NRK Meny
Normal

Overlater forurensningen til nye eiere

Konkursboet etter Sydvaranger Gruve har ikke penger til å fjerne oljesøl, og overlater forurensningen til andre, skriver Dagens Næringsliv. Ordfører i Sør-Varanger mener at ansvaret ligger hos konkursboet.

Sydvaranger gruver

Virksomheten på den konkursrammede Sydvaranger Gruve har etterlatt seg store mengder forurensning.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Konkursboet har varslet Miljødirektoratet at man ikke er forpliktet av forurensningsloven til å sette gruven i miljømessig stand, slik Miljødirektoratet krever.

– De samfunnsmessige interessene kommer bak kreditorenes krav til boet, sier bobestyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein til Dagens Næringsliv.

Overlater forurensningen til nye eiere

Advokat Leif Petter Madsen

Bobestyrer Leif Petter Madsen sier at de vil håndtere noe av forurensningen, men nye eiere må belage seg på å ta resten.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Ifølge avisen har Miljødirektoratet fremmet et krav på 3 millioner kroner for å dekke kostnadene til å sette gruven i miljømessig forsvarlig stand og «motvirke fare for forurensning».

Direktoratet var i desember på inspeksjon av gruven, og skal da ha avdekket behov for å ta hånd om salpetersyre og farlige kjemikalier, spillolje og annet farlig avfall, samt fjerne oljesøl og rydde opp i forurensede masser og grunnområder.

Bobestyrer Madsen sier at de vil håndtere spilloljen og kjemikalier i gruveområdet. Forurensningen på gruveeiendommen får derimot nye eiere ta seg av.

– Det er en del spillolje og farlig avfall vi har besluttet å ta hånd om, men ellers registrerer vi bare kravene fra Miljødirektoratet, slik at eventuelle nye kjøpere må ta hensyn til kravene om å rydde opp forurenset grunn og masser, sier Madsen til Dagens Næringsliv.

Miljødirektoratet bekymret

Miljødirektoratet ser med bekymring på bostyrets melding om at de ikke kan ta vare på farlig avfall som er generert av virksomheten.

Rune Rafaelsen
Foto: Amund Trellevik/NRK

– For oss er det viktig å gjennomføre tiltak som hindrer forurensning, og derfor har vi rettet dette kravet til boet, sier seksjonsleder Harald Sørby for Industriseksjon 2 i Miljødirektoratet til Dagens Næringsliv.

Senere denne måneden legges den endelige prioriteringen av kravene frem av bobestyrer for Vadsø Tingrett.

– Tok for gitt at de hadde ryddet

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, sier at han ikke har hørt annet om saken enn det NRKs reporter forteller ham, men at hans umiddelbare reaksjon er at konkursboet må sørge for at det som ligger av miljøgifter må fjernes og destrueres.

– Det er klart, dette må ryddes opp i på forsvarlig måte, sier han.

Han er klar over kravet fra kreditorene, men mener at man likevel må ta høyde for at forurensende avfall må bli fjernet.

– Prinsippet er at forurenser skal betale, og hvis det er slik at det er Syd Varanger gruve som står for forurensingen så er det jo rimelig at det er konkursboet som tar seg av de kostnadene.

– Jeg tok for gitt at de hadde ryddet opp etter seg, sier Rafaelsen.