Tidenes strengeste jaktregulering i Finnmark

Antall ryper i Finnmark er nå så lav at Finnmarkseiendommen innfører tidenes strengeste restriksjoner.

Rypejakt

Det kan ligge an til god tid til matpauser på fjellet dersom du skal på rypejakt i Finnmark. Utsiktene er nemlig dårligere enn på lenge.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Resultatet fra tellingene som Finnmarkseiendommen i dag offentliggjør viser at det er et bunnår for liryper.

– Det er langt mellom fuglene, og ofte enkeltfugler eller bare par, forteller Einar J. Asbjørnsen i Fefo.

Han forteller at fjellrypene telles ikke, men tilbakemeldingene fra feltpersonell tyder på at det heller ikke der er god produksjon.

Einar J. Asbjørnsen

– Det er langt mellom fuglene, og ofte enkeltfugler eller bare par, forteller Einar J. Asbjørnsen i Fefo.

Foto: Pressebilde / FeFo

Årsaken til det som nærmest er et sammenbrudd i rypebestanden kan ifølge Fefo være lite stamfugl og dårlig med smågnagere.

– Dessuten er den lange vinteren til langt uti juni med på å ødelegge hekkingen, sier Einar J. Asbjørnsen.

Strengeste restriksjoner

Konsekvensene er innskrenkninger i jakta.

– Vi begrenser uttaket til dagskvote på to ryper, der det for lirype bare er en fugl pr. jeger pr. dag. Unntak noen jaktfelt i Pasvik der jaktkvoten er en hønsefugl per dag.

Dette er de strengeste restriksjonene som har vært innført i Finnmarkseiendommens historie.

Rypejakt

Dagskvoten i Finnmark settes i år til bare en lirype per jeger per dag.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Halverer tilreisende jegere

I tillegg innføres det regulering på antall jegere per dag i jaktfeltene, og grensen for antall tilreisende jegere halveres.

– De som allerede har kjøpt jaktkort men nå velger å avstå fra å jakte vil få refundert utgiftene, sier Asbjørnsen.

– Men de som allerede har kjøpt kort får naturligvis lov til å jakte, legger han til.

Takseringene foregår i et fastlagt mønster år etter år for å ha gode sammenligningstalll, og er gjennomført i perioden 5.–20 august i samarbeid med lokale jeger- og fiskerforeninger. Telleresultatene er analysert av Norsk institutt for naturforskning

Rødlista fugl

Tidligere har lokalkjente tatt til orde for å stanse jakta, fordi det ikke lenger er mye fugl å se i områder som tidligere har vært forbundet med store mengder ryper. Og årets telling bekrefter som er gjennomført i fastlagte ruter bekrefter inntrykket lokalkjente allerede har fått etter turer i fjellet.

Ifølge Fefo er utsiktene også på finsk side av grensen tilsvarende som norske prognoser.

– Egentlig har vi indikasjon på at det er noenlunde det samme bildet i hele nordlige Skandinavia, men for Troms sitt vedkommende er det Statsskog som står for tellingene, og derfra har vi så langt ikke fått noen tall, sier Asbjørnsen.