Håvard (24) ut mot Carl I. Hagen: – Unge blir redde for å mene noe

Håvard Strømsæther Østrem kritiserer Frp-veteran for å bruke ord som «klimafanatikere» i debatter. 24-åringen er redd unge kvier seg for å stå fram i kampen mot klimaendringene.

Student ved Høgskolen i Innlandet, Håvard 24 år.

I BÅS: – Å si at vi er klimahysterikere er å sette alle ungdommer i samme bås, sier 24-åringen. Han mener folk som snakker i det offentlige rom bør veie ordene sine bedre. Spesielt sikter han til Frps Carl I. Hagen.

Foto: Mette Vollan / NRK

– Når en offentlig person kommer med slikt ordbruk, kan det være med på å påvirke hva vi unge tør å gå ut med.

Det sier Håvard Strømsæther Østrem, som går tredjeåret på juss ved Høgskolen i Innlandet.

24-åringen reagerer på at Carl I. Hagen, førstekandidat for Oppland Fremskrittsparti, offentlig bruker ord som «klimareligionen», «klimahysteri» og «fanatikere» i valgkampen.

Østrem mener Hagen er med på å neglisjere unges stemme. Han er redd mange ikke sier meningene sine høyt - i frykt for å få «hysteri-stempelet».

Hagen mener imidlertid det er synd i ungdommen som «blir lurt trill rundt» av andre politikere.

– Tar seg ikke bra ut

Østrem forteller at han ikke er en klimaaktivist, men at han ser på klimaendringene som en av våre største utfordringer fremover.

– Men man kvier seg litt for å mene noe, når man blir møtt med at man er hysterisk og en fanatiker, sier han.

NRK forklarer

Hvordan står det egentlig til med klima? Dette sier FNs klimapanels nye hovedrapport:

  • Det er et uomtvistelig faktum at menneskelig påvirkning har ført til oppvarming i atmosfæren, havet og på land.
  • Omfanget og hastigheten av endringene er ulikt noe annet vi har sett på hundrevis, i noen tilfeller tusenvis, av år.
  • I 2019 var konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren den høyeste på minst 2 millioner år.
  • Jorda er nå i snitt om lag 1,1° C varmere enn førindustriell tid (forrige hovedrapport sa 0.85° C).
  • Global oppvarming vil bikke 1,5° C og 2,0° C i løpet av dette århundret med mindre verden raskt gjennomfører kraftige utslippskutt.
  • Koblingen mellom ekstremvær og klimaendringer er tydeligere enn noen gang.
  • Mange av endringene vi har sett, som issmelting, havnivåstigning og økning av ekstremvær, vil være irreversible de neste århundrene.
  • Det er fortsatt mulig å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming.

– At vi blir fremstilt som fanatikere fordi vi lytter til FNs klimapanel og politikere som varsler om klimakrisen, blir helt feil. Jeg mener også unge i dag er gode kildekritikere.

24-åringen er kritisk til at Hagen, etter hans mening, snakker ned ungdom og dem som ellers mener vi har en pågående klimakrise.

– Unge blir redde for å mene noe. Det tar seg ikke bra ut at en profilert politiker kommer med slike utsagn om en fremtidig generasjon, sier han.

Kandidater som har vært i debatter med Hagen reagerer også på ordene Frp-politikeren bruker i offentligheten. Les hva de sier nederst i saken.

Carl I. Hagen: – Synes synd på ungdommen

NRK har lagt frem kritikken for Carl I. Hagen. Han sier det er trist at «noen har så lavt nivå for å akseptere uttrykk».

– Er det noen det er snakket stygt om opp gjennom årene, så er det jo meg. Jeg har tålt en masse og tar det med knusende ro, sier han.

Carl I. Hagen

EN RELIGION: Selv mener Hagen kampen mot klima har blitt som «en slags religion, der Klimapanelet blir sett på som guder». – Hva Norge gjør her spiller ingen rolle. Det er som at en liten gutt pisser i havet og tror det blir varmere av den grunn, sa han til NRK i august.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Hagen sier han har sympati for ungdommen, som han mener blir lurt til å tro at klimakrisen er reell.

