Vil ha mer fokus på det som skjer under merdene

Naturvernforbundet har nå opprettet et eget utvalg for fiskeri og oppdrett. Organisasjonen ønsker å sette mer fokus på økosystemet rundt oppdrettsanleggene.

Flakstadvåg oppdrettslaks

Naturvernforbundet ønsker mer fokus på det som skjer i de fjordene der oppdrettsselskapene har etablert seg.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Under helgas regionkonferanse i Alta, holdt det nye utvalget til Naturvernforbundet sitt første møte. Organisasjonen ønsker å sette mer fokus på økosystemet rundt oppdrettsanleggene.

– Det innebærer at Naturvernforbundet vil ta på alvor det arbeidet som har med oppdrettsproblematikk og fiskeri og gjøre, sier Hermann Klemet Hansen, som er blitt utnevt til leder for det nye utvalget.

Regionlagene til Naturvernforbundet har jobbet over en lengre periode med å overbevise organisasjonen sentralt om at slikt utvalg er nødvendig for framtiden.

Mer fokus på økosystemet i oppdrettsfjordene

Totalt syv personer fra organisajonen skal jobbe i utvalget. Hansen sier antall medlemmer kan øke i framtiden. Nesten samtlige av medlemmene i utvalget har tilholdssted nord for polarsirkelen, men Hansen ser for seg å tilknytte seg personer fra sør.

Med oppstarten av de det nye utvalget ønsker Naturvernforbundet å få flere viktige momenter i oppdrettsfisket opp på agendaen.

Hermann Klemet Hansen

Hermann klemet Hansen fra Naturvernforbundet i Nordland, skal lede det nye fiskeri- og oppdrettsutvalget.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Vi ønsker først og fremst å få en del av fokuset over på de sporene oppdretten setter i fjordmiljøene. Det har vært relativt bra opplyst om lakselus, villaks, og om at sjørøye og sjøøret blir rammet av oppdrett og lusepåslag fra oppdrett. Dette er også bekreftet av forskninga. Vi har så langt ikke hatt fokus på det som har skjedd med rekene og krepsdyr som får i seg lusegift, men også hva som skjer med kysktorsken og innsidefisken, sier Hansen.

Bedre oversikt over informasjon

Utvalget skal også forsøke å gjøre det lettere for de utenfor organisasjonen og danne seg kunnskap om oppdrettsfisket.

– Det er der vi har hatt utfordringa. Det å få utviklet kunnskapsbaser som gjør at lokallag, kommunepolitikere og andre kan få tilgang til å hente ut informasjon som man kan bruke i forbindelse med rullering av kystsoneplaner og slikt type arbeid. Vi har god kompetanse i organisasjonen og vi har blant annet fått tilknyttet oss fiskerimiljøet, sier lederen for det nye utvalget.