Hopp til innhold

Mange pelsdyrbønder sliter psykisk – venter ennå på erstatning

Over tre år etter sjokkmeldingen, har pelsdyrbøndene ennå ikke fått kompensasjon. – Det er 1200 dager med lidelse, sa HMS-rådgiver i Stortingets høring torsdag.

Minkburene hos Jan Ove Horpestad på Orre i Klepp er nå tomme.

Nå er det tomt i minkburene til Jan Ove Horpestad i Klepp. Anlegget står inntil han vet hva kompensasjonen fra staten blir. Da skal det rives.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

En samlet landbruksbransje krevde bedre erstatning for pelsdyrbøndene.

Høringen i Stortingets næringskomite skjedde nøyaktig 1200 dager etter at saken begynte å rulle.

Likevel lever pelsdyrbøndene fortsatt i økonomisk uvisse.

– Det er 1200 dager med lidelse. Se for dere at det brenner i huset, og du har ingenting å slokke med. Nok er nok, sa Halle Arnes, fagkoordinator for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i høringen.

Halle Arnes er fagkoordinator for HMS (helse, miljø og sikkerhet) i Norsk Landbruksrådgiving.

Fagkoordinator for helse, miljø og sikkerhet i Norsk Landbruksrådgiving, Halle Arnes, mener pelsdyrbøndene har fått en umenneskelig behandling.

Foto: NLR

NLR, som er landbrukets bedriftshelsetjeneste, har snakket med over 100 pelsdyrbønder.

– Bøndene har fått en umenneskelig behandling. De har opplevd et mareritt, sier Arnes til NRK.

I høringen la han ikke skjul på hvor alvorlig situasjonen har vært.

– Noen har sett så svart på det at de har vurdert å ta sitt eget liv.

Bare ni farmer igjen

Den politiske hestehandelen som utløste saken, var også tema under høringen.

I januar 2018 gikk Høyre og Frp med på å avvikle pelsdyrnæringen for å få Venstre med i regjering.

Det skjedde selv om Stortinget året før hadde bestemt at den omstridte næringen skulle få fortsette med økt fokus på dyrevelferd.

Leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp) ville vite hvordan bøndene reagerte på det som kom fram i boka til tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

Geir Pollestad

Leder i Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp).

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Der skriver hun at kravet om avvikling var en test av forhandlingsviljen hos de andre partiene.

– Det gjør at belastningen for pelsdyrbøndene har vært enda større. For det virker som om det ikke har ligget noe konkret fornuftsgrunnlag bak beslutningen, sa Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i pelsdyralslaget.

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag

Kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Pelsdyrnæringen skal være avviklet innen 1. januar 2025.

Bare ni farmer er fortsatt i drift i Norge. Seks minkfarmer og tre revefarmer.

Men de fleste har allerede lagt ned.

– Gikk på kjempesmell

I januar var det slutt på minkoppdrettet hos den mangeårige lederen i Rogaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad.

Motivasjonen var borte.

– Jeg hadde hørt om folk som møtte veggen. Nå skjedde det med meg. Jeg gikk på en skikkelig smell, sier Horpestad.

NRK besøker gården på Orre i Klepp, der burene nå står tomme.

Horpestad måtte slakte over 8000 mink, og ble langtidssykemeldt. 51-åringen overtok etter sin far for 22 år siden.

– Den første uka var veldig tung. Det å vite at du aldri skal gjøre dette mer. Så er det det store presset over lang tid. Som leder fikk jeg også høre de andres historier. Om berørte familier.

Nå har Horpestad startet forsiktig i en ny jobb som skadedyrkontrollør.

51-åringen er ennå preget av det som har skjedd. Usikkerheten om økonomien sliter.

– Vi har så langt fått 3,2 millioner kroner. Taksten er på 8,8 millioner kroner. Vi håper på full erstatning.

Jan Ove Horpestad snekret en tilhenger til traktoren for å ha noe å gjøre da han møtte veggen.

Horpestad snekret en tilhenger til Gråtass-traktoren sin for å ha noe å gjøre da opprettet var lagt ned. Den vil han kjøre barnehagebarn i.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Store mangler ved ordningen

Regjeringens forslag til erstatningsordning fikk samstemt kritikk i høringen.

Blant deltakerne var Norges Pelsdyralslag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NHO Mat og drikke.

De mener forslaget har store mangler.

Bertran Trane Skadsem er leder i Norges Pelsdyralslag.

Bertran Trane Skadsem er leder i Norges Pelsdyralslag.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Mange faller helt utenfor, fordi de tilfeldigvis ikke hadde pelsdyr akkurat de dagene regjeringen forhandlet om å få Venstre inn i regjeringen. Spørsmålet om skatt er også fullstendig uavklart. Når mange må betale opptil 40–50 prosent tilbake i skatt på erstatningen, blir det ikke mye igjen til omstilling, sier Bertran Trane Skadsem, leder i Norges Pelsdyralslag.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har fått frist til 1. juni til å levere tallgrunnlaget som Stortinget skal behandle to dager senere, 3. juni.

Det er for kort tid, mener pelsdyralslaget.

– Beklager på det sterkeste

Næringskomiteen skal avgi sin innstilling i saken 27. mai.

– Vi er positive til å imøtekomme pelsdyrbøndene og gi full erstatning. Nå må vi sørge for at vi ivaretar bøndene på en god måte. Vi vil jobbe grundig, slik at vi får avslutta saken, sier saksordfører i saken, Bengt Rune Strifeldt (Frp).

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt er stortingsrepresentant for Frp og saksordfører i pelsdyrsaken.

Foto: Presse

– Hvordan ser du på måten næringen har blitt behandlet på?

– Jeg har full forståelse for at bøndene har opplevd som en vanskelig tid, og det beklager jeg på det sterkeste. Jeg skulle gjerne ha sett at det ble gjort på bedre måte.

Også Sp ønsker full erstatning til bøndene:

– Når staten legger ned et næringsforbud skal ikke aktørene sitte med kostnadene. Vi vil jobbe for å sikre et flertall for full erstatning sammen med Ap og Frp, sier Pollestad.