Sikrer jobb til 120 i Vadsø, men gir ingen garantier for fylkeskommunen

Kommunalministeren sikrer at Fylkesmannen fortsatt blir i Finnmark, men overlater til fylkespolitikerne å bli enige om hvor den nye regionen skal styres fra. Vadsøs ordfører sover rolig og ber folk slutte å være redd for Tromsø-suget.

Vadsø Høyres kontor

Kommunalminister Jan Tore Sanner har flere ganger fått fram smilet hos ordfører Hans-Jacob Bønå, også han Høyre-mann. Bønå frykter ikke at regionreformen ribber Vadsø for arbeidsplasser.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Stortinget har lagt opp til at vi selv må ta nabopraten med Troms. Samtidig har de lagt sterke føringer for at Vadsø skal tilgodeses når oppgavene skal fordeles, sier Hans-Jacob Bønå (Høyre).

Ordføreren hadde sol ute og sol i sinnet fredag, etter at hans partifeller sikret Vadsø minst 120 arbeidsplasser hos Fylkesmannen også i framtida. Fredag bestemte nemlig Kongen i statsråd at ledelsen skal sitte i Vadsø når fylkesmennene for Finnmark og Troms blir slått sammen om halvannet år.

Usikkert for fylkeskommunen

Men noen slike garantier blir det ikke for arbeidsplassene i fylkeskommunene, som skal slås sammen ett år etter fylkesmennene. I sentraladministrasjonen i Vadsø jobber det 130 personer. Dessuten er det 10 ansatte på fylkesbiblioteket.

I pressemeldingen om sammenslåing gjør statsråd Jan Tore Sanner det klart at fordelingen i framtida blir opp til fylkespolitikerne, selv om han har forventninger om en viss rettferdighet.

– Jeg legger til grunn at Troms og Finnmark i det videre arbeidet med å slå sammen fylkeskommunene også vil ivareta hensynet til regional balanse, sier Sanner.

Stortinget i ryggen

Ordfører Bønå hadde ikke forventet noen løfter på det punktet. Det er ikke regjeringens, men Stortingets jobb å dele inn regionene, og de har lagt klare føringer, sier han.

– Det er åpenbart at Vadsø skal tas hensyn til. Det er et resultat av at de største utfordringene og de største truslene ligger til den minste fylkeshovedstaden.

Bønå mener spekulasjonene om framtida har vært for mye preget av frykt og pessimisme.

– Man har ufortjent tillagt Tromsø motiver om at de tar alt og kommer til å støvsuge Vadsø for offentlige arbeidsplasser. Det er litt urimelig overfor Tromsø, og jeg har hele tida hevdet at vi må ha troen på oss selv. Vi må tro at vi kan konkurrere om disse oppgavene i framtida, sier Bønå.

Troms vil ha Vadsø

Fylkespolitikerne i Troms har gått inn for å beholde arbeidsplasser i Vadsø, uten å si noe konkret om antall.

I desember i fjor, før det var klart om også Nordland ble med i det nye storfylket, vedtok de:

«Dersom det blir vedtatt sammenslåing, må det arbeides videre med å utrede distribuerte løsninger for å ivareta nødvendig nærhet til brukere og samarbeidspartnere for fagetatene i Vadsø og eventuelt i Bodø. Det må bygges videre på etablerte, sterke fagmiljøer,» het det.