Pelsdyrbonde fnyser av nytt tilbud fra regjeringen

Det blir mer penger, enn først foreslått, til pelsdyrbønder som må legge ned driften. Men bøndene er langt ifra fornøyd. – En katastrofe hele greia.

Bertran Trane Skadsem

Bertran Trane Skadsem er leder i Norges Pelsdyralslag. Han er ikke fornøyd med regjeringens kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må legge ned driften.

Foto: Magnus Stokka

– 850 millioner er ingenting. Jeg er kjempeskuffa. Det er en katastrofe hele greia. De leker med både tall og pelsdyrbønder.

Leder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, er ikke fornøyd med millionene som regjeringen blar opp som kompensasjon for nedlegging av pelsdyrnæringen.

– Det virker som hastverksarbeid fra departementet. Det er lite gjennomtenkt. Vi krever full erstatning. 850 millioner kroner er langt fra full erstatning. Det er fortsatt lang vei å gå, mener pelsdyrbonden i Rogaland.

Regjeringen: – Har lyttet

Den endelige forskriften ble lagt fram onsdag.

– Jeg har lyttet til innspillene i høringsrunden og gjort flere forbedringer i kompensasjonsordningen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Derfor har man nå laget to modeller. Den ene ordningen beholder den ordningen som ble foreslått først, den andre ser på en generell lønnsomhet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Foto: orbjørn Tandberg

– Nå får bøndene mulighet til å velge den ordningen som er best for dem, sier Bollestad og legger til at pelsdyrbøndene må sette seg ned med sine regnskapsførere og se hvilken av ordningene som gir dem mest igjen. Det settes også av penger til opprydning og omskolering.

Ordningen er anslått å koste mellom 800 og 850 millioner kroner, men det er ikke satt noen øvre ramme.

– Flere oppdrettere kommer vesentlig bedre ut. I arbeidet med den endelige forskriften har jeg hatt god dialog, og et nært samarbeid, med regjeringspartiene på Stortinget som har kommet med viktige innspill, sier Bollestad.

Regjeringen høstet mye kritikk for sitt første forslag til erstatning for bøndene som blir rammet av pelsdyrforbudet.

I november 2018 foreslo regjeringen å gi en kompensasjon til pelsdyrbøndene på til sammen 365 millioner kroner.

I april 2019 ble beløpet justert opp til om lag 500 millioner kroner.

Uro på Stortinget

Representanter for regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet truet nylig med å stemme for et Senterparti-forslag om «full kompensasjon» dersom ikke regjeringen sikrer pelsdyrbøndene bedre ordninger enn den som først ble foreslått.

Før forskriften ble fastsatt, har det vært dialog med regjeringspartiene på Stortinget for å sikre ryggdekning for ordningen, etter det NTB erfarer.

I utgangspunktet er kompensasjonsordningen en forskrift som ikke trenger Stortingets godkjentstempel. Men da Stortinget vedtok pelsdyrforbudet, krevde de folkevalgte å bli holdt orientert om hvordan kompensasjonsordningen ville slå ut.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i Jeløya-plattformen i fjor og ble vedtatt av Stortinget i juni i år.

Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp).

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, sier at han mener det fortsatt er usikkert om ordningen vil sikre at pelsdyrbøndene faktisk får dekket sine økonomisk tap.

– Senterpartiet vil følge saken opp i Stortinget, og det er et absolutt krav om at det gis full erstatning for det økonomiske tapet, sier han.

Eldre bønder får mer

Regjeringen vil også gi oppdrettere som er mellom 62 og 67 år en bedre ordning enn det som opprinnelig var foreslått. Det åpnes dessuten for at eiere av pelsdyranlegg som var i bruk 15. januar 2018 får dekket utgifter til opprydding selv om det ikke var dem som drev pelsdyroppdrettet.

Pelsdyr

I fjor ble det foreslått en kompensasjon på 365 millioner kroner. Nå vil regjeringen sette av minst 800 millioner kroner i kompensasjon til pelsdyrbønder som må legge ned driften.

Foto: Arild Eskeland / NRk

De som har oppgradert anleggene mellom januar 2017 og 2018, vil få en særskilt vurdering.

I tillegg til de ulike kompensasjonsordningene, setter regjeringen av 100 millioner kroner til omstilling for pelsdyrbøndene.

– Selv om vi nå har gjort flere endringer som forbedrer kompensasjonsordningen, vil vi når forskriften har begynt å virke, overvåke om ordningen gir urimelige utslag i enkelttilfeller slik Stortinget har bedt om, sier Bollestad.