Informasjon fra NRK

Populære NRK-orakler

I Mo i Rana sitter NRK Publikumsservice. I fjor mottok de 12 ansatte over 40 000 e-poster, besvarte mer enn 90 000 telefoner og fikk drøye 20 000 nye venner på Facebook.

NRKs publikumsservice

De 12 ansatte ved NRKs Publikumsservice tar i mot ris og ros, svarer på spørsmål og gir tips og råd knyttet til NRKs tjenester og tilbud.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Og noen folkets klagemur er de 12 ansatte i Publikumsservice i Mo i Rana ikke.

- Neida, vi sitter absolutt ikke og mottar kjeft hele tiden. Vi mottar en del ris og klager, men mottar også mye ros for NRKs tilbud. Ellers er en hovedoppgave for oss å besvare all slags spørsmål og hjelpe folk med å bruke NRKs tjenester. Så her i avdelingen er vi travelt opptatt med litt av hvert, sier Gunn Helen Berg som er leder for NRK Publikumsservice.

Hjelper til med alt NRK-relatert

Ulik brukerstøtte er en viktig del av Publikumsservices oppgave. Har folk problemer med nett-TV-en eller nettradioen er det gjengen i Mo i Rana som gjerne hjelper til.

- Folk har problemer med avspilling på nettbrettet, får ikke fram tekstingen av programmene. Vansker med å bruke NRKs tjenester på den nye telefonen, får ikke lastet ned podkast eller har andre tekniske utfordringer. Vi ordner opp etter beste evne, fortsetter Berg.

NRK på Facebook

20 000 nye venner

NRKs offisielle Facebook-konto bestyres også av Publikumsservice. I godt samarbeid med andre avdelinger i NRK oppdateres og følges sida opp daglig.

- Nå har vi 34 987 som "liker" siden vår. Ved inngangen av 2013 var det "bare" 10 490. Så Facebook har kommet som en ny og viktig kanal for å holde kontakt med folk, fortsetter Berg.

Fikk 91 613 telefoner

Publikumsservice er også sentralbord for NRK. Telefonnummeret til NRKs hovedkontor på Marienlyst og Publikumsservice er det samme. Via telefon 23 04 70 00 besvares alle henvendelser.

I løpet av 2014 ble 91 613 telefonsamtaler tatt i mot.

Rapporterer videre

Alle skriftlige henvendelser blir registrert og rapport videre til berørt avdeling eller redaksjon. I fjor ble 490 brev og 41 682 e-poster registrert. I tillegg ble 54 Facebook-henvendelser og 930 telefonhenvendelser også særskilt registrert og dermed videreformidlet. Slik at det totale antallet registrerte saker ble 43 125.

Ros-måned

Desember måned i fjor utmerket seg som den store ros-måneden. I månedsrapporten for desember var ros-prosenten rekordhøy for DK-produksjoner

Kort sagt traff Salmeboka minutt for minutt traff publikum veldig godt.

- Jeg har vært her i Publikumsservice helt siden vi startet opp for 15 år siden. En så høy ros-prosent har jeg aldri opplevd tidligere. Så det er tydelig at med salmesangen traff NRK en stor lytterskare meget godt, sier leder for NRKs Publikumsservice, Gunn Helen Berg.

Les mer: 2,2 mill innom salmesangen

Salmeboka minutt for minutt - Vår Frue kirke Trondheim

Aldri før har NRK Publikumsservice fått så mange rosende tilbakemeldinger som etter 'Salmeboka minutt for minutt'. TV-seerne sto i telefonkø for å få takke NRK for dette tilbudet.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK