Hopp til innhold

Her er det planlagt ny, firefelts motorveg gjennom naturreservat

LILLEHAMMER (NRK): Det brygger opp til vernestrid rundt ny E6. Ei aksjonsgruppe varsler søksmål mot staten.

Illustrasjon fra Nye Veier. To alternativer til bruer over Laagendeltaet.

BRU OVER VERNET NATUR: Først var den høye brua en del av planprosessen gjennom naturreservatet i Lågen. I august la Nye Veier fram et alternativ med en lavere bru. Nå skal de utrede alternativene videre.

Foto: Nye Veier

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Der Lågen renner ut i Mjøsa, er det et spesielt naturområde: Lågendeltaet naturreservat.

Det er preget av våtmark og rikt dyreliv. De øyene som ikke er dyrket er bevokst med uframkommelig buskas.

Gjennom deltaet er det planlagt en ny, firefelts E6 med 110-sone.

Hilde Rindal i kajakk på Lågen, Lillehammer

KAJAKKPARADIS: Hilde Rindal er i tillegg til å være medlem i Laagendeltaets venner, ivrig bruker av deltaet fra kajakken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi får ikke engang lov til å padle i deler av deltaet i hekketiden. Nå vil de bygge motorvei rett ved her, sier Hilde Rindal, en av kajakkpadlerne som bruker området mye.

Vegen er en del av regjeringens satsing på hovedvei mellom Oslo og Nordvestlandet.

Samferdselsdepartementet peker på sterk trafikkvekst og flere dødsulykker som viktige grunner til å bygge ny E6 på strekningen.

Dessuten blir det ti minutters kortere kjøretid.

Dronebilder over Laagendeltaet

RO: I dag råder stillheten i Lågendeltaet. Stedet er yndet for fiskere og kajakkpadlere, fugler, fisk, og mygg.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vårt Land har også skrevet om E6-planene gjennom deltaet.

Firefelts motorveg gjennom hekkeområde

Vegen er planlagt i bru rett over elvedeltaet, som ble fredet som naturreservat i 1990.

Professor i biologi, Dag Hessen, mener forslaget om ny E6 viser at naturen ikke har noe rettsvern.

– En fredning betyr til syvende og sist lite. Det er så lett å tenke at vi må bevare regnskogen og natur andre steder enn her, sier Hessen.

Dag Hessen i fuglekikkertårnet på Lillehammer

BEKYMRET: Dag Hessen mener naturen ofte blir sett på som noe som er «kjekt å ha», men at samfunnet melder seg på med sine mer eller mindre viktige behov. – Da trekker ofte naturen det korteste strået, sier han.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han sier at det som er i ferd med å skje i Lågendeltaet, viser hvor svakt naturen står.

– Det er fort gjort å peke på regnskogen og Great Barrier Reef. Men vi glemmer å tenke på at summen av tapt natur, er alle nålestikkene som settes. Her er det i tillegg snakk om et vernet område, sier Hessen.

Den siste tida har flere fått øynene opp for vegen som skal bygges gjennom reservatet. I vinter ble aksjonsgruppa Lågendeltaets Venner stiftet. Flere i gruppa sitter også i kommunestyret.

Torbjørn Dahl er leder og MDG-politiker.

Han sier at de kjemper for å stoppe hele vegutbygginga.

– Det er fortsatt mulig for politikerne å sette foten ned. Det er ikke gitt dispensasjon til bygging i det vernede området, og vi kommer til å gå til sak dersom det blir gitt løyve, sier Dahl.

Aksjonsgruppa Laagendeltaets venner vil stoppe E6-utbygginga i Lillehammer.

AKSJONSGRUPPE: – Hva er egentlig vitsen med å verne? Norge har trengt veg, men den tida er forbi. Nå trenger vi å begrense arealbruken vår. Med naturvern følger også internasjonale forpliktelser, sier Ingvild Christensen i MDG i Lillehammer (t.h). Til venstre: leder for Laagendeltaets venner, Torbjørn Dahl og Rødt-politiker Øyvin Aamodt.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Regjeringens satsing

Prisen på strekningen mellom Moelv og Øyer er på rundt 11 milliarder kroner, og det er Nye Veier AS som har fått ansvaret for å prosjektere og bygge.

Kritikerne mener at vi ikke trenger vegen i det hele tatt.

