Hopp til innhold

Forsikringsoppgjøret i havn

Våler Kirkelige Fellesråd får 38,7 millioner kroner i forsikringsoppgjør etter kirkebrannen i 2009.

Brannen i Våler kirke

Våler Kirke brant ned til grunnen 29. mai 2009. Siden da har det vært stor uenighet i Våler om hvor den nye kirka skal ligge og hvordan den skal se ut.

Foto: Knut Sveen / NRK

Oppgjøret er 4,2 millioner kroner høyere enn det som lå til grunn opprinnelig.

– Vi mener dette er et riktig oppgjør som sikrer gjenoppbygging av kirken for Våler menighet og Vålersamfunnet, sier rådmann i Våler Per Olav Lund.

Av den totale summen på 38,7 millioner kroner skal 3 millioner gå til å erstatte ødelagte gravstøtter, og til å dekke kostnader som Våler Kirkelige Fellesråd har hatt fordi gudstjenester og andre kirkelige handlinger har måtte foregå i andre kirker.

Resten av oppgjøret skal brukes til å bygge ny kirker i Våler.

– Krevende oppgjør

Det har tatt over tre år å få forsikringsoppgjøret i havn og rådmannen sier arbeidet har vært krevende.

– En av årsakene til at det har tatt så lang tid, er at det har vært vanskelig å vurdere verdien av en del av inventaret som klokker, orgel og prekestolalter, sier Lund.

Våler kirke brant ned til grunnen 29. mai 2009. Siden da har det vært stor uenighet i Våler om hvor den nye kirka skal bygges og hvordan den skal se ut.

Kommunen har tidligere sagt at de ikke kan bidra med penger til nytt kirkebygg. Rådmannen sier det er opp til fellesrådet og bestemme hvordan forsikringspengene skal brukes.

– Jeg sitter ikke med detaljkunnskap om hva det vil koste å bygge ny kirke, men fellesrådet disponerer pengene fritt, og avgjør hvor mye som skal gå til selve bygget og hvor mye som skal brukes til utstyr. Det gjør nok at behovet for å be kommunen om penger blir mindre, sier Lund.

Får mer tid til å bygge nytt

Nye Våler kirke i Solør

Nye Våler kirke tegnet av Espen Surnevik

Foto: Frode Meskau / NRK

For å få utbetalt forsikringssummen måtte ny kirke stå klar innen fem år etter brannen, det vil si innen mai 2014.

Fellesrådet har gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet, KLP, klart å utsette denne fristen med ett år. Det betyr at den nye Våler kirke må stå ferdig innen utgangen av mai 2015.

– Uten denne utsettelsen hadde vi ikke fått ny kirke, fordi 2014 er for kort first, sier Lund.

Ifølge rådmannen kan den nye kirken stå klar innen utgangen av 2014 eller tidlig i 2015.

Etter en stor arkitektkonkurranse ble forslaget fra Espen Surnevik kåret som vinner i mars. Den nye kirka skal etter planen bygges på ny tomt, som ligger øst for den gamle branntomta.

Enkelte har hevdet at den nye tomtegrunnen har vært løs og ustabil og at det derfor vil koste mye å gjøre den byggeklar. Grunnundersøkelser viste at det ikke var tilfellet, og at det derfor er uproblematisk å bygge på tomta.

Flere saker fra Innlandet