Harde fronter rundt oljeeventyret i Barentshavet

Situasjonen er alvorlig på oljeplattformen Goliat. Det slår Petroleumstilsynet fast i flere varsler om pålegg. Nå tar flere til orde for å frata oljeselskapet Eni Norge for operatøransvaret, men de tillitsvalgte forsvarer ledelsen.

Goliat

Her er Goliat-plattformen fotografert i mørket. Goliat og operatøren Eni Norge opplever mye mørke i møte med dem som ønsker at de skal bli fratatt operatøransvaret i Barentshavet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det har ikke gått helt som planlagt ved verdens nordligste oljefelt i tørt og arktisk klima. Siden oppstarten 12. mars i fjor har Goliat-plattformen hatt flere titalls uønskede hendelser, og operatøren Eni Norge har måtte svare for flere alvorlige mangler

Petroleumstilsynet (Ptil) stengte plattformen i oktober etter de avslørte en rekke eksplosjonsfarlige forhold.

I et nytt varsel om pålegg fra Ptil mandag, beskriver de ytterligere alvorlige brudd på regelverket.

– Vi ser alvorlig på aktiviteten som har vært på Goliat. Her har det vært utfordringer. Vi har derfor hatt en veldig tett oppfølgning med Eni og Goliat, gjennom våre tilsyn, sier direktør Anne Næss Myhrvold i Ptil.

Skarp kritikk

Redaktør Jan Moberg i Teknisk Ukeblad er skarp i kritikken mot «skandalebefengte» Goliat. Han går så langt som å foreslå at myndighetene bør vurdere å kaste ut operatører som han mener undergraver det tillitsbaserte systemet mellom operatører og myndigheter.

– Det virker som Petroleumstilsynet må få seg eget helikopter for å inspisere egne påpekninger, før de kan gi oppstartstillatelse igjen. Da rokker man virkelig ved det som har vært en av de gode løsningene på norsk sokkel, både for operatører og for myndigheter, sier han til NRK.

Skarp kritikk har det også kommet fra SV, Naturvernforbundet og Bellona. Flere tar til orde for å frata operatøransvaret fra Eni Norge.

Det får de tillitsvalgte ved plattformen til å reagere.

Goliat

Flere ansatte og tillitsvalgte forsvarer Eni Norge i en felles uttalelse. Dette bildet er fra Goliat-plattformen i april i fjor.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Forsvarer Eni Norge

– Det er nå skapt et bilde av situasjonen på Goliat som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, skriver tillitsvalgte i en felles uttalelse.

De mener det er en god og konstruktiv dialog mellom ledelse og ansatte, og tar sterkt avstand fra eventuelle krav om at Eni Norge fratas operatørskapet på Goliat.

– Det stiller vi oss veldig klart bak, og det er veldig hyggelig og positivt å få en slik tilbakemelding, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge til NRK.

Han oppfatter at samarbeid og dialog er god med både ansatte og Petroleumstilsynet. Han vil helst ikke kommentere de harde frontene under en pågående tilsynssak.

– Vi kommer ikke til å starte produksjonen på Goliat før vi har orientert Petroleumstilsynet om progresjon og status, og selvfølgelig ikke uten samtykke og enighet med de ansatterepresentantene som er med i dette arbeidet, sier Wulff.

Direktør Anne Næss Myhrvold i Petroleumstilsynet opplever også en god dialog, men er bekymret.

– Vi opplever en god dialog, men det har vært utfordrende med flere av situasjonene vi har avdekket i våre tilsyn, sier hun.