Særlig er de motstandere av at vegen er planlagt gjennom det verna området.

Øyvin Aamodt i Rødt mener politikerne har all mulig grunn til å stoppe vegen, og at kommunepolitikere har flere valg enn å bare stemme over hvilken trasé de ønsker.

– Vi kan faktisk stemme for å stoppe hele arbeidet. En tredjedel av kommunestyret stemte for nettopp det ved forrige kommunestyremøte. Får vi åtte stemmer til, har vi flertall, sier han.

Øyvin Aamodt, partiet Rødt, Lillehammer

STEMMER FOR STOPP: Øyvin Aamodt sier at politikerne har et reelt alternativ til å si nei til videre arbeid med vegen som er planlagt.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vegen kommer uansett

Terje Rønning (V) er varaordfører i Lillehammer. Han sier at han respekterer at enkelte ønsker å utsette hele saken, men sier at vegen kommer uansett. Den er vedtatt i Stortinget.

Ifølge Rønning var det i sin tid et reelt alternativ å legge E6 gjennom Østerdalen i stedet for Gudbrandsdalen, og at målet for dem den gangen var å beholde hovedfartsåren gjennom Lillehammer.

Han sier at det nå er viktig å påvirke hvordan resultatet av vegen blir.

– Ved å delta aktivt nå, så kan vi ha en hånd på rattet. Ved å stemme for å stoppe bygginga så kan vi miste denne muligheten, sier han.

Terje Rønning

DILEMMA: Varaordfører Terje Rønning (V) mener det er bedre å være med å bestemme hvor vegen skal gå, enn å si nei til hele prosjektet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mener vegen blir positiv for byen

Øyvind Moshagen i Nye Veier er prosjektdirektør for E6 i Mjøsregionen.

Han sier at vegen blir positiv for Lillehammer, fordi den vil fjerne mye av gjennomgangstrafikken.

– Ved å legge tungtrafikken utenom selve byen, blir man kvitt støy og klimautfordringer, sier Moshagen.

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 i Mjøsregionen

PROSJEKTDIREKTØR: Øyvind Moshagen i Nye Veier leder arbeidet for E6-utbyggingen i Mjøsdistriktet. Han sier at den nye vegen vil bli positiv for Lillehammer, som har mye gjennomgangstrafikk.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han sier at de utfører på oppdrag fra regjeringen, og at de skal bygge vegen så skånsomt som mulig gjennom det verna området.

– Det kan diskuteres om det kan gjøres skånsomt, men nå har vi nettopp bygget gjennom Åkersvika naturreservat på Hamar med gode resultater. Men det å bruke en gravemaskin er tøffe saker uansett, sier han.

Direktøren bekrefter at søknaden om dispensasjon fra naturvernet ikke er søkt om, men at det jobbes med det.

Kart over ny E6 Kolomoen - Øyer

NY E6: Kartet viser ny E6 mellom Kolomoen og Øyer. Vegen mellom Kolomoen og Brumunddal er åpnet. Delen inn mot Moelv skal åpne 26. oktober. På resten av strekningen pågår det regulerings- og planarbeid.

Foto: Nye Veier AS

– Må avveie ulike hensyn

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) i samferdselsdepartementet skriver i en e-post til NRK at departementet ikke har hatt en direkte rolle i dette planarbeidet.

– Men departementet kan på generelt grunnlag si at når nye veistrekninger planlegges er det ofte flere interesser som skal tas hensyn til.

Hun skriver videre at det er en del av plansystemet å avveie ulike hensyn mot hverandre, som eksempelvis jordvern, naturverdier og trafikksikkerhet.

Arntsen påpeker at hun har inntrykk av at det har vært en omfattende og god prosess i planleggingen av denne strekningen, der lokale og statlige myndigheter med innsigelseskompetanse har vært involvert i flere runder.

– Den nåværende planen er noe forskjellige sektormyndigheter har kunnet akseptere. Nå er det selskapet Nye Veier som har fått i oppdrag om å følge opp planen og realisere en trygg og god vei, skriver hun.

Ingvild Ofte Arntsen

STATSSEKRETÆR: Ingvild Ofte Arntsen skriver til NRK at departementet mener prosessen rundt E6-saken har vært god.

Foto: Privat

Departementet opplyser også at aksjonsgruppens intensjon om å gå til sak ved en eventuell dispensasjon til orientering.

Flere saker fra Innlandet