Hopp til innhold

Flytta kjendisulven for andre gang

STOR-ELVDAL (NRK): Norges mest kjente ulv ble i dag nok en gang flytta for å unngå å bli skutt fordi den er verdifull. Noen mil lenger sør ble sju ulver skutt i ulvesona med miljøvernministerens velsignelse.

Lars Gangås med Elgåulven fra Dejsøreviret bedøvd

BEDØVD: Lars Gangås fra SNO sammen med Elgå-ulven og tispa som ble bedøvd og flytta sør i ulvesona.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det er andre gang den såkalte Elgåulven blir bedøvd og flyttet av Statens Naturoppsyn (SNO) på bestilling fra Klima og miljødepartementet (KLD).

Ulven beskrives rett og slett som Norges viktigste ulv. Miljødirektoratet mener den er genetisk viktig for ulvestammen.

Ulv merket i Engerdal

BEDØVD: Myndighetene vil ikke felle den genetisk viktige ulven, fordi den har friske gener som kan hindre innavl i den norsk-svenske ulvestammen. Derfor ble den i fjor flytta med bil fra Engerdal til ulvesona i Kongsvinger. Men ulven løp flere hundre kilometer tilbake mot Engerdal. På bildet er ulven bedøvd.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Den har slått seg sammen med ei tispe i Deisjøreviret som ligger i Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen. Det vil si at de holder til både innenfor og utenfor ulvesona. Akkurat nå pågår det lisensjakt utenfor sona der det kan skytes 27 ulver. For å unngå at de blir skutt flyttes de derfor fra området i Østerdalen.

Det har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn bestemt.

Ville være i Østerdalen

Hannulven med finsk-russiske gener dukket først opp i Norge i 2019 i Elgå i Engerdal som ligger utenfor ulvesona der den gjorde stor skade i reinflokken. Det ble søkt om fellingstillatelse på den, men fordi den kan bidra til å få friske gener inn i den skandinaviske ulvestammen ble det bestemt at den skulle flyttes.

Den ble bedøvd og frakta 30 mil sørover til ulvesona i Kongsvinger. Men der ville den ikke være.

Det tok ikke lang tid før den dukket opp i Østerdalen igjen der den slo seg til med ei ulvetispe i Åmot-området.

For å skjerme paret under lisensjakta på ulv som starta utenfor ulvesona før jul ble det bestemt at paret skulle flyttes.

Elgå-ulven blir målt og merka av SNO

KONTROLL: Elgå-ulven veier nå 45 kilo. Sist den ble bedøvd og merka kunne de følge den etter den våkna i Kongsvinger og den løp 30 mil nordover igjen. Det gjenstår å se om den og tispa finner seg et nytt revir sør i ulvesona.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I dag var det forhold som gjorde det mulig for helikopter å ta seg over området for å finne ulveparet som ble bedøvd og flyttet fra Deisjøreviret. Hannulven som trolig er 4-5 år fikk på ny GPS-sender slik at det er mulig å finne ut hvor de beveger seg når de våkner lenger sør i ulvesona.

Elgåulven bedøvd på Koppang i Stor-Elvdal.

NYTT STED: Tispa som Elgå-ulven har slått seg sammen med veier 40 kilo.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Den norske ulvestammen er veldig innavla og det er et stort problem. Derfor er det viktig å ta vare på denne ulven, sier klima og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Han var til stede da ulveparet ble henta med helikopter og frakta videre i bil til ulvesona langt sør. Han håper ulveparet slår seg til ro og får valper i det nye området de flyttes til. Han tror det er større sjans for at hannulven slår seg til ro når han har ei tispe med seg.

Ministeren innrømmer at det er kostbart å flytte paret, men mener det er verdt det siden Stortingsflertallet har bestemt at det skal være jakt i området.

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn med ulveparet i Deisjøreviret som ble bedøvd og flytta fra Østerdalen.

VERDIFULL: Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn mener Elgå-ulven er så viktig at den må flyttes fra reviret sitt for at den ikke skal bli skutt under lisensjakta.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han håper at de slipper å flytte Elgå-ulven en gang til. Hvor den og tispa er flytta til vil de ikke si noe om før ulveparet har våkna og slått seg til i det nye området.

De to ulvene trenger nå ro og minst mulig forstyrrelse en stund framover, sier fagdirektør i Miljødirektoratet Morten Kjørstad.

– Håpløst

Klima- og miljødepartementet bestemte i desember at det skal gjøres forsøk på å flytte ulvene for å hindre at de blir felt under pågående lisensfellingen av streifulv utenfor ulvesonen.

– Denne ulven jaga beitedyr utenfor ulvesonen. Det har vært en vanskelig situasjon å ha det paret der hvor det har gått nå.

Elisabeth Gjems er leder i Innlandet Bondelag. Hun er letta over at Deisjøparet nå flyttes fra beiteprioritert område.

– Vi har bedt om flytting av ulven siden i sommer. Den har drept flere storfekalver i beitesesongen og det er helt håpløst å ha den typen dyr i beiteområdene, sier hun.

Elisabeth Gjems står ved et strømgjerdet på et utmarksbeite.

LETTA: – Vi er veldig glad for at de blir flytta og tatt bort fra området, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Foto: PRIVAT

Det er gitt tillatelse til felling av to flokker, mens rovviltnemnda mente at det skulle felles fem. Gjems håper rovviltnemnda sitt vedtak blir videreført.

– Det er så mye ulv og ynglinger nå at det ligger langt over bestandsnivået som Stortinget har bestemt, sier hun.

Sju ulver skutt

Samtidig som SNO sporet ulveparet i Deisjøreviret, og fraktet dem fra området med helikopter pågikk ulvejakt i ulvesona 12 mil lenger sør.

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn sa ja til at hele ulveflokken i Kynnareviret kan skytes under lisensjakt i vinter. I løpet av helga ble 7 av ti ulver i flokken skutt.

Kynnareviret omfatter i utgangspunktet områder i både Elverum, Våler og Åsnes kommuner. Men på grunn av tilgrensende flokker omfatter ikke fellingstillatelsen som er gitt Elverum.

Tre ulv skutt 1. januar i Åsnes. Tilhører Kynna-reviret.

SKUTT: På årets første dag ble tre ulver skutt i Åsnes kommune i Innlandet. Ulvene tilhører det såkalte Kynnareviret.

Foto: Kristian Noer

Flere saker fra Innlandet