Kan gi fylkene makten over sykehusene igjen

I 2002 ble ansvaret for sykehusene i landet ført over fra fylkene til staten. Dette har ikke hatt noen effekt, mener regjeringens ekspertutvalg. Nå er de åpne for at fylkene får tilbake ansvaret.

Leder i Yngres legers forening holdt apell utenfor stortinget, dagen etter at det ble tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

Christer Mjåset, visepresident i Den norske legeforening, er glad for at regjeringens eget ekspertutvalg åpner opp for at de nye fylkene kan ta kontrollen over sykehusene. Nå håper han bare at politikerne hører etter.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

  • Etter faktasjekk gjennomført av faktisk.no, har denne artikkelen blitt endret. I en tidligere versjon stod det i tittel og ingress at eksperutvalget vil gi sykehusmakten tilbake til fylkene. Dette stemmer ikke. Det de sier er at dette er en mulighet som bør utredes, og dermed er ordlyden i tittel og ingress endret til at de kan gi sykehusmakten tilbake til fylkene.

Håpet i 2002 var å nedbyråkratisere og effektivisere driften. I årene etter har det blitt ansatt flere titalls ledere med millionlønn og lukrative sluttavtaler, i lokale og regionale helseforetak uten lokal politisk styring.

– At sykehusene gikk fra fylke til stat har ikke betydd noe for sykehusenes evne til å produsere gode resultater, mener førsteamanuensis Jon P. Knudsen.

Han er medlem i regjeringens eget ekspertutvalg, som fikk i oppdrag å finne ut hvilke oppgaver de nye fylkene kunne ta over fra staten.

Nå åpner han opp for at de nye fylkene kan få makten over sykehusene.

– Jeg tror folk har lyst til å ansvarliggjøre sine egne fylkespolitikere. Det vil skape større legitimitet blant befolkningen hvis vi går den veien, sier Knudsen.

Jon P. Knudsen

Jon Paschen Knudsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, er ekspert på by- og regionalplanlegging. Han åpner opp for at fylkene kan makten ta over sykehusene.

Foto: Reidar Mosland / NRK

At sykehusene gikk fra fylke til stat har ikke betydd noe for sykehusenes evne til å produsere gode resultater.

Jon P. Knudsen

Fylkene blir store nok

Ekspertutvalget påpeker at de nye fylkene vil være store nok til å faktisk ta kontrollen over sykehusene, og hovedkonklusjonen er at dette burde nå utredes videre.

Akkurat disse ordene skaper glede hos legene, som selv har tatt til orde for å fjerne de regionale helseforetakene.

– Ledelsen av sykehusene er satt bort til en profesjonalisert ledelse. De tar riktignok avgjørelser med bakgrunn i politiske signal, men helseforetakene tar også egne avgjørelser som egentlig ikke er demokratiske, sier Christer Mjåset, visepresident i Den norske legeforening.

– Denne manglende politiske ansvarliggjøringen er et problem. Derfor mener vi at to lag med helseforetak er for mye, sier han.

Legeforeningen mener dermed at sykehusene må inngå i arbeidet med ny regionreform.

Lederen av ekspertutvalget, helseprofessor Terje P. Hagen, mener også det er en mulighet for at de regionale helseforetakene avvikles og at fylkene tar over makten.

– Tidligere hadde vi små fylkeskommuner som var for små til å håndtere disse store sykehusene. Dette problemet er i dag løst, sier han til NRK.

Terje P. Hagen

Terje P. Hagen, professor ved Universitetet i Oslo ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, åpner opp for at fylkene kan ta over sykehusene. – Jeg tror de nye regionene først må få gå seg til, så må de politiske partiene ta en lang og grundig diskusjon om dette, sier Hagen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

At sykehusene gikk fra fylke til stat har ikke betydd noe for sykehusenes evne til å produsere gode resultater.

Jon P. Knudsen

Nekter sammenslåing

Få fylkeskommuner har behandlet ekspertutvalgets rapport, men Troms er ett av dem som har gjort det. De har et tydelig krav til Stortinget:

Gi eierskapet til sykehusene tilbake til fylkene.

Det er det ingenting i veien for, ifølge lederen av ekspertutvalget.

– Vi tror Troms og Finnmark er store nok til å håndtere sykehusene i regionen på egen hånd, sier Hagen.

Men store protester mot regionreformen i nord – hvor Finnmark innfører full boikott av sammenslåingen til en folkeavstemning er gjennomført – kan legge kjepper i hjulene for hele arbeidet til utvalget.

– Hvis Troms og Finnmark ikke går sammen, må vi ta alle våre forslag opp til ny diskusjon, avslutter Hagen.