LO: – Må ta samiske rettigheter på alvor

LO vil presse på for at Norske gruveselskaper skal ta urfolksrettigheter mer alvorlig. En undersøkelse fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), viser at selskapene ikke gjør dette i stor nok grad.

Gerd Kristiansen

LO lederen lover å jobbe for samiske rettigheter, og tror på stort forbedringspotensial i næringslivet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Blant annet fikk gruveselskapet Nussir i Kvalsund hard medfart i undersøkelsen. På LO `s fylkeskonferanse i Alta i dag sa LO leder Gerd Kristiansen at hun tror organisasjonen kan være en pådriver for å bedre arbeidet til gruvenæringa.

– Vi kan være med og presse på for å få dem til å bli flinkere. Det er jo gode eksempler på selskap som har gått i dialog med samiske interesser, og klart å utvikle næringsaktiviteter i enkeltområder. Så det er fullt mulig å få det til, sier Kristiansen.

SV kritiske

NUPI rangerte en liste over gruveselskapene, og på denne havnet Nussir helt nede på 17. plass. Når Nussir opererer i sjøsamiske og reindriftsområder er Ikke dette særlig overraskende, mener SV `s Kirsti Bergstrøm.

– Det holder ikke å ha et samisk navn på en gruve og tro at det skal være omdømmeskapende i seg selv, når hele grunnlaget for gruva handler om å dumpe avfall i sjøsamiske områder og la det gå direkte ut over sjøsamisk næring. Dette handler også om at det blir tatt helt avgjørende områder fra reindrifta, legger hun til.

– Prosjekt i utvikling

Fylkesordfører Runar Sjåstad tar Nussir i forsvar. Han påpeker at selskapet ennå er i støpeskjeen, og at de ikke har en organisasjon som er bygd ut for å takle slike

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap)

Fylkesordføreren mener Nussir gjør en god jobb.

Foto: Finnmark Fylkeskommune

spørsmål. Han er likevel imponert over hva Nussir har fått i stand av samarbeid med samiske organisasjoner.

– Det er et prosjekt i utvikling. Det er en idé om å få i gang gruvedrift, og organisasjonen har ikke blitt oppbemannet.

Sjåstad mener at Nussir har vært i god dialog med det samiske.

– De hadde en tidlig intensjonsavtale med sametinget. De har vært i dialog med reindriftsutøverne i området, de har fulgt opp kommunen, fagbevegelsen og de har fulgt opp NHO.