Hopp til innhold

Ble bedøvd og flytta 30 mil – nå er den tilbake

I november ble en genetisk viktig ulv bedøvd og flytta 30 mil for å holde den unna reinsdyr og jegere. Nå har den gått hele veien tilbake.

Ulv merket i Engerdal

Denne ulven, som her er bedøvet, ble flyttet fra Elgå i Engerdal til Kongsvinger-området for å holde den unna reinsdyr og for å sikre at den ikke ble skutt.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Det er ikke veldig overraskende. Tidligere flyttinger av ulv har heller ikke vært så vellykket, så det var et sjansespill. Men vi måtte prøve.

Det sier seniorrådgiver Ståle Sørensen hos fylkesmannens miljøvernavdeling i Innlandet.

Nå følger de spent med. Hvis ulven går tilbake til utgangspunktet må den flyttes igjen.

Passer på ulven døgnet rundt

Ulven skal tas vare på fordi den er definert som svært genetisk viktig. Den er innvandrer fra Russland eller Finland. Og siden det er mye innavl blant ulvene på norsk side er det viktig at denne innvandreren får leve.

Reinflokk vandrer mot kysten

Ulven befant seg i reinbeiteområdet i Elgå utenfor ulvesona da den ble flyttet.

Foto: Edmund J Grønmo / NRK

Det var derfor den ble flyttet fra Elgå i Engerdal til Kongsvinger sør i Hedmark i midten av november. For i Elgå oppholdt den seg midt i reinsdyrmatfatet, i et beiteprioritert område.

– Hvis den går tilbake dit har vi et problem. Der kan den absolutt ikke være, sier Ståle Sørensen.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fått ansvaret for å passe på ulven. Det innebærer også at de må holde lisensjegerne på avstand.

Jegerne må gå i ring

Lisensjakta utenfor ulvesona startet 1. desember. Akkurat nå er det ingen fare for den genetisk viktige ulven, siden den er inne i ulvesona. Det er heller ingen ulver å jakte på i nærheten for øyeblikket.

– Men da ulven var utenfor ulvesona på vestsiden av Glomma, der det også er en annen ulv, måtte vi begrense jegerne, sier Ståle Sørensen.

Nå har de opprettet en buffersone i søndre deler av Engerdal og i en snipp av Trysil, som eventuelle jegere må holde seg unna.

Knut Arne Gjems, som er leder i Norges Jeger- og fiskerforbund, sier de er opptatt av at det ikke skal legges for store føringer på jakta.

– At ulven kom tilbake er ikke overraskende, og det kan jo føre til flere problemer. Vi ønsker at jakta skal gå mest mulig som normalt, sier Gjems.

Ulven sender SMS hver dag

Ulven er merket med GPS som sender SMS-meldinger med posisjonen tre ganger i døgnet. Men når det er dårlig dekning kommer ikke meldingene fram.

– Den siste kom i natt, og da var ulven i Trysil. Nå vet vi ikke akkurat hvor den er, og er spente på neste melding, sier Ståle Sørensen.

Selv om ulven har gått hele veien fra Kongsvinger til Trysil på under en måned, så er det ikke godt å si hvor den ender opp.

– Underveis fra Kongsvinger har den gått mye på kryss og tvers. Noen ganger har den tverrsnudd og fulgt sine egne spor tilbake. Så det er ikke godt å si. Nå håper vi den skal slå seg til ro inne i ulvesona. Det er det som er målet, sier Sørensen.

Farligere etter nyttår

Jakta innenfor ulvesonen kan starte 1. januar, hvis miljødirektoratet gir klarsignal. Da er ikke ulven trygg inne i sona heller, og jakta må kanskje begrenses.

Dersom ulven ender opp i reinbeiteområdene i Elgå igjen, blir det opp til direktoratet å bestemme hva som skal skje med den.

– Vi har delegert ansvar for å passe på den nå. Hvis den går til Elgå igjen, blir det opp til miljødirektoratet å bestemme om den skal flyttes en gang til, eller om den må skytes, sier Ståle Sørensen.