Hopp til innhold
Skilt HINN
Foto: Ruth Barsten / NRK

Høgskolen i Innlandet

 • Ble fjernet som prosjektleder da han snakket med media – har fått beklagelse

  Høgskolelektor Thomas Cottis har fått en skriftlig beklagelse fra rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

  Det skriver Østlendingen.

  Bakgrunnen for brevet er måten Cottis ble behandlet på, da han ble fjernet som prosjektleder for et oppdragsfinansiert prosjekt etter å ha uttalt seg om prosjektet i media.

  NRK har tidligere skrevet om at Cottis ble fjernet.

  Cottis sa til rektoren i april at han ønsket å få en skriftlig, begrunnet unnskyldning for at de skulle legge saken bak seg.

  Ifølge avisen skriver rektoren i brevet at Cottis ikke fikk mulighet til å dele sin versjon av saken før beslutningen ble tatt og at det ikke er konkludert med at han gjorde noe feil i saken.

  Han skriver videre at saken er avsluttet fra deres side.

  – Nå har jeg fått brev fra rektor, som renvasker meg, min forskning og mine vurderinger gitt i media. Dette brevet gjorde meg selvfølgelig veldig glad. Jeg blir renvasket på alle punkter, sier Cottis til avisen.

  Thomas Cottis, HINN
  Foto: Jonas Oden Ulset / NRK
 • Høgskolen skal hjelpe barn i møtet med digitale trusler

  Høgskolen i Innlandet har fått EU-midler til et prosjekt som skal lære barn og ungdom om cybersikkerhet, og beskytte dem mot ulike digitale trusler.

  Prosjektet har også et mål om å få barn til å vurdere cybersikkerhet som en fremtidig karriere.

  Høgskolen i Innlandet vil spille en sentral rolle i utvikling og testing av diverse utdannings- og opplæringsmoduler.

  Prosjektet har totalt sett fått 400.000 euro for å jobbe med dette i to år.

  Høgskolens andel er på nesten 900.000 kroner.

  – Vårt prosjekt som vi er partnere. Vi er partnere med tre andre, som ledes i fra Østerrike. Vi skal prøve å utdanne barn og unge om cybersikkerhet og se om vi kan få barna til å vurdere cybersikkerhet som en mulig fremtidig karriere.

 • Høgskolen innfrir universitetskrav

  Høgskolen i Innlandet innfrir kravene for status som universitet.

  Det konkluderer den sakkyndige komitéen som har vurdert høgskolens universitetssøknad.

  – Dette er en etterlengtet konklusjon og svært gode nyheter. Det betyr mye for Innlandet og for vår videre utvikling som høyere utdanningsinstitusjon. Vi skal ikke bare være et universitet, men et godt universitet som er kjent for faglig kvalitet i våre utdanninger, og et tett samarbeid med omgivelsene våre, sier styreleder Maren Kyllingstad.

  Rapporten fra NOKUTs sakkyndige komité skal formelt behandles av styret i NOKUT, som fatter den endelige beslutningen om høgskolens universitetsstatus.

  Det er Kongen i Statsråd som formelt oppretter det nye universitetet.

 • Varsler tøffere økonomiske tiltak for høgskolen

  Det kan bli nødvendig med harde tiltak for å få orden på økonomien i Høgskolen i Innlandet.

  Det er allerede kjent at flere studier til høsten ikke vil bli igangsatt.

  Ifølge avisa Østlendingen er ikke disse kuttene nok.

  Rektor Peer Jacob Svenkerud skriver i sin saksutredning til høgskolestyrets siste møte før sommeren at høgskolen derfor er nødt til å gjøre tiltak med endringer som krever en større grad av medvirkning og involvering.

  Bioingeniører-hinn
  Foto: Ruth Barsten / NRK
 • Trekker studier fra Høgskolen i Innlandet

  Høgskolen i Innlandet trekker 20 studier før høstens opptak.

  Høgskolen skrev fredag at handlingsrommet er mindre og økonomien har blitt tatt hensyn til.

  – Dette er ikke noe vi som utdanningsinstitusjon tar lett på eller ønsker. Å trekke studier er uheldig og noe vi prøver å unngå, men nå er det nødvendig å justere studieporteføljen innenfor det handlingsrommet vi har, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

  Det blir gjort vurderinger hvert år. Det innebærer å se på søkertall, oppmøte blant studentene, studiepoengproduksjon og kostnader, og hvor bærekraftige studiene er, sier Grønvold.

  Studiene som rammes er blant annet bachelor i eiendomsmegling, bachelor i bærekraftsøkonomi og master i barnevern. Les mer.

  Søkerne er informert, skriver skolen videre.

  Høgskolen i Innlandet
  Foto: Knut Røsrud / NRK