Vil ha gassrør i Barentshavet

Olje- og energiminister Tord Lien sier en rørledning er det mest logiske for å kunne utnytte fremtidige gassressurser fra Barentshavet.

Statoils anlegg på Melkøya

Gass ilandføres på Melkøya og omdannes til LNG. Minister Tord Lien vil ha gassrør, mens Petro Arctic vil ha begge deler.

Foto: Allan Klo / NRK

Statsråden mener Storbritannias avgjørelse om å redusere bruken av kull til fordel for gass og fornybar energi øker mulighetene for å eksportere mer norsk naturgass til britene.

Det er energiministeren som har sagt hun vil fase ut kullkraft i hele Storbritannia de neste ti årene og erstatte mye av det med gasskraft.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien ønsker å legge til rette for trygg og lønnsom produksjon av både olje- og gassfunnene i havområdene utenfor Finnmark.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det som nå har skjedd i Storbritannia gjør det mer aktuelt med gassrør. Nå er det viktig å skaffe et bedre bilde av hvor store volum av gass som er tilstede og som kan produseres fra disse havområdene, sier Lien.

Det er gjort flere mindre gassfunn i Barentshavet, men disse ligger så langt ute at det ikke regnes som økonomisk lønnsomt å føre gassen til land, slik tilfellet er med Snøhvit-feltet.

– Lønnsomt med rør

Lien synes likevel at både gassrør og LNG er gode løsninger.

– Det er ingen tvil om at Norge og de som produserer gass på norsk sokkel, i tillegg til kundene våre i Europa, har vært veldig godt tjent med at vi har valgt å utvikle gassressursene på norsk sokkel basert på rørinfrastruktur. Samtidig er det fordeler med LNG, blant annet at med LNG kan du nå alle verdensmarkedene, ifølge Lien.

Statsråden mener Barentshavet og havområdene utenfor Finnmark vil spille en stor rolle i fremtiden.

– Disse havområdene vil bli viktige for å opprettholde Norges posisjon som eksportør av energi til Europa, sier Lien.

Tror på positiv effekt for Finnmark

Direktør i interesseorganisasjonen for olje- og gassnæringa Petro Arctic, Kjell Giæver, synes ministerens utspill er positivt. Han mener dette viser optimisme til at det finnes store gassressurser i Barentshavet.

Kjell Giæver

Direktør i interesseorganisasjonen for olje- og gassnæringa, Petro Arctic, Kjell Giæver.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

– Vi har hatt en diskusjon om rør kontra LNG og sier ja takk, begge deler. Vi er stolte av det LNG-anlegget vi har i Hammerfest og tror på en videreutvikling. Samtidig er vi optimistiske til ressursene, at det vil gå an på sikt å gjøre begge deler, sier Giæver.

Han mener man kan utvikle LNG fabrikken i Hammerfest, men også få på plass infrastruktur for rørgass til Europa fra Finnmark.

Giæver er likevel klar på at han mener gassen må ilandføres i Finnmark.

– Det vil være teknisk umulig at gassen skal på land først for det om den skal i rør til Europa. Her kan man oppleve en vinn-vinn situasjon for Finnmark, der man faktisk kan få to store landanlegg for gass i Finnmark. Dette er et stykke fram i tid, først må man finne gassen før vi ser at det er volum til å gå igang med så stor infrastrukturutbygging, sier Giæver.

LES OGSÅ: Olje- og gassindustrien ser i dag til Finnmark
LES OGSÅ: Norge tjener nå mer på gass enn olje