Hopp til innhold

Dømt til fire års fengsel for overgrep som gjorde datter gravid

Mann i 60-årene funnet skyldig på alle tiltalepunkter. Får aldri mer lov å kontakte datteren.

Aktor, politiadvokat Ellen Malmberg og forsvarer Andrea Wisløff i retten.

I RETTEN: Aktor Ellen Malmberg og forsvarer Andrea Wisløff i rettssalen i Lillehammer der saken ble behandler i november.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Dommen fra Vestre Innlandet tingrett er enstemmig.

60-åringen er funnet skyldig i incest og for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av overmaktforhold. I tillegg er han dømt for å ha vært i besittelse av bilder som viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn.

«Retten finner det som et særlig skjerpende moment at tiltalte, som biologisk far til fornærmende hadde samleie med henne med sikte på gjøre henne gravid. Han kan ikke høres med at han «ville hjelpe henne» fordi hun så sterkt ønsket seg et barn.», skriver tingretten.

Retten mener det bevist at han jevnlig hadde samleier og begikk andre seksuelle overgrep mot datteren gjennom en årrekke.

– Tar dommen til etterretning

Mannens forsvarer, advokat Andrea Wisløff, snakket med sin klient mandag og forkynte dommen for ham.

– Han tar dommen til etterretning og har ikke tatt stilling til om han vil anke den, sier Wisløff.

I sin forklaring i retten erkjente mannen delvis straffskyld, men sa han ikke var klar over at det han gjorde var ulovlig.

Mannen i 60-åra sto i Vestre Innlandet tingrett i november tiltalt for seksuelle overgrep mot datteren gjennom sju år.

Etter flere år uten kontakt med datteren, som ble plassert i fosterhjem, tok han over som verge for henne og flyttet henne fra Møre og Romsdal til Innlandet der han ble hjelpeverge for henne.

Datteren fikk diagnosen lettere psykisk utviklingshemmed i slutten av tenårene. Sakkyndig i retten mener diagnosen kan ha vært et resultat av oppveksten hennes.

Diagnosen ble fjernet i 2019 etter ny vurdering av kvinnen.

  • Datteren hadde diagnosen lettere psykisk utviklingshemmed da faren ble siktet i saken. Det ble derfor gjennomført tilrettelagte avhør der hun beskrev det hun hadde opplevd:

Strafferabatt

Den tiltalte faren får strafferabatt fordi saken ble liggende urørt hos politiet i 20 måneder før en politijurist fikk tid til å se på den.

Mannen ble siktet i 2018, men tiltalte ble ikke tatt ut før sommeren 2021.

Aktor Ellen Malmberg beklaget det i tingretten og sa at det ville føre til strafferabatt. Hun la ned påstand om fire år og ti måneder for den tiltalte mannen. Forsvarer Andrea Wisløff mente to og et halvt års fengsel ville være mer riktig.

Tingretten endte på fire års ubetinget fengsel.

Ifølge retten er den lange liggetid hos politiet et klart brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og skal gi utslag i straffeutmålingen.

At mannen delvis har tilstått overgrep mot datteren tillegges imidlertid mindre vekt:

Retten skriver at «...tilståelsen fremstår som en konsekvens av at det ikke foreligger noen tvil om at han som følge av den seksuelle omgangen med fornærmede gjorde henne gravid...»

Erstatning og kontaktforbud

Mannen dømmes til å betale datteren en oppreisningserstatning på 275.000 kroner.

Han forbys også å forfølge, besøke, eller på annet vis kontakte henne. Dette kontaktforbudet er livslangt.

«På bakgrunn de straffbare forhold tiltalte er funnet skyldig i, anses et kontaktforbud for alltid ikke å være et uforholdsmessig inngrep.», skriver tingretten.

Tiltalte samtykket for øvrig til inndragning av flere datamaskiner og harddisker. På disse er det funnet overgrepsmateriale i form av bilder som viser grove seksuelle overgrep mot barn.

Mannen ble ikke trodd av retten på at dette var bilder som allerede lå på maskiner og harddisker som han hadde overtatt.

  • Saken gikk sterkt inn på de som skulle hjelpe datteren etter barnet var født. Les mer om det her:

Synes straffen er lav

Bistandsadvokaten til den fornærmede kvinnen, advokat Aina Heldal Bøe, opplyser at hun gikk gjennom hovedtrekkene i dommen med sin klient mandag.

Hun sier at kvinnen er glad for at faren er dømt etter tiltalen og at det er ilagt kontaktforbud for alltid. Men kvinnen er samtidig overrasket over det hun mener er en lav straff.

Hennes foreløpige reaksjon til domsslutningen er at hun synes at straffen er veldig lav for det han har gjort. Hun er kjent med de juridiske rammene. Men samtidig synes hun det er en kort straff for et veldig alvorlig saksforhold og hva hun er blitt påført, sier Heldal Bøe.

Bistandsadvokaten sier at kvinne nå håper at hun nå kan legge saken bak seg og se framover.

Jordmor varslet

Overgrepene ble oppdaget etter at datteren ble gravid. Hun var halvvegs i svangerskapet da hun og faren oppsøkte jordmor i kommunen i Innlandet der de bodde.

Jordmora vitnet i rettssaken og fortalte at den gravide møtte med faren. Jenta sa lite, han sa mye.

Da jordmora spurte hvem som var barnefar svarte faren at det ikke var godt valg i han som var far. Og at det var best at han ikke ble trukket inn.

Jordmora skjønte at jenta kom til å trenge tett oppfølging etter barnet var født og varslet både barne og ungdomspsykiatrien og barnevernet.

Det var etter barnet var født de skjønte at det som hadde framstått som morfar også var far til barnet. Saken ble da anmeldt til politiet.

Etterforskes også for andre overgrep

Etter at barnet ble født fikk datteren tilbud om å være på en mødrehjem i Innlandet. De som jobbet med henne der vitnet også i retten. De fortalte om hvor vanskelig det var for henne da hun skjønte at hun ikke kunne få omsorgen for barnet sitt.

Hun har kontakt med barnet, men barnet bor i fosterhjem.

I retten vitnet også storesøsteren til den fornærmede. Hun sa at han har ødelagt livet til søsteren. Hun hevdet at hun også sjøl hadde blitt utsatt for overgrep av faren. Det ble anmeldt til politiet men henlagt.

Politiet i Møre og Romsdal har nå startet etterforskning av saken på nytt.

  • Hennes advokat mener politiet la saken i en skuff og at de to sakene ikke ble tatt med da tiltalen mot faren kom opp i Vestre Innlandet tingrett:

Ankefristen for tingrettdommen er satt til 29. desember.

Flere saker fra Innlandet