Hopp til innhold

Klimaministeren vil redde ulvepar

En genetisk viktig ulv står i fare for å bli skutt etter at stortingsflertallet sa nei til å utvide ulvesona. Nå vil klimaministeren forsøke å flytte ulven – igjen.

Sveinung Rotevatn innstill som 1. nestleder av Venstres valgkomite. Her avbildet under et intervju med NRKs Olav Juven.

ALVORLIG: Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er alvorlig at Elgå-ulven risikerer å bli skutt. Nå vil han se på muligheten for å flytte den igjen.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Stortingsflertallet bestående av Ap, Frp og Sp vil nå overstyre de lokale rovviltnemndene og åpne for lisensjakt i et område der det befinner seg en genetisk verdifull ulv. Det er alvorlig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ulven beskrives rett og slett som norges viktigste ulv. Den er genetisk viktig for ulvestammen fordi den på sikt kan bedre tilstanden til den sørskandinaviske bestanden ifølge Miljødirektoratet.

Risikerer å bli skutt

Men nå er lisensjakta utenfor ulvesona i gang, og ulven beveger seg litt ut og inn av sona i Østerdalen. Derfor har man midlertidig utvidet ulvesona for å unngå at den blir skutt.

Det er dette stortingsflertallet nå har sagt nei til å videreføre.

– Nå får en slått fast at det ikke er anledning til å utvide ulvesonen utover det Stortinget har vedtatt, sier Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

Så fra 15. desember er ulven, og partneren den har funnet seg, fritt vilt hvis de oppdages utenfor ulvesona.

Det tvinger klimaministeren til å handle.

– Jeg vil nå vurdere å gjøre et forsøk på å flytte det aktuelle ulveparet, slik at vi unngår at de blir felt i årets lisensjakt, sier Sveinung Rotevatn.

Sp vil ha slutt på særbehandling

Ulv merket i Engerdal

FRITT VILT: Stortingsflertallet vil ikke verne denne genetisk viktige ulven og derfor vurderer Klimaministeren å flytte den nok en gang.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Han viser til at både rovviltforliket, dagens bestandsmål, naturmangfoldslovens vilkår om bestandens overlevelse, og en avtale mellom Norge og Sverige krever at vi beskytter denne typen ulver.

– Hvis vi ikke får inn friske gener i bestanden med jamne mellomrom, vil dagens bestandsmål være for lavt til å sikre ulvebestandens overlevelse. Det er derfor svært viktig å unngå at slike ulver felles, sier han.

Emilie Enger Mehl i Senterpartiet er helt uenig. Hun mener det er på tide at man slutter å gi denne ulven særbehanding.

– Dette med genetisk viktige ulver var ikke en del av rovdyrforliket. Senterpartiet mener at vi har brukt nok ressurser på denne ulven. Nå er det på tide at den blir behandlet som en helt vanlig ulv, sier Emilie Enger Mehl.

Flyttet 30 mil – vandret tilbake

Klimaministeren vil handle raskt, og prøve å finne en løsning før 15. desember.

– Det er alltid krevende å flytte ville dyr. Men når Stortinget nå vil ha jakt i det området der den befinner seg, så er vi nødt til å forsøke å få det til for å sikre at de dyra overlever, sier Rotevatn.

Ulven har gått fra Kongsvinger til Rendalen og tilbake til Kongsvinger igjen.

VANDRET: Kartet viser hvor ulven vandret etter at den ble flyttet til Kongsvinger-området.

Foto: Kart: Miljødirektoratet

Den samme ulven er flyttet en gang før. Da ble den bedøvet og fraktet fra Engerdal til Kongsvinger helt sør i Innlandet. Men den vandret tilbake. Det er ingen garanti for at den ikke vil gjøre det igjen.

Og denne gangen må de altså flytte to ulver, siden Elgå-ulven har funnet seg en partner.

– Ja, og det er jo bra. Hele poenget med å ta vare på genetisk verdifulle ulver, er jo at de skal formere seg. Og når denne har funnet seg en partner, så må vi altså vurdere å flytte begge to.

Flere saker fra Innlandet