Hopp til innhold

– Bryter loven for å stoppe kirke

To representanter fra den lille menigheten Gravberget på Finnskogen med 49 medlemmer kan i dag velte alle planene om bygging av ny kirke i Våler.

Nye Våler kirke i Solør

Vinnerutkastet til ny kirke i Våler.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det vil være brudd med Kirkelovens intensjoner om Gravbergets to representantene i fellesrådet overkjører Våler menighetsråd og på nytt utsetter kirkesaken i Våler.

Det sier fungerende stiftsdirektør Freddy Knutsen i Hamar bispedømme.

Det er snart tre år siden Våler kirke brant. Etter brannen har det vært en bitter strid blant bygdefolket om hvor en ny kirke skulle bygges, og hvordan den skal se ut. Per nå aner ingen hva resultatet blir.

I ettermiddag er det på nytt møte i fellesrådet. Utfallet er helt uvisst til tross for advarselen fra stiftsdirektøren.

Olastuen bestemte

Gravberget menighet med sine 49 medlemmer kan velte planene om ny kirke i den største menigheten i kommunen, Våler, som har 3.395 medlemmer.

Kirkedemokratiet fungerer nemlig slik at hvert menighetsråd er representert med like mange medlemmer i fellesrådet, uavhengig av hvor mange medlemmer det er i menigheten.

Det er Eva Olastuen fra Gravberget menighet som leder Det kirkelige fellesrådet i Våler. På forrige møte om denne byggesaken brukte hun sin dobbeltstemme til å få forprosjekteringen utsatt med knappest mulig flertall, 4–3. Olastuen har ikke vært tilgjengelig for å uttale seg om saken nå.

Avstemning om ny Våler kirke

Det er stor interesse blant innbyggerne i Våler for kirkesaken.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

– Brudd med praksis

– Det vil være brudd med vanlig praksis og oppsiktsvekkende dersom de to representantene fra Gravberget i Våler kirkelige fellesråd i dag på nytt utsetter kirkesaken, sier fung. stiftsdirektør Knutsen.

Han reagerer på at representantene fra Gravberget har gått imot ønsket fra de to som representerer menigheten i Våler.

– Det er jo Våler menighet som skal få bygd opp igjen kirken sin. Hva Våler menighetsråd tenker og vedtar i denne saken, er veldig viktig, og jeg kjenner ikke til andre tilfeller ved bygging av kirke hvor et menighetsråd i fellesrådet har overkjørt det rådet som skal bygge opp igjen kirken sin.

– Det går imot Kirkelovens intensjoner dersom Gravbergets representanter overkjører Våler menighetsråd, sier stiftsdirektøren.

Kan utløse erstatning

Før påske vedtok Fellesrådet med fire mot tre stemmer å utsette forprosjektering av ny kirke basert på vinneren i arkitektkonkurransen. Lederen i Fellesrådet, Eva Olastuen, brukte dobbeltstemmen for å få viljen sin.

Kommunerepresentant og Gravbergets andre representant ville også utsette saken. Mindretallet som besto av representanter for Våler menighetsråd og kirken vil starte forprosjektering. I dag klokka 14 er det nytt møte i Fellesrådet. Da kan den lille menigheten i Gravberget på nytt stikke kjepper i hjulene for den store menigheten.

Bakgrunnen for at flertallet i Fellesrådet utsatte saken før påske var at de ville ha en juridisk uttalelse om innholdet i et brev fra Norske arkitekters landsforbund. Der sto det at dersom ingen av de premierte forslagene i arkitektkonkurransen ble valgt, kunne det utløse erstatningssummer.

Nå foreligger uttalelsen fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, og den støtter i hovedtrekkene brevet fra NAL, både juridisk og prinsipielt.

Brannen i Våler kirke

Våler kirke; påtent og nedbrent 29. mai 2009. Brannen uoppklart.

Foto: Knut Sveen / NRK