Hopp til innhold

Frykter bråstopp for E6-utbygging

Det lugger kraftig for E6-utbyggingen mellom Moelv og Øyer. Politikerne frykter store forsinkelser og i verste fall at hele prosjektet blir stanset.

Mjøsbrua

E6 fra Moelv, forbi Lillehammer og til Øyer skal bli ny. Den det har blitt en strekning med mange hindringer for Nye Veier.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

RETTELSE: NRK Innlandet har i en tidligere versjon av denne saken illustrert en e-postutveksling med Nye Veier, som aldri har funnet sted. Nye Veier har sendt en e-post til NRK og besvart spørsmål, men illustrasjonen gjengir ikke denne e-posten korrekt. Illustrasjonen ga også inntrykk av at e-posten ble sendt direkte fra konstituert utbyggingsdirektør Marius Duedahl til vår journalist. Det ble den ikke. Den ble sendt via en kommunikasjonsrådgiver. NRK ble gjort oppmerksom på feilen og slettet illustrasjonen 07.09.2021.

NRK finner det i tillegg redelig og nødvendig å beklage ovenfor Nye Veier.

– Jeg er veldig bekymret, rett og slett, sier Bengt Fasteraune.

Stortingsrepresentanten fra Senterpartiet er en av flere politikere som frykter for framtida til den nye vegen nordover forbi Lillehammer.

e6oppland-sp1

E6-KOLLAPS: Bengt Fasteraune fra Senterpartiet er redd for at E6-trøbbel i Oppland kan føre til at Nye Veier velger å bruke pengene på andre prosjekt.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

I 2019 fikk Nye Veier oppdrag fra Stortinget om å bygge firefelts E6 mellom Moelv og Øyer. Prosjektet til 11 milliarder kroner skulle etter planen være fullført innen utgangen av 2025.

Men nå har det oppstått problemer.

Selskapet har sagt opp kontrakter med store, internasjonale byggentreprenører på to av tre delstrekninger. Det har skapt usikkerhet blant politikerne.

– Hvis det stopper opp her, kan Nye Veier beslutte å bruke pengene en annen plass, uten noen form for politisk beslutning. Det er jeg seriøst bekymret for, sier Fasteraune.

Kaos

– Det er en kaotisk situasjon som er helt uholdbar, sier Arbeiderpartiets Rune Støstad.

Partiets andrekandidat i Oppland er skeptisk til jobben Nye Veier har gjort. Han tror det i beste fall vil bli store forsinkelser og krever en grundig gjennomgang for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi må få orden på det kaoset som nå har oppstått, sier han.

Han mener også det har blitt for mange aktører innen vegutbygging.

– Jeg sier ikke at vi ikke skal ha Nye Veier, men vi må finne ut av dette.

Sterke støttespillere

e6oppland-frp

GIR ROS: Både Fremskrittspartiets Carl I. Hagen (t.v.) og Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund mener Nye Veier har vært en suksess.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Men Nye Veier har også sterke støttespillere. Både Høyre og Fremskrittspartiet viser til jobben selskapet gjorde på E6 fra Kolomoen til Moelv.

Prosjektet ble bygget både billigere og raskere enn planlagt. Det viser at de absolutt har livets rett, mener Frps Carl I. Hagen.

– De har vært en kjempesuksess! De tenker nytt og annerledes sammenlignet med den gamle kulturen som hadde festet seg i Statens vegvesen. Men konkurransen har også gitt de ny giv, sier Hagen.

Guttorm Tysnes er regiondirektør i Norges Lastebileier-Forbund. Han er ikke sikker på om det hadde blitt ny firefelts veg mellom Kolomoen og Moelv hvis ikke Nye Veier hadde fått oppdraget. Han har også tro på at E6 vil bli bygd ut videre, fra Moelv og nordover.

– Det har Nye Veier forsikret oss. Men det er klart vi er litt bekymra, fordi det nå blir dyrere enn det de trodde, sier Tysnes.

Tause om framdrift

Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på sine prosjekt ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nye Veier ønsker ikke å si noe om eventuelle forsinkelser av utbyggingen, men skriver i en e-post at de kommer til å presentere nye planer i løpet av høsten.

– Vi ønsker ikke å si noe om den nye strategien før den blir presentert. Nye Veier arbeider for fortsatt god fremdrift i utbyggingen av E6 mellom Moelv og Øyer. God fremdrift i planarbeidet blir viktig for når ny E6 kan realiseres, sier utbyggingsdirektør Marius Duedahl.

De ønsker ikke å kommentere at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har uttrykt skepsis til om Nye Veier er best egnet til å gjennomføre prosjektet.

– Vi forholder oss til enhver tid til vår eier og prosjektene vi har fått tildelt. Vi blander oss ikke inn i politikken, sier Duedahl.

Garanterer for fullføring

Tidligere i valgkampen sa statsminister Erna Solberg at Høyre garanterer at utbygging av E6 vil bli fullført. Partiets toppkandidat i Oppland, Kari-Anne Jønnes, har full tiltro til Nye Veier.

E6oppland

VIKTIG VEI: Kari-Anne Jønnes fra Høyre frykter at E6-drømmen vil smuldre opp dersom de rødgrønne partiene skal styre landet de neste fire årene.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Hun tviler mer på hva som kan skje med en eventuell ny regjering.

– Senterpartiet lokalt i Lillehammer vil ikke ha vegen. Arbeiderpartiet ønsker en evaluering av Nye Veier. SV, MDG og Rødt vil jo helst ikke ha veg i det hele tatt, sier hun.

Og legger til:

– Da er det skummelt for et vegprosjekt som er så utrolig viktig for både Innlandet og resten av Norge.

Arbeiderpartiets Støstad svarer kontant:

– I Gudbrandsdalen har påbegynte vegstrekninger blitt stående uferdig. Det bygges stykkevis og delt. Den sittende regjering har ikke levert i vår region, sier han.