Manglende utbygging av linjenettet i Finnmark rammer Goliat

Hammerfest Energi er i stand til å levere all strøm som trengs på oljeplattformen Goliat. Men leveransen er umulig fordi linjenettet på land ikke er godt nok. Statnett har ingen planer om å forlenge sentralnettet.

Goliat

Oljeplattformen drives i dag med strøm både fra vanlig strømnett og gassturbin. Men kunne fått all sin strøm fra Hammerfest Energi.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hammerfest Energi overtok nylig ansvaret for anlegget som leverer strøm til Goliat.

Eivind Espe

Eivind Espe som er utbyggingsleder ENI Norge sier at teknisk er det mulig å få ut mer strøm.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Oljeplattformen drives i dag med strøm både fra vanlig strømnett og gassturbin.

– Hvis kapasiteten hadde vært mye bedre så hadde det vært teknisk mulig å få ut mer, sier Eivind Espe som er utbyggingsleder ENI Norge.

Dersom strømnettet inn til Hammerfest hadde vært bedre kunne all strøm vært levert fra Hammerfest. Statnett sine planer for bedre strømnett i Finnmark stopper på Skaidi – kun seks mil fra Hammerfest.

– Det er utbyggingen av sentralnettet i Finnmark som er flaskehalsen, sier Jon Eirik Holst, administrerende direktør i Hammerfest energi. Vi har gitt Statnett klare tilbakemeldinger om at vi er forundra og misfornøyd med deres nye utbyggingsstrategi.

Hammerfest Energi

Hammerfest Energi overtok nylig ansvaret for anlegget som leverer strøm til Goliat.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hindrer miljøvennlig drift av Goliat

Dagens strømløsning på Goliat gir en besparelse på 90 tusen tonn co2, noe som tilsvarer utslipp fra 50 tusen biler. En ren strømløsning hadde gitt en langt større

Jon Eirik Holst

Jon Eirik Holst som er administrerende direktør i Hammerfest Energi sier de har gitt klar beskjed til Statnett om at de er misfornøyd med deres nye utbyggingsstrategi.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

besparelse.

– I dag er det ingenting som tilsier at vi må forlenge sentralnettet fra Skaidi til Hammerfest, sier Berit Erdal kommunikasjonssjef i Statnett. Så vidt meg bekjent så skal elektrifiseringa av Goliat utredes innen 2019 og skulle det bli full elektrifisering der så skal vi selvfølgelig ta hensyn til det og få på plass planer for å møte behovet.

Miljøpartiet de Grønne er kritisk til oljeindustrien i nord, men ønsker en mer klimavennlig løsning på strømforsyninga velkommen.

– Det å elektrifisere er et kjempe bra tiltak sånn isolert sett. Selv om vi er skeptisk til videre oljealder så må vi elektrifisere det vi har, mener Frode Elias Lindal i Miljøpartiet de grønne, Finnmark. Det er kjemepeviktig og det er et veldig godt miljøtiltak.