Hopp til innhold

Nye Nato-land avhengige av Brigade Sør

Den nye brigaden i Sør-Norge er viktig også for Sverige og Finland, mener forsker.

Pansret kjøretøy i Rena leir

Pansret kjøretøy i Rena leir i Østerdalen. Det er i denne leiren hovedkvarteret for Brigade Sør trolig kommer til å ligge.

Foto: Dag Kessel / NRK

I Forsvarets langtidsplan, som ble lagt fram 5. april, kom det fram at den nye Brigade Sør skal ha 3–5000 soldater og befal, og kommer til å koste milliarder å bygge opp.

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier sier at avdelingen blir veldig viktig for de nye Nato-landene Sverige og Finland.

– Brigade Sør kan nemlig forsvare områder rundt norske havner der det kommer amerikanske og andre allierte soldater som skal videre til Sverige og Finland.

Norge som transittland for allierte soldater

Finland og Sverige er ferske som Nato-medlemmer. Finland ble medlem i Nato i fjor, og etter en lang periode med motstand fra Tyrkia, ble Sverige også medlem i forrige måned.

I en eventuell krigssituasjon må alliansen ha en plan for hvordan amerikanske og andre allierte soldater skal fraktes til disse landene.

Det kan skje med fly, men også med skip. Da vil norske havner være veldig viktige, fordi soldatene da kan fraktes over land østover videre til Sverige og Finland.

Disse havneområdene vil da kunne ble utsatt for fiendtlige angrep, og her vil Brigade Sør kunne forsvare disse områdene, sier Romarheim.

Anders Romarheim

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier.

Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Brigade Sør vil rett og slett bidra til å ha kontroll på norsk territorium, sier Romarheim.

Han mener at dette indirekte har betydning for hele Nato.

– Og ut fra den rollen de kan få med å beskytte områder rundt havner, handler det ikke bare om å beskytte Norge, men å bidra til kollektivt forsvar for hele alliansen.

Bropanservogn i Rena leir

Bropanservogn i Rena leir. Dette kjøretøyet kan i løpet av kort tid lage en bro for å lette framrykkingen for andre militære kjøretøyer.

Foto: Dag Kessel / NRK

Gammel avdeling gjenoppstår

Den gamle Brigade Sør ble nedlagt i 2002, men gjenoppstår nå i forbindelse med den rekordhøye satsingen på Forsvaret.

Avdelingen vil bestå av personer som til daglig har en vanlig sivil jobb, men som er forberedt på å møte opp i en krigs- eller krisesituasjon.

I tillegg vil de også regelmessig delta på øvelser i regi av brigaden.

Forsvarets langtidsplan legger opp til at Nord-Norge skal ha to stående brigader. Det betyr at soldatene i disse avdelingene kan settes inn i krigshandlinger med en gang.

Nå blir altså Brigade Sør en mobiliseringsbrigade, der reservister skal tjenestegjøre. Sjef for Hæren, Lars Lervik, har tidligere sagt han at han gjerne skulle hatt flere stående brigader.

– Men samlet sett, med to brigader som i hovedsak er stående og en reservistbrigade, så er jeg veldig godt fornøyd med det, sa Lervik etter at langtidsplanen ble lagt frem.

Hærsjef Lars Lervik.

Lars Lervik, sjef for Hæren.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Det blir altså en lavere beredskap for en slik avdeling, og den vil trenge lengre tid til å være klar enn stående avdeling.

Lervik mener likevel at ved riktig organisering er det mye å «hente ut» både i reaksjonsevne og tilgjengelighet.

Skal forsvare hovedstaden

Forsvaret skriver også i langtidsplanen at Brigade Sør skal beskytte «sentrale nasjonale funksjoner i hovedstadsområdet».

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at ledelsen høyst sannsynlig blir etablert i Rena leir i Østerdalen.

Rena Leir

Rena leir i Østerdalen blir trolig hovedkvarteret for Brigade Sør.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Det blir nødvendig med en rekke nye investeringer i bygninger, infrastruktur, våpen og andre stridsmidler.

I tillegg vil det være en fast kjerne av permanent ansatte som står for drift, vedlikehold og utdanning.