Hopp til innhold

Overgrepssak lå urørt hos politiet i 20 måneder

En overgriper som gjorde sin egen datter gravid kan vente seg "strafferabatt".

Aktor, politiadvokat Ellen Malmberg i rettssalen.

STRAFFEREDUKSJON: Aktor Ellen Malmberg ba retten dømme mannen i 60-årene til fire år og ti måneders fengsel. Hun ville ha bedt om en strengere straffereaksjon dersom politiet ikke hadde brukt så lang tid på å få saken for retten.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Mannen i 60-åra fikk barn med sin egen datter. Han innrømmer incest, og vil få fengselsstraff.

Men både forsvarer og politi er klare på at straffen vil bli redusert fordi politiet brukte for lang tid på å få saken inn for retten.

– Vi har vel egentlig ikke gjort det vi skal. Det har vært en liggetid på ett år og åtte måneder, og det handler om manglende kapasitet på påtalesiden.

Det sa aktor Ellen Malmberg på siste dag av rettssaken.

Malmberg la ned påstand om at mannen måtte dømmes til fire år og ti måneders fengsel. Normalt sett ville hun bedt om en strengere straff.

– Vi mener han gikk metodisk til verks og utnyttet hennes sårbare sider. Slik skaffet han seg sex med datteren. Hun var sjanseløs. Det er hjerteskjærende, sa Malmberg i retten.

Liggetid på 20 måneder

Johan Martin Welhaven, leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt.

Johan Martin Welhaven, leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Årsaken til den lange saksbehandlingen er mangel på politijurister.

Overgrepssaken ble etterforsket i tre år og syv måneder før den kom for retten. Av dette har hele 20 måneder vært såkalt «liggetid». Det vil si at saken lå uten å bli jobbet med.

Det var utfordringer på etterforskningssiden. Men i det vesentlige så er årsaken kapasitetsutfordringer og «turnover» ved påtaleenheten hos oss.

Det sier leder for enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Welhaven sier det er gjort grep for å bedre på situasjonen. Blant annet er det ansatt flere jurister.

Men fortsatt mener han det ikke er godt nok.

– I utgangspunktet så er vi for dårlig bemannet, slik vi ser det selv.

  • Psykoterapeut Tina Brager Hynne har selv opplevd overgrep. Hun sier det er vondt, men at det likevel ikke skal ties i hjel. Les hennes råd her:

Gjorde datter gravid

Overgrepssaken gikk for Vestre Innlandet tingrett.

Mannen i 60-årene er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter i en periode over sju år.

Datteren ble gravid og fødte et barn. Ifølge tiltalen hadde datteren en lettere psykisk utviklingshemming.

Den tiltalte sa i retten at han ville hjelpe datteren til å få et barn.

Mannen benektet omfanget av overgrepene, og sa også at han ikke visste at incest er ulovlig.

Forsvarer Andrea Wisløff i retten.

Forsvarer Andrea Wisløff ba i Vestre Innlandet tingrett om betydelig strafferabatt for den tiltalte mannen i 60-årene.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Forsvarer, advokat Andrea Wisløff, mener den lange liggetiden må få store konsekvenser for straffen.

Hun ba retten om minst 40 prosent straffereduksjon, og at rett straff er to og et halvt års fengsel, dersom klienten blir domfelt etter politiets tiltale.

Justisministeren bekymret

Justisminister Emilie Enger Mehl, sier til NRK at hun ikke vil si noe om enkeltsaker.

Men hun har lenge vært bekymret for signalene som kommer fra en del påtalejurister om at de har mye å gjøre.

Dette er signaler hun har fått også fra politijurister i Innlandet.

Derfor bevilger denne regjeringen nå 26 millioner kroner til påtalemyndigheten nettopp fordi det haster å få på plass flere påtalejurister i politidistriktene, sier Mehl.

Dom i overgrepssaken er ventet 15. desember.

Enger Mehl

VIL STYRKE PÅTALEMYNDIGHETEN: Justisminister Emilie Enger Mehl sier regjeringen nå styrker påtalemyndigheten i neste års budsjett. – Det er viktig for å sikre effektiv og rask saksbehandling og at vi unngår unødvendig liggetid, sier hun. (Arkivfoto)

Foto: Intisaar Ali / NRK