Hopp til innhold

Ba om nesten fem års fengsel for far som gjorde utviklingshemmet datter gravid

Aktor Ellen Malmberg mener faren gikk metodisk til verks for å skaffe seg kontroll over datteren, og utnyttet hennes sårbare sider.

Aktor, politiadvokat Ellen Malmberg sammen med forsvarer Andrea Wisløff i rettssaken i Lillehammer.

PARTENE: Aktor Ellen Malmberg og forsvarer Andrea Wisløff i rettssal 1 i Vestre Innlandet tingrett.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Slik vi ser det var han den tilsynelatende snille pappaen som tok hånd om datteren. Det var et grovt tillitsbrudd. Hun var sjanseløs, sa Malmberg i sin prosedyre i Vestre Innlandet Tingrett onsdag.

Hun ba om en fengselsstraff på fire år og ti måneder for den tiltalte mannen. Forsvareren mente to og et halvt års fengsel ville være mer riktig.

Kvinnens bistandsadvokat la ned påstand om en erstatning på mellom 350 og 400.000 kroner.

Ansvarlig etterforsker Lisbeth Gråv og aktor Ellen Malmberg

OVERMAKT: Aktor Ellen Malmberg mener faren utnyttet datterens svake sider slik at han kunne utnytte henne seksuelt. Til venstre ansvarlig etterforsker Lisbeth Gråv.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aktor: Overgrep gjennom sju år

Mannen, som er i 60-årene, er tiltalt for seksuell omgang med datteren. Hun ble gravid og fødte et barn.

I tiltalen blir det lagt til grunn at den fornærmede kvinnen hadde diagnosen lettere utviklingshemming. Diagnosen ble senere tatt bort.

Aktor Ellen Malmberg gikk onsdag gjennom hele saken i detalj.

Hun la vekt på den fornærmede kvinnens store påkjenninger gjennom livet, og overgrep fra faren gjennom sju år.

– Vi mener han gikk metodisk til verks og utnyttet hennes sårbare sider. Slik skaffet han seg sex med datteren. Hun var sjanseløs. Det er hjerteskjærende, sa Malmberg.

Malmberg la til at det er én formildende omstendighet i saken: At det har tatt lang tid å få den inn for rettsapparatet.

Mannens forsvarer, Andrea Wisløff, har ikke ønsket å kommentere saken, med bakgrunn i at hennes klient ikke har ønsket det.

Men i sin påstand ba hun retten om å gå nøye gjennom bevisene.

– Det er hevet over enhver tvil om at det har skjedd overgrep mellom far og datter her. Men i hvor stort omfang det har vært er et annet spørsmål, sa forsvareren.

  • Her kan du lese mer om hva faren har forklart i retten:

Turte ikke si nei til faren

Saken ble anmeldt til politiet i april 2018. Da bodde kvinna på et barnevernssenter med barnet.

Datteren har forklart at hun fikk vite av barnevernet at det var straffbart at faren hadde gjort henne gravid.

Ifølge hennes forklaring skjedde overgrepene flere ganger i uka gjennom mange år.

Faren fikk flyttet datteren fra en tilrettelagt bolig i Møre og Romsdal til Innlandet der han selv oppholdt seg.

Han bidro til å skaffe prevensjon, men hun gikk en periode uten fordi hun reagerte på prevensjonen hun gikk på. Da ble hun gravid.

Malmberg sa i sin prosedyre at man trygt kan legge til grunn at det har pågått overgrep i sju år.

Tiltalte har påstått at det skjedde tre til fire ganger i en kort periode på noen måneder.

NRK forklarer

Hva går tiltalen i saken ut på?

Hva går tiltalen i saken ut på?

Mannen er tiltalt på tre punkter.

1: For å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Hva går tiltalen i saken ut på?

2. For å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighetsforhold eller tillitsforhold og/eller ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Hva går tiltalen i saken ut på?

3. I tillegg til overgrepene mot datteren, er mannen tiltalt for å ha hatt bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant i 2018 175 bilder og to filmer på mobiltelefoner, PC og en harddisk.

Hva går tiltalen i saken ut på?

De to første tiltalepunktene har en strafferamme på seks års fengsel hver, men det siste punktet har en strafferamme på tre år.

Få oversikt over hele saken her:

Ifølge aktor har saken en mengde skjerpende omstendigheter. Blant annet ved at den er nøye planlagt.

– Han har misbrukt henne til og med etter fødsel. Det er en så grenseløs opptreden at man blir ordløs.

Faren har i retten hevdet at det var datteren som ønsket et barn, og at han skulle hjelpe henne med det.

Han har erkjent delvis straffskyld.

Han innrømmer at han har hatt seksuell omgang med datteren, og at det er han som er faren til barnet hun fødte.

Dette har også blitt bekreftet gjennom DNA-tester. Barnet datteren fødte ble senere plassert i fosterhjem. Hun har i dag kontakt med barnet.

