Fylkesmannen skal være i begge fylker, men Vadsø får ledelsen

Regjeringen har avgjort framtiden til flere av fylkesmennene i landet.

Tromsø og Vadsø

Tromsø og Vadsø har fylkesmenn i dag. De blir nå slått sammen, men det vil være ansatte i begge byene. Det eneste sikre er at Vadsø ikke skal miste statlige ansatte.

Foto: NRK

Fylkesmannen i Troms og Finnmark slås sammen fra nyttår. Fylkesmannen skal fra nå av være i begge fylkene, mens ledelsen til embedet skal være plassert i Vadsø.

De ble bekreftet for ansatte på et allmøte hos fylkesmennene i Tromsø og i Vadsø nå i formiddag.

Anne Karin Olli

Statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og departementet deltok på møtet i Vadsø. Møtet ble overført via video til allmøtet i Tromsø.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Vadsø fikk lovnader om at det ikke skulle bli færre ansatte i Vadsø enn slik det er i dag. Men ut over det, er det opp til lokale prosesser å avgjøre fordelingen mellom de to fylkene.

Fylkesmannen i Finnmark har i dag 120 ansatte. Fylkesmannen i Troms har om lag 140.

Statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og departementet fortalte at dette ble besluttet i statsråd i dag, og at fylkesmennene slås sammen fra 01.01.2019.

Statssekretæren presiserer at den nye fylkesmann-stillingen vil bli utlyst på nytt, og at påtroppende fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker, i så fall må søke på nytt.

Den nye Fylkesmannen vil sitte i Vadsø.

Laster kart, vennligst vent...

Vadsø får fylkesmannen i den nye regionen.

Nærhet til grensa

Beredskapsmessige hensyn er en av begrunnelsene som ble lagt til grunn for å ha ledelsen i Finnmark. Særlig med tanke på miljøet, og atomgrensen. I tillegg ligger Vadsø ved Schengens yttergrense.

Vil ivareta Vadsøs rolle

Vadsø Høyres kontor

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på besøk på kontoret til ordfører i Vadsø, Hans Jacob Bønå (H).

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Stortinget vedtok som ventet regjeringens regionreform i forrige uke. Da ble det klart at Nord-Norge skulle deles i to, der Troms og Finnmark slås sammen, og Nordland består som egen region.

Regjeringen har tidligere uttalt at de vektlegger regional balanse og fordeling av arbeidsplasser i de nye fylkene.

Dermed kan fylkestinget, administrasjonen og fylkesmannen ende opp på to eller tre forskjellige steder.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det skal tas særlig hensyn til Vadsø sin spesielle rolle.

– Vi er særlig opptatt av Øst-Finnmark og Vadsø, som i dag har mange, statlige offentlige arbeidsplasser, sa Sanner etter at vedtaket ble gjort.

Fylkesmannen i Telemark

8. juni ble det i Stortinget avgjort at Telemark og Vestfold skulle slås sammen til en ny region. 95 stortingsrepresentanter stemte for sammenslåingen, mens 73 stemte mot.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Telemark mister Fylkesmannen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Telemark, Terje Aasland,

Terje Aasland fra Arbeiderpartiet i Telemark er svært skuffet.

Foto: NRK

Fylkesmannen i Telemark må flytte til Vestfold når den nye regionen Vestfold og Telemark slås sammen. Dermed mister Telemark trolig over 100 statlige arbeidsplasser.

Etter det NRK erfarer blir Per Arne Olsen ny fylkesmann i den nye regionen.

– Dette er en demontering av Telemark fylke, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Terje Aasland til NRK.

Han er svært skuffet over at embetet legges til Vestfold.

De ansatte NRK snakket med før møtet i Skien var svært bekymret, og fryktet at arbeidsplassene ville bli flyttet til Vestfold.