Hopp til innhold

Forsvarsministeren: – Det blir en tøff oppgave

Bjørn Arild Gram mener etableringa av Brigade Sør vil få store ringvirkninger for Østerdalen, også for de som bor der.

BllBbgYP0lE

EN KREVENDE OPPGAVE: Hovedsete for den nye brigaden vil mest sannsynlig bli Rena leir, som allerede har omfattende militær aktivitet. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener det vil få store ringvirkninger.

Foto: NTB

I forrige uke la regjeringen fram sin langtidsplan for Forsvaret for de neste 12 årene. Planen omfatter en rekke oppgraderinger av både materiell og mannskap.

Det legges opp til en kraftig styrking av både sjøforsvaret, hæren og heimevernet. Hæren skal utvikles fra én til tre brigader.

Hovedsete til den nye brigaden i sør legges høyst sannsynlig til Rena leir, der det allerede er omfattende militær aktivitet.

Tirsdag besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram Rena leir for å snakke om hva forsvarets langtidsplan betyr for hæren og oppbyggingen av forsvaret i Østerdalen.

Han mener det vil ta tid å bygge opp Brigade Sør, og at etableringen kommer til å få store ringvirkninger for folka som bor i Østerdalen.

Mange reservister

– Det vil merkes i området her. Det er det ingen som helst tvil om.

Forsvarsministeren kan foreløpig ikke si hvor mange arbeidsplasser satsingene i området vil føre med seg.

– Vi skal jo ha et større forsvar og en større hær. I Brigade Sør skal vi ansette en del. Men det store antallet soldater skal være reservister, altså de skal ha en sivil jobb i det daglige, men være trent i forsvaret og kunne kalles inn jevnlig til trening, sier han.

Disse soldatene skal på kort tid kunne mobiliseres ved behov.

– Det betyr at vi må investere i fasiliteter til å kunne trene folk. Vi må også kjøpe inn utstyr, slik at man blir opperativ.

Fra venstre: Trond Haande, sjef for Hærens våpenskole, Roar Eidheim, sjef for Forsvarets spesialstyrker, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Lars Lervik, sjef for Hæren.

Fra venstre: Trond Haande, sjef for Hærens våpenskole, Roar Eidheim, sjef for Forsvarets spesialstyrker, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Lars Lervik, sjef for Hæren.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Det er jo veldig store beløp som er bevilget. Er det fare for at det kan bli voksesmerter i Forsvaret?

Det blir en tøff og krevende oppgave, sier Gram.

Å få dette til å henge i hop, det kommer til å være hovedutfordringen vår. Derfor har vi lagt mye vekt på å ha en god plan for dette. Vi skal jobbe videre med det og i nært samspill med etatene i forsvarssektoren for å finne gode løsninger framover.

Norske soldater på trening

Soldater fra Forsvarets Spesial Kommando under en øvelse ved Rena Leir i Østerdalen. (Arkivfoto)

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dagens brigade Nord, som er lokalisert i Troms, skal videreutvikles.

En ny brigade, i Finnmark, er også tenkt å være en stående styrke som kan operere selvstendig over tid.

En ny Brigade Sør som i stor grad vil bestå av reservister.

I langtidsplanen er Terningmoen leir i Elverum også pekt ut som felles rekruttskole for hele hæren.

Les også Slik blir Innlandet påvirket av langtidsplanen for Forsvaret

Rekrutter trener på å skifte ammunisjon i Terningmoen leir.

3000-5000 soldater

En Brigade Sør kommer til å prege denne delen av landet rent militært, for vi kommer til å bygge opp Brigade Sør med utgangspunkt i leirene vi har her i sør, og da hærleirene her.

Sjef for hærens våpenskole, Trond Haande, har ansvaret både for Rena leir og Terningmoen.

Han sier at forsvaret kommer til å bygge opp Brigade Sør med utgangspunkt i leirene de allerede har i sør. Brigaden vil bestå av 3000-5000 personell som skal trene jevnlig.

Det kommer til å merkes i, og i tilknytning til, leirene her etter hvert.

Noe av det første vi må gjøre, er å utdanne tilstrekkelig med personell og starte i riktig ende. Det vil vi nok bruke mye av den infrastrukturen og kapasiteten vi har her på Rena til. Så skal det kjøpes materiell, det skal bygges hus og alt dette må vi ha en god plan på, sier Haande.

Sjef for hærens våpenskole Trond Haande står i uniform foran et militært kjøretøy.

Brigader Trond Haande er sjef for Hærens Våpenskole. Han sier den nye Brigade Sør vil består av 3000-5000 soldater.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

Tar lagførerutdanning

På Rena møtte ministeren både befal og soldater. En av dem var Lea Theodora Bauer-Nilsen.

Hun har tidligere gjennomført førstegangstjeneste. Nå tar hun utdanning som lagfører i forsvaret.

Elev Lea Theodora Bauer-Nilsen i uniform foran en gruppe soldater.

Lea Theodora Bauer-Nilsen, student ved lagfører-utdanningen på Rena leir

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

– Jeg søkte det fordi jeg har mye familie som har vært i forsvaret og trivdes veldig godt med det. Og ville bare hive meg uti det. Det ble en utrolig positiv opplevelse.

Hun sier hun føler en lojalitet til forsvaret og ønsker å bidra.

Så da valgte jeg å fortsette i ett år til, og det blir sannsynligvis noen år til. Rett og slett fordi jeg trives veldig godt. Jeg føler meg hjemme her, sier hun.

Flere saker fra Innlandet

Lynet tok to kyr i Stjørdal

Vet du hva som er dine plikter dersom du ser skadde dyr?

Ordførar Harald Sve Bjørndal utanfor næringsbygget til Krefter AS.

Lova datasenter, bygde kryptoanlegg