Hopp til innhold

NRK beklager feil bruk av illustrasjon i sak om Nye Veier

NRK ble gjort oppmerksom på feilen og slettet illustrasjonen 07.09.2021 kl. 13.23.

NRK Innlandet hadde i saken «Frykter bråstopp for E6-utbygging» illustrert en e-post-utveksling med Nye Veier, som aldri fant sted. Nye Veier besvarte en rekke spørsmål fra NRK via e-post, men illustrasjonen gjenga ikke denne e-posten korrekt. Illustrasjonen ga også inntrykk av at e-posten ble sendt direkte fra konstituert utbyggingsdirektør Marius Duedahl til vår journalist. Det ble den ikke. Den ble sendt via en kommunikasjonsrådgiver. NRK ble gjort oppmerksom på feilen og slettet illustrasjonen 07.09.2021 kl. 13.23.

NRK finner det i tillegg redelig og nødvendig å beklage overfor Nye Veier.

Flere saker fra Innlandet