Terror til sjøs blir nå en del av beredskapsplanene i nordområdene

Det kommer fram i en tilleggsinstruks til millionprosjektet SARINOR, som i disse dager utreder sikkerheten og beredskapen til havs.

Forsvaret

Aktørene til sjøs i nordområdene skal nå ta høyde for terror og gisselsituasjoner. Bildet er fra en øvelse, holdt av forsvaret.

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Aktørene i nordområdene som nå utreder og bygger beredskapen til sjøs, skal nå ta høyde for både terror og gisselsituasjoner.

Med terroren i Paris friskt i minne, og ikke minst angrepet på gassanlegget i In Amenas i Algerie i 2013, der fem nordmenn ble drept, utarbeides det nå en egen instruks for terror og gisselsituasjoner til sjøs.

– Slik som situasjonen i dag er så skal man ikke utelukke den type aktiviteter. Vi går derfor inn og kontakter folk som kan dette her og som vil bidra til at de foreleser for aktørene, sier Tor Husjord, daglig leder for Maritimt forum nord, som leder prosjektet.

Tor Husjord, styreleder i Maritimt Forum Nord

Tor Husjord, styreleder i Maritimt Forum Nord

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Prosjektet, som har fått navnet SARINOR, har allerede brukt 20 millioner kroner i første fase og er et prosjekt mellom myndighetene og selskaper i nordområdene der beredskapen blir gjennomgått. Den første fasen gikk ut på søk og redning i ulykker i Barentshavet. Prosjektet, som denne uka fikk 9 millioner kroner ekstra av Utenriksdepartementet, skal nå inn i neste fase.

Stor symbolverdi og ramme oljebransjen

Utviklingen den siste tiden viser at terrororganisasjonene er godt organisert og trent og velger svert brutale og spektakulære operasjoner som gir stor media dekning og som rammer flest mulig mennesker

– Erfaring har vist at terrorister slår til på mange ulike måter, med forskjellige modus. Vi ønsker ikke å spekulere i hva som kan være det neste målet fordi det finnes et uendelig antall potensielle terrormål, sier Martin Berntsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Martin Bernsen, informasjonsrådgiver i politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Informasjonsrådgiver Martin Berntsen i Politiets sikkerhetstjeneste.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Han legger også til at oljebransjen kan være spesielt utsatt av flere grunner.

– Oljebransjen kan både fungere som noe som er verdifullt rent økonomisk, men jeg tror de fleste også er enig i at oljebransjen og olje og gass har en veldig tung symbolverdi i tillegg, noe man har sett terrorister ønsker å ramme, sier Berntsen.

Ingen konkrete terrortrusler mot nordområdene

PST har ingen konkrete terrorvurderinger som er knyttet opp mot nordområdene per dags dato, og ønsker heller ikke spekulere i dette. Men sier at selskapene samtidig gjør riktig i å ruste beredskapen for slike angrep.

– Det som er viktig er at de som er ansvarlig for fartøy, eller installasjoner har tenkt igjennom hva man kan gjøre for å minske sårbarheten og ha en planer for hva man gjør dersom man blir utsatt for terror sier Berntsen i PST.

Utredningen skal stå ferdig og overleveres myndighetene i desember 2017.

Les også: