Hopp til innhold

Fylkesting vil bevare FM-nettet til krisesituasjoner

Fylkestinget i Troms og Finnmark vil bevare FM-nettet for å gi opplysninger til folk i krisesituasjoner. NRKs sikkerhetssjef mener moderne teknologi er en mer robust måte å nå ut til folket på.

Tommy Berg (SV) mener man bør skrinlegge spørsmålet om stenging av FM-nettet, med tanke på nødvendig beredskap i krise/krigssituasjoner.

Tommy Berg mener FM-nettet bør få leve, i tilfelle Norge trenger det.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

Et samlet Troms og Finnmark fylkesting ønsker at FM-nettet skal bestå og benyttes i krise- og krigssituasjoner.

Den nye regjeringa har gått inn for at FM-båndet for lokalradio skal fungere fram til 2031.

Tommy Berg i Finnmark Sosialistisk venstreparti (SV) mener at FM-nettet må kunne brukes om den digitale teknologien ikke holder mål.

– Det er på høy tid å skrinlegge alle planer om å skru av FM-nettet, sier Tommy Berg.

Han har fremmet en uttalelse på vegne av en rekke partier i Troms og Finnmark fylkesting som følge av krigen i Ukraina.

DAB-radio, Slukking av FM-nettet, Tromsø

Digitalradio betyr at signalene som sendes er digitale.

Foto: Digitalradio Norge

Berg mener krigen forteller at Norge må være forberedt på hvordan de skal sikre nødvendig informasjon ut til innbyggerne i krise- og krigssituasjoner.

– Hvis DAB-nettet går ned, må man likevel kunne nå innbyggerne. Man skal kunne få informasjonen uansett hva slags plattform man er på, sier Berg.

Han viser til Ukraina der BBC sender på kortbølgenettet for å få ut informasjon til ukrainske borgere på steder uten både internett og FM-nett.

2017 ble til 2031

Det riksdekkende FM-nettet stengte i 2017. Men i desember 2019 bestemte Stortinget seg for at alle FM-konsesjoner skulle forlenges frem til 2027.

Deretter ble det bestemt at FM-nettet skulle få leve til 2031.

Øyvind Vasaasen, sikkerhetssjef i NRK, kan fortelle at rikskringkasteren benytter DAB for å få ut viktig informasjon til folket.

– NRK har et lovpålagt oppdrag om å kunne bringe informasjon fra myndighetene ved beredskap og i krig. Det utfører vi via DAB-nettet i dag, sier han.

Øyvind Vasaasen leder DAB-arbeidet i NRK.

Øyvind Vasaasen mener NRK må nå bredt med informasjonen sin til de plattformene folk bruker.

Foto: Anne Liv Ekroll

Moderne digital teknologi

Vasaasen sier at moderne digital teknologi brukes aktivt i Ukraina og bidrar til rask og bred informasjonsflyt via ulike plattformer.

– Det er den måten president Zelenskyj kommuniserer med omverdenen og sine egne innbyggere på.

NRKs sikkerhetssjef mener moderne teknologi er en mer robust måte å nå ut til folket på.

– Situasjonen helt annerledes nå enn da man la opp til at det skulle komme en melding via P1, sier sikkerhetssjefen.

Har viktigere oppgaver

Jo Inge Hesjevik, fylkestingspolitiker for Høyre, mener fylkestinget har viktigere oppgaver enn å se på bruddstykker av beredskapen.

– Hele landet har satt ned en komité som jobber med det. Å ta et bruddstykke ut synes vi ble for tynt og for svakt, sier han.

Hesjevik mener det ikke er fylkestingets oppgave å finne ut hva som er fremtiden for Finnmark når det gjelder militærfaglige spørsmål.

Og når det gjelder Ukraina, påstår Hesjevik at landet bruker Starlink for å spre informasjon.

Jo Inge Hesjevik, gruppenestleder i Troms og Finnmark Høyre.

Jo Inge Hesjevik og Finnmark Høyre er kritiske til Tommy Bergs uttalelse.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Øver to ganger i året

Tommy Berg mener lokalradioen kan benyttes ved eventuelle kriser om ikke FM-nettet fjernes.

– Vi vet at en del av taktisk krigføring er å slå ned kommunikasjonsnettverk. En radiobølge kan nå folk på en helt annen måte, sier han.

Redaktør i Radio Nordkapp, Raymond Elde, forteller at samarbeidet med myndighetene allerede fungerer.

– To ganger i året øver vi på å sende en viktig melding fra Sivilforsvarets senderanlegg, sier Elde.

Raymond Elde, Radio Nordkapp

Raymond Elde og lokalradioen i Nordkapp er klar dersom en krise skulle oppstå.

Foto: Allan Klo