– Det er Greta Thunberg og andre som gjør ungdommen engstelig, ikke meg. Jeg unnskylder ungdommen. Jeg synes synd på ungdommen som blir lurt trill rundt, og som blir engstelig uten grunn. Det er ikke deres skyld, sier han.

– Men hva er grunnen til at du bruker ord som for eksempel «fanatikere» og «klimahysteri»?

– Det er et uttrykk for at dette er noen som har veldig sterke meninger som de snakker om hele tiden, som om det var den viktigste saken i den norske valgkampen. Istedenfor å snakke om skolepolitikk, eldreomsorg, helsevesen, samferdsel, skatter og avgifter så snakker de andre om et tema der det ikke har noe å si hva Norge gjør, sier han.

Carl I. Hagen møtte en klimaforsker fra Cicero til klimadebatt i Dagsnytt 18.

PÅSTANDENE BLE TESTET: Carl I. Hagen møtte en klimaforsker fra Cicero til klimadebatt i Dagsnytt 18 i 2016. Her ble fire av hans klimapåstander testet.

– Et demokratisk problem

Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i VG, forteller at ordskiftet i den politiske debatten ofte kan bli veldig polarisert.

– Klima er et godt eksempel på det, hvor det ofte ender opp med beskyldninger om å «piske og plage folk» på den ene siden, eller at politikere er ansvarlig for «naturkatastrofer og død», på den andre siden. Det gjør nok at mange ikke orker å være en del av ordskiftet, sier hun.

Tone Sofie Aglen

GENERASJONSGAP: – Jeg tror det handler om at det er ytterpunktene som får oppmerksomhet, og som vinner velgere på å være mest tydelige. Det gjør at noen kappes om å bruke sterke ord. I tillegg ser vi konturene av et generasjonsgap, mellom unge og eldre, sier politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen.

Foto: NRK

Karina Ødegård, førstekandidat i Oppland MDG, har vært i flere debatter med Frp-veteranen. Hun reagerer, i likhet med 24-åringen, på at Hagen offentlig bruker ord som «fanatikere» og «klimahysteri».

– Man karakteriserer ikke bare politikere, men alle som forholder seg til FNs klimapanel. Det er ganske drøyt, sier hun.

Karina Ødegård, førstekandidat i Oppland MDG.

REAGERER: – Å si at det nærmest er en religiøs handling å mene det motstanden mener er å gå for langt, mener Karina Ødegård, førstekandidat i Oppland MDG.

Foto: kARINA øDEGÅRD

Ødegård sier hun har merket at flere unge kvier seg for å stå frem med at de har sympati for partiet hennes, fordi de er redde for hets.

Hun opplever det som krevende at dagens unge blir satt i bås, og at Hagen, ved å komme med slike ord, etablerer et «vi og dem».

– Det mener jeg er et demokratisk problem. Han skaper en avstand og spiller på det. Det er som å være i skolegården. Det blir helt feil, sier hun.

Førstekandidat for Oppland Venstre, Stine Hansen, og førstekandidat for Oppland SV, Anne Lise Fredlund, stiller seg bak Ødegård:

– Viktig at vi unge ikke lar oss skremme

Den 13. september er det stortingsvalg.

Og selv om 24 år gamle Østrem tror det for mange kan være vanskelig å si sin mening offentlig, så håper han at alle og enhver, uavhengig av parti, stemmer ved valget.

– Det er viktig at vi unge ikke lar oss skremme, og at vi benytter oss av stemmeretten for det den er verdt. Det er viktig for å ivareta demokratiet, sier Østrem.

0
dager
0
timer
0
minutter
0
sekunder

Hei, du!

Har du tips til saker vi kan skrive for unge? Jeg blir glad for alle innspill!

Tidligere har jeg blant annet skrevet om 28 år gamle Emilie Enger Mehl som forteller om det å være ung og ny på Stortinget.

Les gjerne også om 23 år gamle Amalie som opplevde at utleier kom inn på rommet hennes.