Kvinnens bistandsadvokat, Aina Heldal Bøe, sa at det å miste omsorgen for barnet, var ekstremt vanskelig for hennes klient.

– Hun var i en stor krise, med bakgrunn i alt som hadde skjedd. Faren hadde full kontroll over livet hennes, både seksuelt og økonomisk, sa Bøe, som la til at kvinnen har det bedre i dag.

Hun ba på vegne av kvinnen om en erstatning på mellom 350 - 400.000 kroner fra faren.

  • – Jeg satt med en vond følelse i magen, forklarte vitnet fra barnevernet om første gang hun møtte far og datter:

Forsvarer stilte spørsmål ved når overgrepene startet

I sin prosedyre startet mannens forsvarer, Andrea Wisløff, med å si at det var en tragisk sak.

– Min klient har utvilsomt hatt sex med datteren sin, og det er umoralsk og forkastelig. Han har erkjent dette også selv, sa Wisløff.

Videre snakket hun om hvor viktig det ville bli for dommerne å heve blikket fra forklaringene fra de involverte i saken. Hun ba dommerne om å se til de andre bevisene i tillegg.

– Det er for eksempel klart at fornærmede roter noe med datoene, sa Wisløff.

Andrea Wisløff, overgrepssak Vestre Innlandet tingrett

FORSVARER: Andrea Wisløff ba retten gå grundig gjennom bevisene i saken for å gjøre seg opp en sikker mening om hvor omfattende overgrepene hadde vært.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun la vekt på at tiltalte uansett skal skal dømmes for seksuell omgang med sin datter. Likevel stilte hun spørsmål ved når overgrepene startet. Her har fornærmede sagt at de startet i 2011, mens tiltalte har sagt at de først startet flere år senere, i 2016.

– Av konkrete beviser her foreligger det bilder av far og datter, og datoer på disse bildene. Men flere av bildene har åpenbart feil dato, sa Wisløff.

Hun ba også om at mannen må ha noe strafferabatt for å ha erkjent delvis straffskyld, og på grunn av den lange saksbehandlingstiden.

Hun ba om minst 40 prosent straffereduksjon, og mener riktig straff er på to og et halvt års fengsel.

Påstanden fra Wisløff var at tiltalte måtte vurderes på mildest mulig måte, og at han ikke blir dømt skyldig på det første og siste punktet i tiltalen.

Til slutt i retten onsdag, tok faren selv ordet. Han mente at han hadde hjulpet datteren mye gjennom livet. Han innrømmet likevel å ha hatt en svak grad av forståelse av det han hadde gjort.

– Kanskje jeg også burde hatt en utredning. Jeg skal ta ansvar, og sone. Hun [datterens navn] skal få oppreisning, og jeg håper hun får all hjelpen hun trenger, sa faren.

Mange år med omsorgssvikt

I løpet av saken har det kommet fram at barnevernet tidlig ble koblet inn i familien til den tiltalte faren. To av de yngste barna ble flyttet til fosterhjem da de var små.

De tre andre barna, deriblant datteren som er fornærmede i saken, bodde videre hos foreldrene til ekteparet skilte lag.

Bistandsadvokat Aina Heldal Bøe, aktor Ellen Malmberg og forsvarer Andrea Wisløff studerer dokumenter på en datamaskin i retten.

OMFATTENDE SAK: Bistandsadvokat Aina Heldal Bøe, aktor Ellen Malmberg og forsvarer Andrea Wisløff studerer noen av dokumentene i saken. Den tiltalte mannen er både tiltalt for overgrep og for å ha oppbevart seksualiserte bilder av barn.

Foto: Alexander Nordby

Mora til barna forklarte i retten om frykt for ektemannen. Hun hevdet at han hadde slått henne, og truet familien i flere år.

Verken hun eller døtrene har kontakt med faren.

Broren til den fornærmede tegnet et annet bilde av oppveksten, som grei og uten vold. Han har fortsatt kontakt med faren sin.

  • Jordmor slo alarm om saken:

Fjernet diagnosen

Fornærmede i saken fikk diagnosen lettere psykisk utviklingshemming i slutten av tenårene. Men diagnosen ble fjernet etter en vurdering som ble gjort av henne i 2019, året etter faren hadde fått besøksforbud.

Sakkyndig i retten, Andreas Georg Kjerstad, har utredet kvinna på nytt høsten 2021.

Psykiater Andreas Kjerstad i retten.

SAKKYNDIG: Andreas Georg Kjerstad har vurdert om fornærmede har en diagnose.

Foto: Alexander Nordby / NRK

I retten har han forklart at diagnosen kan være et resultat av en belastende barndom, psykososial understimulering og deretter seksuelle overgrep fra far i flere år.

– Hvis man har vært i en ekstrem livsituasjon kan det endre seg. Det er min forklaring på det. Hun hadde fått være i en annen situasjon da hun ble undersøkt i 2019, sa han i retten.

Dom i saken faller 15. desember.