Hopp til innhold

Brigade Sør: 9 ting du ikke visste

Forrige uke ble det kjent at Norge skal ha tre brigader, en av dem i Sør-Norge. Men hva er en brigade?

Brigader Trond Haande, sjef for Hærens våpenskole, foran en bropanservogn i Rena leir.

LAGER BRO UNDER KRIG: Trond Haande, sjef for Hærens våpenskole, foran en bropanservogn i Rena leir. Det er trolig her ledelsen for Brigade Sør kommer til å ligge.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

Her er svarene på mange av de spørsmålene du har etter nyheten om at Forsvaret skal fordoble budsjettet sitt i løpet av 12 år.

Mange milliarder skal brukes på Brigade Sør, som høyst sannsynlig får hovedkvarteret sitt i Rena leir i Østerdalen.

Men hva er en brigade egentlig?

Og – ikke minst: hva er en mobiliseringsbrigade? Brigade Sør blir nemlig en mobiliseringsbrigade, mens Troms og Finnmark vil ende opp med to stående brigader.

Først fire setninger med forsvarshistorie:

  • Norge hadde faktisk en Brigade Sør fram til 2002.
  • Den hadde hovedkvarter på Romerike, og var omtrent på samme størrelse som den nye brigaden som nå skal bygges opp.
  • Den gamle Brigade Sør forsvant under de store omstillingene i Forsvaret.
  • I mange andre Nato-land har denne typen mobiliserings­brigader allerede kommet til heder og verdighet for lenge siden.

Hva er en mobiliserings­brigade?

En slik brigade består av personer som blir mobilisert. Det betyr at de utgangspunktet har helt vanlige sivile jobber, og kalles reservister. Når det blir krig eller krise, kan Forsvaret bli mobilisert, og da må alle disse møte opp. En stående brigade derimot, har soldater som er i tjeneste daglig, og som kan settes inn i kamp med en gang.

Hvorfor får ikke Sør-Norge en stående brigade?

En stående brigade er mye dyrere å holde i gang, og Forsvaret mener at det må gjøres en prioritering. Forsvaret mener også at nærheten til den russiske grensen gjør det nødvendig med høyere beredskap i nord. Dessuten vil overvåking og etterretning gi informasjon om troppebevegelser på russisk side, og vil derfor kunne gi mobiliseringsavdelinger en viss tid til å kalle inn mannskaper.

Brigade Sør skal bestå av ca. 5000 personer. Skal de være i militærleiren hele tiden?

Nei. De fleste av disse har en helt vanlig jobb i det sivile. Det betyr at de ikke befinner seg i leiren. Men de er der regelmessig på øvelser. I militærleiren vil det være en kjerne av fast ansatte som står for driften av hele brigaden.

Hvorfor ofte skal reservistene komme på øvelser i Brigade Sør?

Tidligere, da Forsvaret var bygd opp rundt mobiliserings­avdelinger, var det vanlig at brigadene hadde tre ukers øvelse hvert tredje år, forteller forsker Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier. Det gjenstår å se hva som blir praksisen i Brigade Sør.

Kan jeg bli kalt inn til Brigade Sør?

Det er kun de som har avtjent førstegangstjeneste eller som har befals- eller offisersutdanning (og som er i vernepliktig alder) som kan få innkalling til Brigade Sør eller andre avdelinger. Trond Haande, sjef for Hærens våpenskole, sier at de helst vil ha soldater med «ferskest mulig» kompetanse til Brigade Sør. Det betyr at det stort sett er de yngste som vil bli styrkedisponert og innkalt til denne avdelingen.

Kan 19-åringer bli kalt inn til førstegangstjeneste i Brigade Sør?

Nei. De vernepliktige i Norge blir kalt inn til rekruttskoler ulike steder i Norge. De vil ikke være kvalifiserte til å delta i Brigade Sør eller andre mobiliseringsavdelinger før de er ferdige med førstegangstjenesten.

Hva er forskjellen på en brigade og en bataljon?

Generelt er en bataljon 400–1000 soldater, mens en brigade er 3–5000. Det er normalt 5–10 bataljoner i en brigade. En annen viktig forskjell er at en brigade er mye mer selvforsynt, og kan klare seg over lengre tid uten forsyninger utenfra. Den vil også ha mange flere typer våpen og stridsmidler enn en bataljon og vil ha mye større militær slagkraft.

Når er Brigade Sør ferdig etablert?

Det vil ta noe tid å etablere Brigade Sør som en fullt operativ brigade, sier Trond Haande. Det skal bygges mange nye bygninger, anskaffes nye våpen og kjøretøy, i tillegg til at det må utdannes flere soldater i den stående Hæren.

Hva er forskjellen på dette og Heimevernet?

Brigade Sør blir ikke en del av Heimevernet, men en del av Hæren. Heimevernet består også av reservister, slik som Brigade Sør. Men de har litt forskjellige oppgaver. Heimevernet er lokalt organisert, og skal bidra med overvåkning, vakthold, sikring og samarbeid med sivile myndigheter. Brigade Sør og andre avdelinger i Hæren skal derimot settes inn i kamphandlinger på slagmarken. Dermed utfyller disse hverandre.

Det opprinnelige avdelingsmerket til den gamle Brigade Sør, som ble nedlagt i 2002.

Funfact:

Her er avdelingsmerket til Brigade Sør, som ble nedlagt i 2002, og som lå på Romerike. Kanskje dette elghodet passer bra i Østerdalen?

Fagfolk som er intervjuet i denne artikkelen:

Hei!

Har du tips eller tanker om denne saken eller andre saker fra Forsvaret? Send meg gjerne en e-post.