NRK Meny
Normal

Rypa på rødlista for første gang

I formiddag presenteres den nye rødlista. Der har rypa nå status som nær truet.

Flott lirype i Vesterålen

Lirypen er en av artene på den nye rødlisten, men jaktkvotene blir ikke nødvendigvis mindre.

Foto: Margaret Hennie Nilsen

Mer enn hundre eksperter har vurdert statusen for flere tusen norske arter og i formiddag legges den nye rødlisten fram.

Listen er en oversikt over arter ekspertene mener risikerer å forsvinne fra norsk natur. Av de nærmere 21.000 artene som er vurdert, finner man alt fra sopper og lav til hvalross og uer.

Om lag en femtedel av dem har havnet på rødlisten. Blant dem er fjell- og lirypa.

– Man kan si at dette er et slags varsellys for rypa, sier seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning.

Synkende bestand

Han er en av ekspertene som har vært med på utarbeide listen på vegne av Artsdatabanken, og har blant annet vært med å vurdere rypeartene.

Selv om rypebestanden kan være god enkelte steder, er totalbestanden i landet lav.

– Det er ikke sånn at den er lav kun i Norge. Bestanden er lav også i Sverige og Finland. Nedgangen har gått over en lang periode på om lag 15 år.

I nedgang

De internasjonale reglene for rødlisting av arter sier at arter med betydelig og langvarig nedgang i bestanden skal rapporteres. Det er årsaken til at de to rypeartene nå er på rødlisten. Det samme gjelder over 400 av de andre artene på listen.

Men det at rypene nå er å finne på rødlisten, trenger ikke bety at jegerne får færre fugler å jakte på.

– Det er ingen direkte kobling mellom regulering av lovverk og posisjonen en art har på en rødliste. Rødlisten er et av flere redskap for dem som driver med arealforvaltning og artsforvaltning i Norge, sier Kålås.

Følger bestanden nøye

Deler ut gratis luer

Jo Inge Breisjøberget er fagsjef for jakt og fiske i Statskog

Foto: Mona Breisjøberget / Statskog

Blant dem som jobber med det er Statskog. De setter rypekvotene på store deler av statens eiendom. I Statskog er de kjent med at rypebestanden er i nedgang, men de gjør sine egne vurderinger når jaktkvotene skal settes.

– Vi følger våre bestander nøye og har god jegerrapportering og har god kontroll på uttaket. For vår del blir det ikke nødvendigvis noen drastiske endringer. Men det kan være at direktoratet setter andre regler og da må jo vi selvsagt følge de, sier Jo Inge Breisjøberget som er fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.