Hopp til innhold

Pelsdyrforbudet: – Regjeringen har dengt løs på 200 familier med slegge

I dag kommer flertallet på Stortinget til å vedta å avvikle pelsdyrnæringen. Fra 2025 blir det forbudt å drive med pelsdyr i Norge.

I dag skal Stortinget etter planen vedta lov om forbud mot hold av pelsdyr.

I dag skal Stortinget etter planen vedta lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Pollestad i budsjettdebatt

Geir Pollestad (Sp) mener regjeringen er ufølsomme overfor pelsdyrbønder som må avvikle driften.

Foto: Stortinget

– For pelsbøndene er dette en helsvart dag, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad i Senterpartiet.

Han sier bøndene blir straffet dobbelt av storting og regjering. Først ved at de nektes å drive med pelsdyroppdrett, dernest at de blir fratatt verdiene som ligger i investeringer i forbindelse med pelsdyrholdet.

Bøndene må få dekket kostnadene for å rive pelsfarmene, verdien på bygg og dyr som er knyttet til pelsdyrholdet, og få dekket tap av inntekt, mener Senterpartiet.

– Regjeringen har dengt løs på 200 familier med slegge. Ganske ufølsomt, sier Pollestad.

Etter det NRK kjenner til, kommer regjeringspartiene til å samle seg om følgende formulering når det gjelder kompensasjon på Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og orientere Stortinget på egnet måte om eventuelle urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette»

Venstretopp: – En gledens dag for dyrene

Guri Melby

Guri Melby (V) sier Stortingets vedtak om å forby pelsdyrnæringen er en gledens dag for dyrene,

Foto: Olav Juven / NRK

Stortingsrepresentant Guri Melby fra Venstre er ikke enig i Pollestads påstander.

– Det har vært en lang kamp og det er en gledens dag for dyrene. De siste 20 årene har tunge fagmiljøer vært klare på at pelsdyrholdet vi i dag har på norske pelsdyrfarmer, ikke er forenlig med god dyrevelferd, sier Melby.

Hun sier at bøndene er sikret kompensasjon gjennom det hun mener er en raus ordning.

– Det er en ordning som fort kan ende opp med at vi betaler 650 millioner kroner til de 167 pelsdyrbøndene som er aktive i dag, sier Melby.

Venstretoppen sier det vil bli gitt full kompensasjon til rivekostnader, kompensasjon i forhold til størrelse på driften og bokførte verdier av for eksempel bygningsmasse som brukes til pelsdyr.

– Vi sørger også for omstillingsmidler. Der er potten økt fra 50 millioner kroner, til 100 millioner kroner. Vi sørger også for at de som er over 62 år gammel blir kompensert slik at de får full pensjon selv om de ikke finner ny jobb, sier Melby.

Sp: – En historie uten rot i virkeligheten

Pollestad er helt uenig i Melbys beskrivelser.

– Dette er en historie uten rot i virkeligheten. Selv om det er få folk det gjelder er det ikke greit at regjeringen gjør slik mot folk, sier Pollestad.

Han sier regjeringens opplegg for avvikling vil føre til både konkurser og at bønder blir frarøvet millionverdier.

– Dette handler om hvordan staten skal opptre, sier Pollestad.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger