Hopp til innhold

Nye Veier snur: Vurderer klima og miljø i alle veiprosjekter

Selskapet endrer strategi. De vil vurdere gjenbruk av eksisterende veier over hele landet.

Den nye og gamle E18 i Dørdal møtes

SKJÆRINGER: Overgangen mellom ny og gammel E18 i Dørdal.

Foto: Dronefoto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi går nå fra ord til handling og skal jobbe med mer bærekraftig veibygging, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Selskapet har fått kritikk for at motorveiplanene ødelegger natur og er skadelig for naturmangfoldet.

Tirsdag kveld ble det imidlertid kjent at Nye Veier vurderer å stoppe deler av utbyggingen av ny motorvei mellom Bamble og Tvedestrand, for heller å utbedre dagens E18.

E18 er ikke det eneste veiprosjektet som kan bli endret.

Ser på alle strekninger

Nye Veier vil i større grad vurdere veiutbygging ut fra et bærekraftig perspektiv, skrev selskapet i en pressemelding tirsdag kveld.

Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier AS

BÆREKRAFTIG: I tillegg til lønnsomhet vil Nye Veier også prioritere klima og miljø i sin nye strategi, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Derfor skal alle selskapets strekninger vurderes, forteller Aanesland.

Men alle strekninger er ikke egnet for gjenbruk.

– Det er viktig å se på hvilke prosjekter som er egnet for det. Det har vi begynt å se på nå, sier hun.

NRK har tidligere skrevet om at Nye Veier vil lage skjæringer i landskapet i stedet for tunneler eller bruer. Dette er for å spare penger.

Aanesland avviser at selskapet har blitt presset til å endre strategi, men at dette ble vedtatt for et halvt år siden.

Gjenbruke gamle veier

Onsdag innkalte Nye Veier til et møte med ordførere på E18-strekningen der det planlegges ny vei.

Nye veier ville diskutere om det er aktuelt å gjenbruke den gamle veien.

God stemning blant ordførere langs E18 mellom Bamble og Tvedestrand i det de er på vei inn til møte med Nye veier.

Det var god stemning blant ordførerne i kommunene langs E18 mellom Bamble og Tvedestrand i det de er på vei inn til møtet med Nye veier.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Noe som kan bety at det ikke vil bli 110 km/t og firefelts vei på hele strekningen.

Ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal (Ap), mener dette er positive signaler.

– At man ser på hele strekningen med litt nye øyne, tror jeg Nye Veier, samfunnet og kommunene tjener på.

– Fantastisk

Medlem av Viltnemnda i Kragerø, Ole Tommy Nyland, er glad for at veiutbyggingen kan bli redusert for å ta hensyn til natur og miljø.

Ole Tommy Nyland i Viltnemnda i Kragerø

GLAD: – Det ville være fantastisk for leveområdet til viltet, sier Ole Tommy Nyland i viltnemnda i Kragerø.

Foto: RICHARD AUNE / NRK

– Det ville være fantastisk for leveområdet for viltet og naturen. De inngrepene som unngås, er ekstremt verdifulle, sier han.

Han tror på Nye Veier når de sier de vil vurdere veiprosjektet på nytt.

– Ja, det tror jeg faktisk, så det er veldig gode nyheter. Vi håper absolutt at det må skje noe som sikrer de verdiene for all framtid. Det er ekstremt viktig.

Vil ikke ha dårligere standard

Stortingsrepresentant for Telemark, Bård Hoksrud i Frp, har forsvart måten Nye Veier bygger på.

Han er skuffet over at veinettet ikke bygges ut med høyhastighets motorvei.

Bård Hoksrud stortingsrepresentant og stortingskandidat for Telemark Frp.

SKUFFET: Stortingsrepresentant for Telemark, Bård Hoksrud (Frp), drømmer om høyhastighets motorvei, og er skuffet dersom veien lages med dårligere standard.

Foto: RICHARD AUNE / NRK

– Å bruke deler av det gamle veinettet; ingenting er bedre hvis man kan det, men vi må ikke gå ned på standarden, sier han.

Han ønsker ikke at Nye Veier bygger en vei med lavere hastighet på 90–100 km/t.

– Vi må ikke begynne å røre med at vi skal lage en dårligere standard. Dette handler om veien mellom Oslo og Kristiansand, sier Hoksrud.