Høgskolen i Innlandet

 • Vitnemål sendt til feil personer

  Høgskolen i Innlandet sendte vitnemål til feil personer, skriver Østlendingen.

  Flere studenter ved faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ble rammet, og vitnemålene inneholder opplysninger om personnummer og karakter.

 • Høgskolen markerer rasismemotstand

  Som en del av studiestart markerer høgskolen i Innlandet motstand mot alle former for rasisme og inviterer de nye studentene og alle ansatte til å delta i aksjonen Sløyf rasisme, skriver høgskolen i en pressemelding.

 • La ut sensitiv info om studentar

  Høgskolen i Innlandet la ut fødselsnummer og namn til 21 potensielle studentar i den offentlege postjournalen i juli i år og i fjor, skriv Khrono. Nokre av opplysningane har vore ute i eitt år. Høgskulen har no fjerna journalane.