Hopp til innhold

Ny kirke vil koste 40 millioner

Den nye Våler-kirka vil koste nesten 40 millioner kroner å bygge. Det betyr at forsikringsoppgjøret mer eller mindre dekker bygging av ny kirke.

Våler kirke

Det er sivilarkitekt Espen Surnevik som har tegnet den nye Våler kirke.

Foto: Espen Surnevik, sivilarkitekt

Det viser forprosjektet, som ble overlevert Våler Kirkelig fellesråd tirsdag. Forsikringsoppgjøret etter brannen er på 38,7 millioner kroner.

Våler kirke brant ned til grunnen i mai 2009. Brannen ble trolig påsatt, men saken ble aldri oppklart. Strid om hvor den nye kirken skal ligge, og hvordan den skal se ut, har delt bygda i to.

Glade for å ha nådd denne milepælen

Kirkeverge Arild Lande sier det er godt at forprosjektet er ferdig etter flere år med usikkerhet og krangel om tomtevalg og kirkebygg.

Brannen i Våler kirke

Våler kirke brant ned til grunnen 29. mai 2009.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Fellesrådet i Våler synes vi har fått et omfattende forprosjekt, og vi er veldig glade for at vi nå har nådd denne nye milepælen i arbeidet med den nye kirken, sier Lande til NRK.

Forprosjektet viser at den nye kirken vil koste 39,6 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader til blant annet lund på branntomta, infrastruktur, byggesåle, grunnarbeid og fundamentering. Dette vil koste cirka 20 millioner kroner. Det vil si at hele regninga kommer på cirka 58 millioner kroner.

Forprosjektet har gått grundig til verk, mener Lande.

– I klartekst betyr det at man nå har foretatt beregninger ifra geologiske undersøkelser av tomt til grunnarbeid til fundamentering til kirkebygg og et komplett kirkeanlegg.

Ny kirke skal stå klar om tre år

På vegne av prosjekteringsgruppa, skriver sivilarkitekt Espen Surnevik, at etter en lang prosess gjenstår det nå kun får måneders detaljprosjektering før entreprenørene kan overta og iverksette reising av kirkebygget.

Våler kirke

Nye Våler kirke skal stå klar i 2015.

Foto: Espen Surnevik, sivilarkitekt

Det vil si at tre år med krangling snart er over, og Våler snart får en ny kirke. Man fikk utsatt fristen for å bygge ny kirke med ett år, den skal nå stå ferdig i 2015.

– Fellesrådet vil nå arbeide videre med prosjektet, og både se på innholdet i forprosjektet og komme med en framdrifts plan for det i neste omgang.