– Vi trenger arbeidsplasser for de unge

Som en av kommunen i landet med høyest arbeidsledighet, er håpet nå å skape arbeidsplasser som lokker de unge tilbake til Kautokeino. Se debatt fra klokken 19.00.

Ulrikka Louisa Snowdon utenfor Coop i Kautokeino

Ulrikka Louisa Snowdon mener kommunen bør jobbe mer for å skape fritids- og kulturtilbud for unge i kommunen.

Foto: Marte Lindi

Valglogo

– Det er et problem og jeg mener politikerne ikke gjør nok for å få arbeidsledigheten ned, sier Ulrikka Luoise Snowdon mens hun jobber med dagens postlevereanse på den lokale butikken.

Posten tas ut av postkassa og leveres videre til postsjåføren. Hun er en av de unge i bygda som har jobb, og hun er aktivt opptatt av tilbudet for de unge som bor der.

Derfor skal hun på kveldenes valgdebatt der NRK og Amedia besøker Kautokeino i vår kommuneturné. Klokken 19.00 møtes politikerne i Kautokeino til en debatt på LES-bygget.

Valgdebatt fra Finnmark

DEBATT: Klokken 19.00 går NRK direkte fra Kautokeino med debatt mellom de ulike lokalpolitikerne.

Snowdon er en av de som har jobb i bygda, der det er hele 7,2 prosent arbeidsledighet. Det er blant de høyeste i hele landet. I Tillegg sliter kommune med økonomien og har vært på Robeklista siden 2013.

Derfor mener hun at arbeidsledighet er et av de aller viktigste temaene for politikerne lokalt i Kautokeino.

– Sammen med fokus på kultur og det å ta vare på det samiske, blir arbeidsledigheten noe av det viktigste for meg i årets valg, sier Snowdon.

– Bør lokke de unge tilbake

Også for Sara Eira Gaup er jobb en viktig del av kommunens framtid. Og for henne er det å skaffe arbeidsplasser til unge noe av det viktigste hun mener det bør være fokus på.

– Våre unge må gjerne reise ut for å ta utdanning, men jeg skulle ønske det ble jobbet mer med å sikre arbeidsplasser for å lokke dem tilbake hit, sier hun.

Gaup skulle ønske kommunen bedre klarte å ta vare på de unge, og samtidig få bukt med både den dårlige kommuneøkonomien og arbeidsledigheten.

– Når de unge har bodd i byer en stund er det en utfordring å lokke dem tilbake hit. kanskje skulle man tatt seg bryet med å ringe dem og spørre hva som skal til, foreslår Eira Gaup.

Daniel Oskal i bilen sin i Kautokeino

Daniel Oskal mener etablering av gruvedrift kan gi flere arbeidsplasser, noe de trenger i Kautokeino.

Foto: Marte Lindi

Ønsker gruvedrift

– Det er veldig mye snakk om arbeidsledighet og gruvedrift, nettopp fordi det er så mange arbeidsledige her, sier Snowdon.

Og nettopp gruvedrift er noe flere mener kunne vært med på å ta ned arbeidsledigheten, mener Daniel Oskal.

Flere ganger har kommunen sagt nei til gruveselskaper som ønsker å starte med gruvedrift, blant annet Arctic Gold.

– Mange mener gruvedriften skulle kommet i gang for å gi flere arbeidsplasser her. Jeg er en av dem som mener at gruvedrift kunne vært bra for å få næringsvirksomhet til bygda, sier Oskal.