Hopp til innhold

Forskere: – Det viktigste du kan gjøre for klimaet er å stemme

FNs klimarapport ryster en hel verden, men hva kan du og jeg gjøre for å påvirke utviklingen? Mye, mener klimaforskere. Og det viktigste valget du tar er under årets stortingsvalg.

Ektremværet Ole i Bodø

MER EKSTREMVÆR: Klimarapporten fra FNs klimapanel sier at vi kan forvente mer ekstremværet i tiden fremover. Her under ekstremværet «Oles» herjinger i Bodø i 2018.

Foto: Marius Helge Larsen / NTB

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Vi har sagt at årets valg er det viktigste hittil hver eneste gang de siste 12 årene. Noen ganger har vi kanskje følt at vi roper «ulv, ulv». Men nå er ulven midt i landsbyen, sier Kikki Kleiven, direktør for Bjerknessenteret.

Mandag ble den ferske rapporten fra FNs klimapanel offentliggjort. Rapporten sier blant annet at vi nå opplever effektene av global oppvarming i form av alt ekstremværet rundt om i verden.

Rapporten sier også at den globale oppvarmingen vil overstige to grader i løpet av dette århundret, med mindre verden raskt gjennomfører kraftige utslippskutt.

Men rapporten sier også at det fortsatt er mulig å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming. Så hva kan du og jeg gjøre for å bidra til det?

Både Kikki Kleiven og Trude Storelvmo, professor ved både Universitetet i Oslo og Nord Universitet, mener det faktisk er en del.

Det viktigste du gjør er å stemme

– Å bruke stemmeretten tror jeg er det viktigste vi gjør, ved å stemme på et parti som har en ambisiøs klimapolitikk og en klar plan for hvordan vi skal redusere utslippene, sier Storelvmo.

Hun mener årets stortingsvalg er det viktigste klimavalget vi noen gang har hatt.

– Mengden CO₂ vi kan slippe ut og samtidig holde oppvarmingen under 1,5 grad krymper stadig. Så det haster mer enn noensinne å få utslippene ned, fortsetter hun.

Storelvmo ønsker ikke å uttale seg konkret om hvilke parti hun anbefaler folk å stemme på. Men hun er tydelig på hva som er Norges utfordringer når det kommer til klimagassutslipp.

– Vi er en stor olje- og gassprodusent, og vi vet vi er nødt til å slutte å brenne olje og gass. Omstillingen fra den næringen må skje raskt, og vi må sørge for at etterspørselen etter slik energi går ned.

Storelvmo får støtte fra Kikki Kleiven, som også mener andre politiske felt er viktige for å få ned de norske klimagassutslippene.

Trude Storelvmo

HAR BIDRATT I RAPPORTEN: Professor Trude Storelvmo har selv bidratt til FNs klimarapport. Mandag presenterte hun den en del rapporten for pressen på Klimahuset i Oslo.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi har utfordringer med hensyn til utslipp i transportnæringen, og utslipp i forbindelse med industri og landbruk, sier Kleiven.

Les deg opp og spør

Både Kleiven og Storelvmo oppfordrer folk som ønsker å ta et klimavennlig valg til høsten til å sette seg inn i partienes politiske program.

– Enkelte partier har klimaløsninger i sin politikk som er mer på linje med de kravene som stilles og de signalene som gis for å få til en endring internasjonalt, sier Kikki Kleiven.

Hun mener det blir viktig å spørre ut politikerne i løpet av valgkampen. For der noen av partiene mener klimarapporten er enda et signal på at Norge må stanse med oljeleting, mener andre partier at en slik holdning er «hodeløs».

Kikki Kleiven gjennom vinduet

ALVORLIG: Kikki Kleiven mener rapporten fra FN viser hvor alvorlig situasjonen er.

Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

– Spør om hva tenker de om norsk olje- og gassproduksjon, hvordan skal de legge til rette for grønne løsninger for transport og industri, og hvordan de planlegger at Norge skal kunne hjelpe andre land med sine klimakutt, sier Kleiven.

– Klima er også en konflikt om ressurser, og på sikt om hvor folk kan bo. Og lille Norge kan påvirke andre land. Ikke bare som oljeprodusent, men også som et land som er rikt på ressurser, og som kanskje kan vise vei når det kommer til teknologiske løsninger og muligheter.

Mener dine personlig valg påvirker

Direktøren for Bjerknessenteret mener også de personlige valgene vi tar i hverdagen kan bidra til å påvirke situasjonen. Det viktigste vi gjør, ifølge Kleiven, er å snakke om klimaet og være bevisst på hva som påvirker det.

– Vi må ha fokus på hvor maten kommer fra. At den er kortreist, og at vi er klar over at produksjonen av enkelte matvarer har større utslipp enn andre. Vi må se på vårt eget forbruk, og være bevisst på gjenbruk og resirkulering, sier Kleiven.

– Vi må se på hvilke transportmidler vi bruker, og stille oss spørsmål om alle reisene våre egentlig er nødvendige, sier hun.

Hun får støtte fra professor Trude Storelvmo.

– Som privatperson er det ikke så komplisert. Vi bør redusere alle aktivitetene vi gjør som fører til økte utslipp. Det er nok mange som føler at det de gjør bare blir en dråpe i havet. Men du har dette med mange bekker små som gir en stor å, og slike valg vil legge press på politikerne, sier hun.

Klar beskjed

VIL HA FLERE PROTESTER: Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret hyller ungdommene som demonstrerte for et bedre klima i 2019. Hun mener det er viktig å vise politikerne at vi engasjerer oss, hele året gjennom, ikke bare under valgkampen.

Foto: Petter Strøm / NRK