Hopp til innhold

Tonnevis med gift renner hvert år i elva fra nedlagt gruve – staten som eier har ingen løsning

FOLLDAL (NRK): For 15 år siden ble Staten pålagt å stoppe forurensningen av tonnevis med metaller til elva Folla i Folldal. Men fortsatt finnes ingen endelig plan over hvordan og når det skal skje.

SYNBAR FORURENSNING; breddene langs elva Folla er farget brun av tungmetaller som renner ut fra det gamle gruveanlegget i Folldal.

SYNBAR FORURENSNING: Breddene langs elva Folla er farget brun av metaller som renner ut fra det gamle gruveanlegget i Folldal.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vi har vært tålmodige i 15 år. Men nå vil vi vite hva staten vil gjøre med forurensningen fra det gamle gruveanlegget i Folldal, sier ordfører Kristin Langtjernet (Ap).

UTÅLMODIG; Ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap), er utålmodig og vil at staten nå kommer med løsning på forurensningen fra gruvene i Folldal. 15 år rer gått siden staten ble pålagt å rydde opp.

UTÅLMODIG: Ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap), er utålmodig og vil at staten nå kommer med løsning på forurensningen fra gruvene i Folldal. 15 år er gått siden staten ble pålagt å rydde opp.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Staten fikk pålegg – og klaget

I 2003 ble Nærings- og handelsdepartementet pålagt av Statens forurensningstilsyn (SFT), å gjøre noe med forurensningen. Departementet godtok ikke det og klaget.

I 2005 kom vedtaket fra Miljøverndepartementet. Staten måtte sørge for å stoppe forurensningen fra gruveanlegget – som den sjøl eier.

Beregninger viser at det renner ut rundt 15 tonn med kobber i elva Folla årlig. I tillegg 10 tonn sink, 200 tonn jern og 1.000 tonn sulfat. Det ser man godt langs elva.

FORURENSA ELV: Utslipp av metaller fra gruvene i Folldal er godt synlige langs den fisketomme Folla. Dronevideo: Geir Olav Slåen

Ingen endelig løsning i sikte

I det gamle gruvesamfunnet i Folldal skal kulturminnene bevares og elva Folla renses.

Siden 2006 har Direktoratet for mineralforvaltning testet ulike miljøtiltak.

Heller ikke ved starten av 2020, kan regjeringen legge på bordet en klar plan for å rydde opp i forurensningen etter gamle Folldal gruver. De vet heller ikke hva det vil koste etter 15 år.

– Det er en utfordrende oppgave Nærings- og fiskeridepartementet har foran seg.

Det skriver Harald Sørby, seksjonsleder i Hav- og Industriavdelingen i Miljødirektoratet, i en e-post til NRK.

MYE ARBEID; mye arbeid gjenstår før det blir klart hva slags rensemetoder som skal brukes mot gruveavrenning i Folldal, innrømmer Miljødirektoratet.

VANSKELIG ARBEID: Det er få tiltak som vil lede til at målsettingen for Folla kan oppnås, sier Harald Sørby i Miljødirektoratet.

Foto: Siri Nordberg

Ifølge Sørby er det få tiltak som kan føre fisken tilbake til elva. En kombinasjon av tildekking av gruveavfallet og en kjemisk rensing av overvann er den mest lovende metoden.

Dårlig miljøsak

Folla

TUNGMETALLER I ELVA; fortsatt renner store mengder metaller hvert år ut i elva Folla, fra det gamle gruveanlegget i Folldal sentrum

Foto: Kurt Sivertsen

– Det er ingen god miljøsak for Staten at de ikke ordner opp i dette, sier Folldal-ordfører Kristin Langtjernet (Ap).

Saken har nå havnet i regjeringen og på bordet til statsråd Iselin Nybø (V) i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Regjeringen bør nå komme med konkret plan og ta regningen, sier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap), som sammen med Sp's Emilie Enger Mehl tok saken opp med statsråden.

Statsråd Iselin Nybø unnskylder seg med at Riksantikvaren skal ha et ord med i laget.

Iselin Nybø

INGEN KLAR PLAN: statsråd Iselin Nybø kan ikke legge fram en konkret og endelig plan for hva som skal til, for å stoppe eller redusere avrenning av miljøgifter fra det nedlagte gruveanlegget i Folldal.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Riksantikvaren har varslet fredning etter kulturminneloven av eiendommer i Folldal. Dette gjelder blant annet områder knyttet til forurensningen ved gruveområdet. En eventuell fredning vil få betydning for hvilke miljøtiltak som kan gjennomføres».

Men Riksantikvaren skriver i en e-post til NRK at fredningssaken ikke er til hinder for at det gjøres noe med forurensinga.

Statsråd Nybø sier hun forstår utålmodigheten hos folk i Folldal. Hun kan ikke love når det kommer en endelig plan, men sier arbeidet fortsetter, og at hun har tro på at dette skal løses.

I 2020 fortsetter arbeidet med å overvåke avrenningen fra gruveanlegget i Folldal. Det er uvisst når en endelig plan blir klar.

Folldalsordføreren innrømmer at tilliten til Staten begynner å bli noe tynnslitt, og hun stiller seg spørsmålet om det har tatt så lang tid fordi staten sitter på begge sider av bordet.

Det er ikke hyggelig at elva Folla er fisketom fra Folldal sentrum og ned til utløpet av elva Grimsa, sier Langtjernet.

FORURENSNING: store mengder tungmetaller renner hvert år ut fra det gamle gruveanlegget i Folldal og ned i elva Folla. 15 år er gått siden staten som eier, ble pålagt å rydde opp.

KULTURMINNE: Samtidig som det gamle gruvesamfunnet i Folldal skal bevares, skal det også finnes tiltak som stopper avrenning fra anlegget til elva Folla.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Flere saker fra Innlandet