Hopp til innhold

Pelsdyrbønder glade for bedre erstatning: – En enorm lettelse

Det har vært heftige diskusjoner om erstatninger til pelsdyrbøndene. Den nye pakken som det nå er flertall for er på rundt 3,4 milliarder kroner.

Magne Rønning

LETTELSE: Magne Rønning fra Tynset sier at han nå kan komme seg videre i livet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Gleden er nå stor hos pelsdyrbøndene i Norge.

En av dem er Magne Rønning i Tynset. Han hadde i en periode en pause i driften på grunn av helseproblemer, og falt derfor mellom to stoler når det gjelder erstatning.

– Dette er en enorm lettelse for meg. Vi har ikke fått alle detaljene ennå, men det ser ut til at dem som er i min situasjon, kommer til å få et bra oppgjør, sier han.

Magne Rønning og sønnen Morten Emil Rønning ved de tomme burene på gården.

TOMME BUR: Magne Rønning og sønnen Morten Emil Rønning ved de tomme burene på gården, da NRK var på besøk på gården i mars i år.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Flertall for mer støtte – kan ende opp i ESA

Det er opposisjonspartiene Ap, Frp, Sp og Sv som i dag har kommet til en felles enighet om en større erstatning til bøndene.

– Vi har regnet på dette, og nøkternt beregnet vil det koste 3,4 milliarder kroner, sier statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet.

Det er en kraftig økning fra erstatningen som regjeringen la fram for Stortinget i mars, som lå på rundt 1,2 milliarder kroner.

Skogan sier til NTB at endringene at saken trolig må til EFTAs kontrollorgan Esa. Det skjer fordi tilleggene i opposisjonens erstatningsforslag kan bli vurdert som statsstøtte.

– Umulig med slike summer

Statssekretær Guro Angell Gimse

Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H).

Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) sier at det er «umulig å bli med på slike summer.»

– Regjeringen foreslo 1,2 milliarder, opp fra 360 millioner da prosessen ble startet med Bård Hoksrud (Frp) som landbruksminister. Hvis vi nærmer oss 4 milliarder nå, så er det et enormt beløp. Pelsdyrbøndene skal ha full erstatning, men de skal ikke overkompenseres, sier hun.

– Det har vært en lei og langtekkelig sak, og jeg vet at mange har slitt. Det har vært vanskelig og uforutsigbart for mange. Det beklager jeg sterkt. Men det er også beklagelig at de nå får en mer uoversiktlig ordning.

– Uverdig ordning

Diskusjonene rundt erstatningene har rullet og gått helt siden 2019. Da ble det vedtatt at næringen skulle legges ned.

Regjeringen kom da med et forslag om en erstatningssum flere mente var for lav.

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Behandling av saken har vært uverdig fra første til siste sekund, sier Geir Pollestad (Sp).

Omfatter flere bønder

Den nye erstatningsordningen vil blant annet omfatte flere bønder enn før.

Det kommer fram i en innstilling fra Stortingets næringskomité fredag, som NTB har fått innsyn i. Saken skal opp til behandling i plenum 3. juni.

– Samlet sett dreier det seg om i underkant av 300 bønder, fordelt på minkoppdrett og reveoppdrett, sier Terje Aasland (Ap) til NTB.

Terje Lien Aasland

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap).

Foto: Anne Longvik / NRK

Stortingsflertallet går blant annet inn for:

  • Bedre utmålingsregler som vil gi pelsdyrbøndene høyere erstatning.
  • Flere pelsdyrbønder blir omfattet av ordningen.
  • De som eier pelsdyrhus for utleie blir inkludert i ordningen.
  • Statsforvalteren i Rogaland og Trøndelag skal stå for saksbehandlingen.
  • Erstatningen blir skattefri.
  • Bedre dekning av saksomkostninger
  • Egen ordning for fôrkjøkken og pelserier.

– Helt siden forbudet mot hold av pelsdyr ble vedtatt, har Senterpartiet jobbet for å få på plass en skikkelig erstatning, sier Pollestad.

Glad for at saken går mot slutten

Jan Ove Horpestad

Leder i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Leder i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, sier at han umiddelbart er kjempeglad for dagens vedtak.

– Det jeg er mest glad for er at saken nå går mot slutten, men det er litt vanskelig å vite hva man skal bli glad for før den endelige innstillingen kommer ut, sier Horpestad.

NRK forklarer

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen her i landet, ble vedtatt i Stortinget i 2019.

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

Vedtaket ble sett på som Venstres store seier.

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

Venstre mente at vedtaket var en seier for dyrene. - Ikke forenlig med god dyrevelferd, sa Guri Melby.

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

Senterpartiet var sterkt uenige: – Regjeringen har dengt løs på 200 familier med slegge. Ganske ufølsomt, sa partiets Geir Pollestad.

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

I etterkant av vedtaket, har striden handlet om hvor mye erstatning bøndene skulle få for å avvikle driften sin.

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

Det har gått på om bøndene skulle få erstatning per dyr (tispe), for selve anlegget, og en rekke andre kriterier.

Hva handler striden rundt pelsdyrnæringen om?

I det nye forslaget ligger det inne at erstatningen til bøndene skal være skattefri. Det inneholder også en bedre dekning av saksomkostningen til bøndene.

Bli klokere på pelsdyrnæringen her!

Avviklingen har ført til langvarig kamp

I juni 2019 ble forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025 vedtatt med 101 mot 68 stemmer i Stortinget.

Pelsdyrnæringen anslo at en avvikling ville koste minimum 2,3 milliarder kroner, men regjeringen satt totalsummen til 505 millioner. Siden har partene vært uenige om hva slags kompensasjon bøndene skal få.

Pelsdyrbøndene har flere ganger fnyst av tilbudene fra landbruks- og matministeren. Flere har sagt avviklingen fører til full krise i privatøkonomien.

Over tre år etter sjokkmeldingen, har pelsdyrbøndene ennå ikke fått kompensasjon.

I mars la regjeringen fram et nytt forslag. Der heter det at erstatningen til oppdretterne skal regnes ut på samme måte som ved ekspropriasjon, slik Stortinget har vedtatt. I dag kom næringskomiteen med sin innstilling i saken.