mye med regionale planløsninger. Hun er ikke overrasket over at det ikke ble noen sammenslåing denne gangen, men tror det kan komme kraftigere skyts for å få gjennomslag for ambisjonene.

– Til forskjell for kommunereformen har Stortinget åpnet for tvang i fylkessammenslåingen. Så muligheten for tvang er absolutt til stede og vil nok se hvilken vei det går i løpet av første halvår til neste år.

Les mer om regionreformen og vegen mot vedtak her: