Hopp til innhold

Fellesrådet i Våler vil ikke utrede ny kirke på gammel tomt

Fellesrådet i Våler vil ikke utrede bygging av ny kirke på den gamle tomta. Det ble klart på et møte fredag kveld.

Branntomta etter kirkebrannen i Våler

Våler er splittet i striden om hvor den nye kirka skal ligge. Kirkedepartementet har sagt nei til gammel tomt (bildet), men flere ønsker fortsatt at den skal brukes.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Hvor nye Våler kirke skal bygges opp har vært et stridstema etter at den gamle brant ned i 2009.

Det kirkelige fellesråd har sendt en søknad til kommunen en støtte på 22 millioner kroner til bygging av ny kirke på ny tomt. Pengene skal blant annet gå til opparbeidelse av tomta.

Vil ikke utrede gammel tomt

Formannskapet behandlet søknaden på mandag, men flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, valgte å sende den i retur til fellesrådet.

I stedet ba de fellesrådet om å utrede et nytt alternativ med ny kirke på den gamle kirketomta, men under fellesrådsmøtet fredag kveld avslo et klart flertall dette.

Prost Sevat Lappegard, som representerer biskopen i fellesrådet, mener det er uhørt av et formannskap å returnere en sak på den måten formannskapet gjorde på mandag.

– Det er slik at fellesrådet har rett og myndighet til å utvikle kirkeprosjektene, og utrede slike saker. Formannskapet kan ikke overprøve det, og sende det tilbake og be om andre alternativer. Fellesrådet vedtok fredag at vi forventer at formannskapets flertall er innforstått med at saken skal behandles i kommunestyret, så da ba vi om at de må gjøre det, sier prost i Sør-Østerdal prosti, Sevat Lappegard.

Ordføreren skuffet over fellesrådet

Våler kirke

Dette bidraget til ny Våler kirke vant arkitektkonkurransen.

Foto: Espen Surnevik, sivilarkitekt

Ordfører Kjell Konterud, som ønsker ny kirke på gammel tomt, var den som stemte imot opprettholdelse av søknaden.

Ifølge Østlendingen sa ordføreren under møtet at han er skuffet over at fellesrådet ikke tar seg tid til å kvalitetssikre tallene i forprosjektet.

Brann Våler kirke

Våler kirke brant ned til grunnen mai 2009.

Foto: NRK

Fellesrådet mener at det vil koste omtrent like mye å bygge på ny eller gammel tomt. Men Fellesrådet og Kirkedepartementet går for ny tomt, siden den gamle tomta er for liten.

På mandag skal kommunestyret behandle søknaden. Arbeiderpartiet har medlemsmøte søndag kveld for å avgjøre om det blir aktuelt å binde gruppa i saken.

Flere saker fra Innlandet