Hopp til innhold

Hevder rødgrønn splittelse setter Mjøssykehus i fare

Den interne splittelsen i Senterpartiet setter et 18 år langt arbeid med å bygge nytt hovedsykehus i fare, mener Innlandet Høyre.

Oddvar Møllerløkken

ADVARER MOT RØDGRØNT FLERTALL: Oddvar Møllerløkken, fylkesleder i Innlandet Høyre.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Velgerne kan ikke vite hva som skjer i sykehussaken, hvis det blir rødgrønt flertall etter valget, sier Oddvar Møllerløkken.

Han er fylkesleder i Innlandet Høyre og frykter at sykehussaken igjen skal bli en ørkesløs vandring med nye utredninger og rapporter.

Den mangeårige sykehusstriden i Innlandet nådde en milepæl i juni, da Bent Høie bekreftet vedtaket i Helse Sør-Øst om plassering i Moelv. Det innebærer at sykehusene i Hamar og Gjøvik legges ned.

– Nå er det viktig å unngå utsettelser, sier Møllerløkken.

Mener Høyre taler med to tunger

Men i juni sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK at han er åpen for å reversere helseministerens vedtak. Han har støtte i sitt eget fylkesparti i Hedmark, men ikke i Oppland.

– Dette vil være svært uheldig for pasienttilbudet i vår distrikt, sier Høyres Møllerløkken.

Men der protesterer fylkesleder i Hedmark Senterparti, Per Martin Sandtrøen. Han mener at Høyre taler med to tunger i denne saken.

Per Martin Sandtrøen (SP)

Per Martin Sandtrøen, fylkesleder i Hedmark Senterparti og tredjekandidat til stortingsvalget.

– Når statsministeren blir intervjuet av media i Hedmark, er hun nøye med å understreke at det skal være en reell vurdering av null pluss-alternativet. Men når hun står med sitt egenproduserte sykehuskart i VG, da er mange av sykehusene i Innlandet fjernet. Da sier hun at vi ikke skal noen videre debatt om sykehusene.

Null pluss-alternativet innebærer at den nåværende strukturen beholdes, og at Hamar sykehus oppgraderes.

Sandtrøen synes det underlig å bli anklaget for utydelighet når Erna Solberg, etter hans mening, nettopp gjør det samme.

Høie: – Sp driver med omkamp

Bent Høie

Helseminister Bent Høie.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

På vegne av statsministeren svarer Bent Høie at det er Senterpartiet som taler med to tunger ved å så tvil om Mjøssykehuset.

«For Høyre er den årelange striden om nytt hovedsykehus over, og beslutningen om å bygge nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua ligger fast. Null pluss-alternativet må utredes videre i prosessen som et referansealternativ. Det er en del av statens krav til en grundig kvalitetssikring av så store prosjekter,» skriver Høie i en e-post til NRK.

«Så selvsagt må Statsministeren bekrefte at det skal gjøres. Det er noe helt annet enn Senterpartiet som varsler politisk omkamp om Mjøssykehuset.»

Ønsker ikke omkamp

Arbeiderpartiet, Senterpartiets foretrukne samarbeidspartner, vil ha ro rundt vedtaket. Andrekandidat til Stortinget i Oppland, Rune Støstad, reagerer på utspillet fra Høyres fylkesleder.

Kvam og flomvern 250520

Rune Støstad, andrekandidat for Oppland Ap til stortingsvalget 2021.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Oddvar Møllerløkken kan ta det helt med ro. Sykehusvedtaket står fast, vi har et krystallklart vedtak i fylkesstyret i Innlandet Arbeiderparti.

– Men dine partifeller i Hamar er uenige?

– I en slik sak vil det være ulike syn etter hvor du bor. Men det er ganske unikt at Innlandet nå har samlet seg om det som kan bli et av verdens beste sykehus. Vi vil ikke ha noen omkamp nå.

Det vil heller ikke Senterpartiet i Oppland.

Fylkesleder Kjersti Bjørnstad, sier ingen partier egentlig kan garantere noe i denne saken.

Kjersti Bjørnstad, fylkesleder Oppland Senterparti

Kjersti Bjørnstad, fylkesleder i Oppland Sp og tredjekandidat til stortingsvalget 2021.

Foto: privat

– Saken er ikke behandlet i Stortinget og finansieringen er ikke på plass. Helseministeren har sagt at null pluss-alternativet skal utredes, sier hun.

Bjørnstad sier at Oppland Sp støtter fullt ut Mjøssykehus i Moelv, og at de «forholder seg greit til» at fylkespartiet i Hedmark mener noe annet.

Heller ikke orden i Høyres rekker

Selv om Møllerløkken mener det er Senterpartiet som står for usikkerheten, har også partiets førstekandidat i Hedmark, Anna Molberg, uttalt seg kritisk til sykehus ved Mjøsbrua. Hun mener det bør ligge i Hamar.

– Dette får likevel ingen konsekvenser for framdriften og behandlingen av saken. Det er en Høyre-statsråd som har lagt sin hånd på dette, og det er et stort flertall i vårt fylkesstyre for Mjøssykehus i Moelv, sier Oddvar Møllerløkken.

Han mener at det egentlig ikke er veldig stor uenighet internt i partiet i denne saken. Han viser til sykehusvedtaket, der det skal utredes et null pluss-alternativ.

– Det er dette lokallaget vårt i Hamar har vektlagt i noe større grad.

Men meningsforskjellen i partiet oppleves likevel ganske dramatisk i Hamar. Lokallaget der frykter at dette kan koste fylkespartiet stortingsplassen. 

SYKEHUS PÅ TEGNEBRETTET: Et av forslagene fra Norconsult om nytt storsykehus, her plassert på Biri.

KUN PÅ TEGNEBRETTET: En tidligere versjon av Mjøssykehuset, her plassert på Biri.

Foto: Norconsult