NRK Meny
Normal

Lokalpolitikere tror ikke på krise for villaksen

Flere lokalpolitikere trekker forskernes resultater i tvil, om at det er krise for villaksstammen i Tanavassdraget.

Tanalaks

Det er ropt varsku fra forskere om at det er krise for villaks-stammen i Tanaelva, tidligere i sommer.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Valglogo

Lokale politikere fra partiene Árja og Fremskrittspartiet setter tradisjonskunnskapene for laksefisket i Tanavassdraget høyere enn det forskere kan vise til.

Det kom fram under kveldens valgdebatt i Tana.

– Dessverre har forskerne gått kun en vei når de har sett på tanalaksen. De sier at hele laksestammen er i ferd med å forsvinne. Det holder ikke mål. Vi kan dokumentere det motsatte - nemlig når vi fisker med drivgarn. Det har aldri vært så mye vinterstøing i elva, påsto Frps Reidar Varsi under valgdebatten i Tana.

Reidar Varsi og Hartvik Hansen under valgdebatt i Tana

Hartvik Hansen (Árja) og Reidar Varsi setter tradisjonskunnskapen foran forskernes resultater, og betviler at det er krise for laksen i Tanavassdraget.

Foto: Marte Lindi

Her var både Árjas Hartvig Hansen og Senterpartiets Einar Johansen var enige her.

– Det er ikke færre laks i tanaelva, men det er færre laksefiskere. Det er fordi finlenderne fisker på høsten, og da tar de gytefisken og holaksen. Her vil vi få begrenset det fisket, sier Hansen.

– Det har gått laks opp, og det er store megnder laks lengre opp i vassdraget, i Karasjohka og Iesjohka Det er også mye støing. Forskerne sier de ikke har funnet det, men den er der, så hvordan forsker de? spør Johansen.

Valgdebatt NRK Finnmark, Tana

Har advart om Laksekatastrofe

Dette sier de tross blant annet forsker Morten Falkegårds advarsel om at villaksstammen, og spesielt den som går opp i de øvre deler av vassdraget er i ferd med å dø ut.

Dette ble støtte av en ivrig laksefisker som var publikum under valgdebatten i Tana.

Sverre Pedersen sier han er en ivrig laksefisker som har fisket i mange elver i Finnmark.

– I samtlige nabovassdrag rundt Tana koker det av laks. Mens det i hele vassdraget her blir mindre og mindre fisk. Jeg har ikke blitt fårligere å fiske med, men– ser og får mindre laks. Hvordan kan da dere si at elva er full av laks om ikke dere dokumentasjon på det? spurte Pedersen de lokale politikerne.

Og på det spørsmålet ble politikerne svar skyldig til fiskeren.

Publikum i salen under valgdebatt i Tana

Publikum som var tilstede under valgdebatten fulgte nøye med på diskusjonen om forvaltning av Tanaelva.

Foto: Marte Lindi

Sterke følelser for laksen

Uttalelsene under valgdebatten viser følelsene som settes i sving når laksefisket diskuteres. Elva er da også livsnerven som renner gjennom kommunen.

For å hindre at laksen blir borte er det foreslått å begrense fisket både for de lokale og andre som fisker.

De lokale fiskerne vil ikke begrense sitt fiske, fastslår blant annet ordfører Frank Ingilæ fra Arbeiderpartiet.

– De lokale fiskerne må vike sist. Vi ønsker heller at avtalen mellom Norge og Finland om grenseelva og fisket der skal sies opp, sier han.

En løsning som avrundet debatten og som det var enighet mellom politikerne at de vil presse på videre for å få gjennomført.