Hopp til innhold

Mener sykehus brøt loven ved «utprøvende behandling» av psykisk syke pasienter

En såkalt «utprøvende behandling» med stoffet ketamin får sterk kritikk.

Administrasjon sykehuset innlandet

LOVBRUDD: Eldre, psykisk syke pasienter ved Sykehuset Innlandet opplevde panikkangst ved bruk av ketamin.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Kraftig panikkangst og følelsen av å dø.

Dette fortalte pasienter om etter at de hadde fått ketaminbehandling ved Sykehuset Innlandet.

Ketamin brukes tradisjonelt som bedøvelsesmiddel og smertestillende. Det har også vist seg å fungere ved behandling av psykiske lidelser.

Men sykehuset får nå kraftig kritikk av Statsforvalteren, som mener en avdeling ved sykehuset har brutt loven gjennom bruk av ketamin.

Behandlingen foregikk som såkalt «utprøvende behandling» på eldre, psykisk syke pasienter. Pasientene skal ikke ha blitt bedre av annen behandling.

Sykehuset mener på sin side at det var mer riktig å behandle pasientene med middelet, enn å ikke gjøre det.

Var skeptiske til behandlingen - fikk angstdempende

Statsforvalteren utførte tilsynet etter at de hadde fått varsler fra en ansatt.

Dette er noe av det som kom frem i tilsynet:

  • Noen av pasientene framsto forvirret i perioder ved oppstarten eller videreføringen av behandlingen.
  • Da noen av pasientene ble skeptiske til å fortsette behandlingen, fikk de angstdempende medisiner.

Ketaminbehandling av psykiske lidelser er en såkalt utprøvende behandling. Det stilles ekstra strenge krav til slik behandling. Dette går for eksempel på at pasienten må gi sitt samtykke. I tillegg legges det vekt på ekstra god informasjon til pasienten.

Statsforvalteren mener at dette manglet ved behandlingen med ketamin ved avdelingen.

Ketamin

Flere private klinikker tilbyr intravenøs ketamin ved depresjon, som utprøvende behandling. Det er startet en vurdering for å avgjøre om ketamin skal tilbys som mer standard behandling ved offentlige sykehus.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

«Sterk bekymring»

Det er også åpnet tilsyn mot en av legene som var ansvarlig for flere av pasientene.

Statsforvalteren skriver i rapporten at da de leste gjennom legens journaler, fikk de «en sterk bekymring for både praksis for behandling med ketamin, utredning og diagnostikk samt øvrig medisinering og oppfølging

Saken mot legen er sendt til Statens helsetilsyn.

NRK har vært i kontakt med legens advokat, Synne Bernhardt. Hun sier at legen ikke ønsker å kommentere saken.

NRK har også vært i kontakt med divisjonsdirektør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl.

Hun skriver i en e-post at de tar konklusjonen fra Statsforvalteren til etterretning.

Les mer om hva sykehuset sier lenger nede i saken.

Forvirrede pasienter

Statsforvalteren savner også vurderinger av om noen av pasientene var samtykkekompetente.

De noterer videre i rapporten at:

  • Noen av pasientene fikk marerittaktige opplevelser, panikkangst og opplevelse av å dø ved behandling av ketamin.
  • Våren 2022 ble behandlingsmetoden satt på pause, på grunn av manglende respons. Alternativene var å stoppe behandlingen, eller gradvis å øke dosene ytterligere. Sykehuset valgte det siste.
  • Risiko ved bruk av sentralstimulerende og ketamin ble ikke vurdert opp mot mulig karsykdom.

«Vi er bekymret for at sentralstimulerende ikke kun brukes unntaksvis, men at en betydelig andel av pasientene NN behandler får slike medisiner», skriver Statsforvalteren.

Administrasjon sykehuset innlandet

En anonym varsler ved Sykehuset Innlandet skal ha opplevd å ikke bli tatt på alvor ved to anledninger, før varsleren tok varselet videre til Statsforvalteren.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Anonym varsler

Bakgrunnen for tilsynet var anonyme varsler fra en ansatt ved sykehuset. Varsleren skal, ifølge rapporten, ha forsøkt å si ifra internt ved sykehuset to ganger.

Deretter ble Statsforvalteren kontaktet.

Ifølge rapporten mente varsleren blant annet at de ansatte ikke hadde fått opplæring i bruk av ketamin.

I rapporten kommer det også fram hva sykehuset sier om saken.

De mener at det var mer riktig å behandle pasientene med middelet, enn å ikke gjøre det.

Avdelingen har derfor fortsatt behandlingen med ketamin, også etter tilsynsvarselet.

Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør psykiatrisk divisjon, Sykehuset Innlandet

– Vi tar konklusjonen fra Statsforvalteren til etterretning, og har i tilsynet redegjort for de forhold som er etterspurt, sier divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Sykehuset: – Har gode rutiner

Benedicte Thorsen-Dahl skriver til NRK at avdelingen har fulgt gjeldende rutiner før behandlingen er gitt.

– Per nå er ketamin til nasjonal metodevurdering og vi avventer svaret fra denne vurderingen.

Hun sier videre at Sykehuset Innlandet har gode rutiner for håndtering av interne varsler. Sykehuset oppfordrer ansatte til å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, ifølge direktøren.

Hei!

Hei!

Takk for at du har lest denne saken!

Har du tips, innspill eller andre tilbakemeldinger, enten det gjelder denne saken eller andre saker vi burde ta en nærmere kikk på?

Da blir jeg glad om du gir meg en lyd!