Hopp til innhold

Departementet: – Ikke aktuelt å bygge ny kirke på gammel tomt

– Kirkedepartementet vil ikke godkjenne en eventuell søknad om å bygge ny kirke i Våler på gammel tomt. Det sier statssekretær Tone Toften.

Branntomta etter kirkebrannen i Våler

Det er ikke aktuelt å bygge ny kirke på branntomta, det sier både kirkedepartementet og prost Sevat Lappegard. Våler kirke brant ned til grunnen mai 2009.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Flertallet i formannskapet i Våler ønsker at gammel tomt skal inn i kirkediskusjonen igjen.

Det er tre og et halvt år siden Våler kirke brant ned til grunnen, men fortsatt har man ikke startet å bygge en ny kirke. Årsaken er en krangel om hvor den nye kirka skal ligge.

Artikkel fortsetter under bildet

Se tv-sak om kirkefred i Veldre:

Kirkebrannen i Våler har splittet bygda. Det motsatte skjedde i Veldre. For her ble ny kirke på den gamle branntomta raskt forkastet. I Våler derimot er det fortsatt stor strid om hvor kirken skal bygges:

Kirkestrid i Våler, kirkefred i Veldre

Vil ikke gi opp gammel tomt

Fellesrådet har vedtatt at ny kirke skal bygges på ny tomt, og får støtte av kirkedepartementet. Men fortsatt er det noen som jobber for at ny kirke skal bygges på gammel tomt.

Flertallet i formannskapet ønsker at gammel tomt blir tatt med inn i det videre planarbeidet.

Dermed sendte de tilbake en søknad om tilskudd på 22 millioner kroner til nytt kirkebygg tilbake til fellesrådet i formannskapet mandag. Og oppfordrer fellesrådet om å ta med gammel tomt i videre planarbeid.

Ifølge kirkeloven skal oppføring av ny kirke godkjennes av departementet.

– Beste alternativet er ny tomt

Statssekretær Tone Toften sier de ikke har endret mening, og står ved det som de skrev i et brev til Våler i desember 2011.

Rigmor Aasrud

Kirkedepartementet med statsråd Rigmor Aasrud vil ha ny kirke på ny tomt.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Departement har ikke gitt noen nye signaler til Våler. Vårt brev av 14.12.2011 står fremdeles ved lag, sier Toften.

I brevet datert 14.12.2011, skriver statsråd Rigmor Aasrud: «Ut ifra det som foreligger kan jeg ikke se at en ny kirke i Våler kan bygges på den gamle tomta (branntomta). Våler kirkelige fellesråd bør derfor ferdigstille arbeidet med kirke på ny tomt som nå pågår».

Statssekretær Toften sier at de fortsatt mener at ny tomt er best.

– Ut ifra det som foreligger og som fremgår av korrespondansen så ser man at det beste alternative er å ferdigstille ny kirke på ny tomt. Vi vil ikke gi dispensasjon for å bygge på gammel tomt. Både departementet og statsråden kjenner saken godt. Den er behandlet grundig, og det er tatt et standpunkt.

Det er plassmangel som gjør at man ikke kan bruke den gamle tomta. En ny kirke vil komme for nær gravene, som ligger rundt den gamle tomta. Departementet har tidligere avvist en søknad om en dispensasjon fra 3-metersregelen i en forskrift til gravferdsloven.

– Kan ikke komme med et forslag nummer to

Også prost i Sør-Østerdal prosti og biskopens representant i fellesrådet, Sevat Lappegard, mener man må fortsette planene om å bruke den nye tomta.

Sevat Lappegard

Sevat Lappegard sier det er uaktuelt for fellesrådet og legge fram et nytt forslag.

Foto: Knut Sveen / NRK

Han sier det er urealistisk at fellesrådet skulle komme med et forslag nummer to for å bringe gammel tomt inn i debatten igjen.

Årsaken til dette er at reglene rundt kontrakter ved arkitektkonkurranse, og ved offentlige anskaffelser er slik at man må gjøre ferdig et alternativ før man eventuelt kan se på andre alternativer.

– Derfor vil ikke fellesrådet fremme mer enn et alternativ for kommunestyret og det har vi gjort. Derfor forventer vi at kommunestyret behandlet det forslaget som er fremmet, sier prost Sevat Lappegard.

– Hva ville være konsekvensen hvis fellesrådet følger forslaget til formannskapet om å ta med gammel tomt i planarbeidet?

– Det er en umulighet. Fellesrådet ville ikke gjøre det i noe tilfelle, fordi det pådrar oss et stort juridisk ansvar som kommunen i neste omgang måtte betale for, siden fellesrådet ikke har penger og kommunen dekker fellesrådets utgifter.