Pentagon-rapport: Krever bedre beredskap i Arktis

Amerikanske generaler etterlyser bedre beredskap i Arktis. Det kan føre til reaksjoner fra Russland, mener forsker.

Cruise i Arktis

VARMERE: Issmelting gir økt trafikk i Arktis, blant annet med cruiseskip som dette. Det er en av grunnene til at amerikanske generaler vil ha økt redningsberedskap. Militær konflikt snakker de mindre om i sin ferske rapport.

Foto: NTB scanpix

I en ny Pentagon-rapport blir Arktis pekt ut som et av områdene der militæret trenger høyere beredskap.

– Det har vært økt interesse fra amerikansk side siden slutten av Bush-administrasjonens tid, sier Ingrid Lundestad, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på USAs politikk for Arktis.

– De siste sju–åtte år har vi sett at det har vært en gradvis økning i amerikansk oppmerksomhet om Arktis.

Mer om redning enn krig

Ingrid Lundestad

Ingrid Lundestad er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og har forsket på USAs politikk for Arktis.

Foto: Uiniversitetet i Oslo

I den ferske Pentagon-rapporten vurderer en gruppe generaler og admiraler for første gang truslene og utfordringene som klimaendringene fører til ulike steder på kloden. Og i Arktis er konklusjonen at USA trenger større beredskap.

– Men for USA er den primære interessen å sikre at regionen forblir stabil, slik at det ikke er den formen for problemer og konflikt som vi av og til ser slås opp i nyhetsbildet, sier Lundestad.

Og det er kanskje derfor denne rapporten fokuserer i hovedsak på det amerikanske militærets evne til å utføre redningsaksjoner i de arktiske områdene, heller enn på militære operasjoner.

Snakker ned konfliktene

– Det føyer seg inn i en amerikansk holdning til Arktis, hvor man ønsker å bevare det som et lavspenningsområde og finne felles plattformer for samarbeid, kanskje også med Russland, sier Svein Vigeland Rottem, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Svein Vigeland Rottem

– Det føyer seg inn i en amerikansk holdning til Arktis, hvor man ønsker å bevare det som et lavspenningsområde, sier sier Svein Vigeland Rottem, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Foto: Fridtjof Nansens Institutt

Han mener rapporten føyer seg inn i en trend der USA snakker ned konfliktpotensialet i Arktis.

– Her kan man komme med forskjellige tolkninger. Det ene kan være at det rett og slett ikke er stort konfliktnivå i det hele tatt i Arktis. Det andre kan være at man har nok av andre utfordringer å se til enn å snakke opp de som ikke nødvendigvis er så sterke allerede.

Enkelte amerikanske medier knytter like fullt Pentagon-rapporten til Russlands krav på Nordpolen og mulighetene for krig i Arktis. Men Rottem understreker at Russland, i likhet med USA, er opptatt av å holde spenningsnivået i Arktis lavt.

– Russisk retorikk kan være tøff, men når det gjelder Arktis følger de i stor grad de spillereglene som er lagt til grunn.

Avtaler

Samtidig utelukker han ikke at det kan komme reaksjoner fra Russland om USA nå øker sin beredskap i nord.

– Det kommer het an på hva slags type beredskap det er snakk om, og om det gjøres i samarbeid med Russland. Nå ses jo alt i lys av Ukraina-konflikten. Per dags dato vil kanskje all økt beredskap og militær aktivitet bli møtt med en viss kritikk. Men for bare et par år siden har man undertegnet avtaler om søk og redning og oljevernberedskap.

Les også: Kampen om Nordpolen kan ta 15 år