Hopp til innhold

De sitter med nøkkelen til å løse 30 år med forurensning

Nå er løsningen for rensing av Norges mest gruveforurensa ferskvann straks klar. 11 år etter at Staten skulle renset opp.

Eksperter ser på det forurensa vannet ved gruvene i Folldal.

BEFARING: I tre dager skal ekspertgruppa undersøke det gamle gruveområdet for å finne en løsning på forurensningsproblemet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Saken er oppdatert 29.9 med kommentar fra næringsminsteren.

På det nedlagte gruveområde i Folldal møtes en liten gruppe eksperter på jakt etter svar.

Svarene de finner skal løse et forurensningsproblem som har skapt hodebry for myndighetene i 30 år.

Prosjektleder Jens Laugesen i Direktoratet for Mineralforvaltning leder arbeidet.

Jens Laugesen ved de gamle gruvene i Folldal

ERFAREN: Jens Laugesen har jobba med gruveforurensing andre steder i landet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er en spennende jobb. Jeg liker utfordringen. Men det er også et stort ansvar, sier han.

Fiskedød elv

Elva Folla som renner gjennom Folldal er kraftig forurensa av tungmetaller. Metallene kommer fra de nedlagte gruvene i fjellbygda.

Forurensningen har ført til fiskedød, og jernet farger elvebredden rød.

Ikke noe annet sted i Norge slippes det ut så mye tungmetaller i ferskvann som her.

Oversiktsbilde tatt med drone av de gamle gruvene i Folldal.

KULTURMINNE: Folldal Gruver er med i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Det påvirker oppryddingsplanene.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Staten har pålagt seg selv å rydde opp. Men raskt går det ikke. Jobben skulle vært ferdig for 11 år siden. Men forurensninga fortsetter.

Ordføreren i Folldal sier saken har vært en belastning for kommunen. Men nå øyner Kristin Langtjernet (Ap) håp.

– Vi har aldri før vært så nære en løsning som nå.

NRK forklarer

Hvorfor er elva Folla forurensa?

Hvorfor er elva Folla forurensa?

Gruvedrift har skylda

Folldal i Nord-Østerdal er en gammel gruvebygd. Det er ikke lenger gruvedrift her, men tungmetaller fra gruvene siger ut i elva Folla. Årlig slippes det ut cirka 15 tonn kobber, 10 tonn sink, 200 tonn jern og 1 000 tonn med sulfat. Det er det største utslippet av tungmetaller til ferskvann i Norge og har ført til fiskedød i elva.

Hvorfor er elva Folla forurensa?

Hvorfor stoppes ikke forurensinga?

Det er gjort flere forsøk på å stoppe utslippene, men det har ikke fungert godt nok. Det har manglet både en plan for å rydde opp og penger for å gjennomføre dette.

Hvorfor er elva Folla forurensa?

Hvem har ansvaret?

Det er Staten som har ansvaret for å stoppe forurensninga. Miljøverndepartementet har pålagt Nærings- og Fiskeridepartementet å rydde opp. Fristen gikk ut i 2010, men mye arbeid gjenstår.

Hvorfor er elva Folla forurensa?

Hva skjer nå?

Ei ekspertgruppe har fått i oppdrag å komme men en løsning på forurensningsproblemet. Planen skal være klar innen utgangen av 2021. Gruppa består av eksperter på gruveforurensning fra Norge, Sverige og Wales.

Hvorfor er elva Folla forurensa?

Når kan elva friskmeldes?

Selv om det kommer en plan er det ingen som kan svare på når tiltakene blir satt i verk. Politikerne må først godkjenne planen og deretter sette av pengene som trengs. Det vil trolig ta flere år før Folla blir friskmeldt.

Tidspress

Gruppa som denne uka er på befaring i Folldal er eksperter på gruveforurensning. Jens Laugesen har erfaring fra opprydding etter kullgruvene på Svalbard.

Nå jobber han sammen med fagfolk fra blant annet Wales og Sverige for å finne den beste løsningen.

Og nå må det skje fort. Innen året er omme skal de ha kommet med en oppryddingsplan.

– Det er en krevende jobb, men alle har en stor interesse av å finne en løsning. Vi må finne noe som fungerer.

Forurenset vann ved gruvene i Folldal.

TYDELIGE SPOR: Metallet gir vannet som renner fra gruveområdet en rødlig farge.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

De har lest hundrevis av sider med rapporter, men nå ser de problemet med egne øyne.

Regnværet som ligger over bygda lager fargerike dammer i gruveområdet. Dammer fulle av kobber, jern og sink.

Det gjør inntrykk.

– Jeg ser en del av norgeshistorien her, og at vi ikke var like klar over hva vi gjorde med miljøet den gangen. Det er ting vi må ta tak i nå, sier Laugesen.

Kan blir satt opp renseanlegg i elva

Forventningene til hva ekspertene skal få til er skyhøye. De skal få til det andre ikke har klart på 30 år.

Men kunnskapen som er henta inn gjennom alle disse åra er verdifull.

– Vi har en unik mengde undersøkelser og utredninger. Vår jobb er å sette dette sammen og komme frem til den beste løsningen, sier Laugesen.

Ett av de foreslåtte tiltakene er å fjerne forurenset masse og dekke til gruveområdet. Men løsningen er problematisk.

Jens Laugesen studerer kart over området i Folldal der gruvene ligger. Her er han sammen med Gudny Okkenhaug i NGI og Lena Evensen i Norconsult.

KREVENDE: Det er 11 år siden fristen for å stanse forurensningen til elva gikk ut. Jens Laugesen sier det er en krevende jobb å finne en god løsning. Her er han sammen med Gudny Okkenhaug i NGI og Lena Evensen i Norconsult.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Gruveområdet er en populær turistattraksjon, og fredet av Riksantikvaren som viktig kulturminne.

Det kan sette en stopper for tildekkinga. Dessuten vil det ikke være nok til å redusere forurensninga i tilstrekkelig grad.

Det er også foreslått å bygge renseanlegg i elva. Et renseanlegg som skiller ut tungmetaller fra vannet, med mulighet for å gjenvinne verdifullt grunnstoff som kobber.

Ekspertene vet de har knapt med tid. Men Jens Laugesen vil ikke si hvilken løsning de ser på som mest sannsynlig.

Han presiserer at den endelige beslutningen ligger hos politikerne.

Uansett kommer det til å koste penger. Mye penger over mange år.

  • Gruvedrifta er historie, men jakten på verdifullt kobber er ikke over:

Forventer at regjeringen innfrir løfter

Ordfører Kristin Langtjernet mener likevel de nå har nådd en milepæl.

– For første gang får vi en helhetlig plan for oppryddinga. Det har mangla i alle år og vært en bremsekloss, sier hun.

UTÅLMODIG; Ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap), er utålmodig og vil at staten nå kommer med løsning på forurensningen fra gruvene i Folldal. 15 år rer gått siden staten ble pålagt å rydde opp.

ORDFØRER: Kristin Langtjernet mener en løsning er nærmere enn noen gang.

Foto: Geir Olav Slåen

Hun stoler også på at den nye regjeringa vil være en pådriver for å sette i gang med oppryddinga straks planen kommer. Både SV, Sp og Ap har krevd at forurensinga av Folla må stoppes, og at det må skje raskt.

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er en av de som har kommet med lovnader og håp.

Men når NRK spør Sandtrøen om hva partiet vil gjøre er han ordknapp.

Sandtrøen vil ikke kommentere saken så lenge det pågår samtaler om mulig regjeringssamarbeid mellom partiene.

Langs elva er grunnen farga rød av jern. På grunn av utslippene med mye kobber, er elva fisketom over en strekning på 12 kilometer fra sentrum.

Vil ikke overlate problemet til neste generasjon

Ordførereren sier mange nå forventer en rask løsning. Hun synes det er et paradoks at kommunen som er kjent for storslått natur og naturparker, har Norges største utslipp av tungmetaller i ferskvann.

– Å få tilbake ei frisk elv med mulighet for fiske betyr mye både for oss som bor her og for oss som turistkommune.

Hvor lang tid det vil ta vet ingen sikkert.

– Når ulike tiltak kan gjennomføres vil blant annet avhenge av nødvendige tillatelser fra aktuelle myndigheter. Det vil være viktig med dialog med kommunen og Riksantikvaren for å kunne vurdere forurensningsbegrensede tiltak opp mot kulturminnehensyn, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordføreren har en klar forventning.

– Jeg har ikke lyst til å overlate utfordringa til enda en generasjon. Nå må vi få en løsning.

  • Gruvedrifta har gitt Røros status som verdensarvby, men også der er forurensning fra de gamle gruvene et problem:

Flere saker fra Innlandet