Vil ha nektingsrett på beitearealer

Flyttsamelista i Kautokeino vil ha nektingsrett for annen næringsvirksomhet på reinbeitearealer. Det for blant annet å stoppe gruvedrifta i Kautokeino.

Anders S. Buljo i valgdebatt i Kautokeino

Flyttsamelista vil ha på plass en nektingsrett for å blant annet hindre gruvedrift i Kautokeino kommune.

Foto: Marte Lindi

Valglogo

Selv om politikerne i Kautokeino er lei debatten om gruvedrift i kommunen, ble det en het valgdebatt om nettopp gruvevirksomhet.

Fortsatt er det svært delte meninger om hva man bør gjøre. På den ene siden ser man for seg flere arbeidsplasser, mens den andre ser på ødelagt beiteland og at verdiene går ut av kommunen.

– Verdiene føres bare ut av vår kommune, og mineralselskapene skummer fløten. Derfor vil vi ikke ha den her, fastslår Venstres Anton Dahl.

LES: – Vi trenger arbeidsplasser for de unge

Vil ha nektingsrett

– Vi er mot virksomhet som ødelegger natur og miljø, spesielt det som går utover reindrifta, sa Flyttsamelistas Anders S. Buljo.

For å stoppe mer snakk om gruvedrift, ønsker Flyttsamelista en nektingsrett for alt som gjelder reinbeitearealer.

– Det baserer seg på rettspraksis ved alders tids bruk. Akkurat det burde være sterkt nok til at man er sjef over egne arealer, sier Buljo om en slik nektelsesrett.

Han og hans partifeller i Flyttsamelista mener derfor man kan finne annen lønnsom næringsvirksomhet og utvikle det, heller enn å la seg lokke av mineralnærings-selskapene.

Publikum i salen under valgdebatten i kautokeino

Publikum i salen under valgdebatten.

Foto: Marte Lindi

– Vi må vite, ikke tro

– Vi tror hele tiden, men vi vet ikke. Derfor ønsker vi en konsekvensutredning. Når vi vet hva det vil si med gruvedrift her, så kan vi ta en ordentlig avgjørelse, mener Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste.

Han vil at politikerne og folk i kommunene kan se hva en eventuell gruvedrift vil medføre. Dersom det viser seg at det går hardt ut over annen næring som reindrifta, kan man fortsatt si nei.

– Nå kan vi se hva den gir til kommunen. Gruvedrift er ikke nødvendigvis en katastrofe for reindrifta, mener Olsen og peker videre til at man da kan se på annen næringsutvikling.

Ordfører Klemet Erland Hætta under valgdebatt, Kautokeino

Ordfører KLemet Erland Hætta fra Samefolkets parti, beskyldte Anders S. Buljo for løgn under valgdebatten i Kautokeino.

Foto: Marte Lindi

Beskyldt for løgn

Det var i nettopp debatten om annen næringsvirksomhet at politikerdebatten ble het.

– Du lyger. Du påstår at kommunen taper store penger, men i våre regnskap stemmer ikke det, sa Hætta.

– Det er grove beskyldninger, men jeg etterlyste bare de 50-60 arbeidsplassene som ble lovt i forbindelse med en næringsvirksomhet, svarte Anders S. Buljo.

For Kautokeino trenger arbeidsplasser for å få bukt med den høye arbeidsledigheten. Og de trenger økt næringsvirksomhet for å få bukt med den dårlige kommuneøkonomien.

– Vi har brukt masse tid til å snakke om gruvedrift, men vi bør snakke mer om hva vi heller skal gjøre. Vi mener det bør satses mer på helårlig turisme, sier Buljo.

En satsing det var enighet om, uten at de kom nærmere en løsning i denne debatten.

Valgturne NRK Finnmark, fra Kautokeino kommune

Se hele debatten fra Kautokeino her.