Hopp til innhold

Jakter «gull» ved nedlagte gruver

FOLLDAL (NRK): Kobber og sink har fått ny verdi, og nå vil utenlandske eksperter gjøre gamle gruver til «gullgruver». I Folldal leter de nå etter kobber, sink og gull.

Geolog Rune Wilberg

Geolog Rune Wilberg er konsulent for det australske selskapet som nå leter etter kobber og sink i de nedlagte gruvene i Folldal.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I en verden som blir stadig mer avhengig av elektronikk, har etterspørselen etter kobber og sink økt. Kobber brukes blant annet i elektrisk utstyr og strømførende ledninger.

Det australske firmaet Koppar Resources er opprettet ene og alene for å lete etter mineraler og metaller i gamle gruver i Norge. Og nå er de i full gang med å lete etter «nåtidens gull» i de nedlagte gruveområdene i Folldal.

– Gruvene her ble lagt ned i 1952, men vi har tro på at det går an å finne mer. Kobberet øker i pris fordi vi her mer bruk for det nå, sier geolog Rune Wilberg.

Nye tider i Folldal

Geofysiker Nick Ebner

Geofysiker Nick Ebner i det australske selskapet Koppar Resources bruker avansert måleutstyr for å finne kobber og sink i Folldal.

Foto: Geir Olav Slåen

Det australske firmaet har satset store penger på å finne og utvinne kobber i Folldal og flere steder i Trøndelag.

– Det er fordi de har veldig tro på geologien i Norge, og her har vi jo hatt gruver i mange hundre år, sier Rune Wilberg.

– Vi håper å finne et stort nok volum til å gjøre det økonomisk, slik at vi kan fortsette industrien her, sier den australske geofysikeren Nick Ebner.

Hvis de lykkes kan det bety nye tider for Folldal, med ny gruvedrift og kanskje så mange som 100 nye arbeidsplasser med de ringvirkningene det har.

Moderne gullgravere

Malmleting i Folldal

Det var ikke lenger lønnsomt med gruvevirksomhet i Folldal, men nå har mineralene fått ny verdi.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Geolog Rune Wilberg synes det er veldig spennende å få være med på letingen.

– Det er spennende hver dag. Plutselig har vi noe stort. Det går vi jo og håper på hver dag. For å starte opp igjen en gruve må vi finne noe stort som kan drives i mange år, sier han.

Og de kan også finne gull, mye gull. Det kan øke verdien kolossalt, sier Wilberg.

– Jevnt over er det 0,2 til 0,5 gram gull per tonn i malmen her, men akkurat her ved nygruva er det høye gullgehalter under malmen som de ikke visste om før, så det har vi håp om at kan øke verdien mye, sier geologen.

Stor risiko

Måleutstyr for leting etter kobber og sink

Letingen i Folldal er en økonomisk risiko. Det kreves avansert teknologi, men det er ingen garanti for at de finner nok.

Foto: Geir Olav Slåen

Men det må risikokapital til. Det australske selskapet må gjennom mange prosjekter for å ende opp med et som kan bli til en ny gruve. Og det kreves ny og dyr teknologi som kan bore lenger ned i bakken.

– Det som fantes i overflaten er funnet, men det finnes malm nede på 2–300 meter og da trenger man godt måleutstyr. Det er en stor økonomisk risiko, sier Rune Wilberg.

Men det ligger altså mye penger i kobber alene. På grunn av elektrifiseringen med blant annet elbiler og vindmøller trengs det mer strømførende ledninger, og til det brukes kobber.

Malmleting Folldal

I det gamle gruveområdet i Folldal kan det bli nye gruveeventyr.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Flere saker fra Innlandet

Bru har kollapset: – Dramatisk for sjåførene