Hopp til innhold

Vil ikke gi penger til ny kirke, men vil ha tilbake gammel tomt

Flertallet i formannskapet i Våler vil ikke bevilge 22 millioner kroner til bygging av ny kirke. I stedet ønsker de å bringe gammel tomt inn på banen igjen.

Formannskapet i Våler

Formannskapet i Våler med ordfører Kjell Konterud i spissen (lilla genser).

Foto: Arne Trolldalen / NRK

Pengene skal brukes til opparbeiding av tomt og grunnarbeid. Forsikringssummen på 39 millioner dekker selve kirkebygget.

Fellesrådet har søkt kommunen om 22 millioner kroner ekstra, men Arbeiderpartiet, som er i flertall, sier altså nei, men kommer med et ønske til Fellesrådet. De ber Fellesrådet om å bringe gammel tomt tilbake i diskusjonen.

– Har ikke rot i virkeligheten

Opposisjonen, Høyre og Sp, frykter nå at det spøker for ny kirke i Våler.

– Dette er bare et nytt utsettelses- og treneringsforslag. Det har ikke rot i virkeligheten. Vi har skriftlig dokumentasjon fra kirkedepartementet og andre som har myndighet i saken, om at gammel tomt er ute av bildet. Dette er å heve seg over avslaget, som det ikke er noe ankemulighet på, sier Lise Svenkerud fra Høyre.

Våler kirke

Slik skal den nye kirka i Våler se ut, hvis den blir bygd.

Foto: Espen Surnevik, sivilarkitekt

Kommunestyret skal behandle saken 6. november, hvis de også vedtar at Fellesrådet skal bringe ny tomt inn i saken, så frykter Svenkerud at det ikke blir ny kirke i Våler.

– Da tror jeg det spøker for ny kirke. Vi kan ikke begynne denne prosessen helt på nytt, det vil ta altfor lang tid. Hvis vi sier nei til dette forslaget, så blir det nok ikke ny kirke i Våler. Da må vi inngå et formelt samarbeid med nabokommunene, sier Svenkerud.

Ivar Krekvik fra Senterpartiet er skuffet over forslaget fra Arbeiderpartiet.

– Det var et meget rart vedtak i dag. Jeg er skuffet over formannskapet som kan gjøre noe sånt, sier Krekvik.

Rådmannen hadde innstilt på at kommunen skulle si ja til å bevilge penger.

– Det blir ny kirke

Flertallet fram et forslag til vedtak der de ber Fellesrådet om å bringe gammel tomt inn i prosessen igjen. Fellesrådet har allerede vedtatt at ny kirke skal bygges på ny tomt.

– Dette er ikke trenering av saken. Det er heller en klargjøring av at prosessen ikke har vært god nok. Det kirkeminister Rigmor Aasrud har vært klar på er at det folket i Våler ønsker teller mye, da hun skal ta en endelig avgjørelse, sier ordfører Kjell Konterud.

Ordføreren er sikker på at det blir ny kirke.

– Det som er helt sikkert, og som det nå må slås klart fast, det er at det blir ny kirke i Våler. Det er fortsatt god tid til å bygge ny kirke. I mitt hodet skulle ny kirke allerede vært oppe, og det har det vært mulighet for. Men dette skal vi klare innen tidsfristen, sier Konterud

Gammelt tomt må på banen igjen

Brann Våler kirke

Våler kirke brant ned til grunnen i mai 2009.

Foto: NRK

I forslaget til Arbeiderpartiet heter det at man ønsker at Fellesrådet starter prosessen med å bringe inn alternativ gammel tomt igjen. For dermed å kunne tilby folket et alternativ B under kirkeprosessen.

Flertallet mener at Fellesrådet må bringe gammel tomt inn i den politiske debatten igjen, for at «kirkedemokratiet i Våler skal gis en mulighet til å fungere».

Formannskapet skriver videre i forslaget at de «er innforstått med at Fellesrådet og departementet selv velger hvordan de vil utforme kirken og plasseringen av denne, og at Fellesrådet skal være byggherren. Fellesrådet må likevel være lydhør ovenfor kommunens syn på hvilke økonomiske rammer kommunen stiller til disposisjon for bygging av ny kirke.»

Flertallet i Formannskapet mener søknaden fra Fellesrådet ikke er godt nok gjennomarbeidet, ei heller realistisk.

I forslaget gis Fellesrådet en frist til 10. desember for at prosessen ikke skal bli forsinket ytterligere.

Ny kirke splitter bygda

Etter at kirka brant ned i mai i 2009 har det vært steile fronter i bygda om hvor en ny kirke skal bygges, og hvordan den skal se ut. Noen vil ha ny kirke på gammel tomt, mens andre vil at den skal bygges på ny tomt.

Kirkedepartementet har sagt klart ifra om at kirka må bygges på ny tomt, fordi den gamle blir for liten. Men likevel er det mange som fortsatt jobber for at den gamle tomta skal brukes. Ordføreren er en av disse.